مذاکرات سران ايران وافغانستان وسفرکرزي به پاکستان درآيينه ي مطبوعات کابل | افغانستان | DW | 12.03.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

مذاکرات سران ايران وافغانستان وسفرکرزي به پاکستان درآيينه ي مطبوعات کابل

ديد وبازديدها وسفرهاي مقام هاي منطقه اي وجهاني به افغانستان وهمچنان سفر کرزي به پاکستان به سطح وسيعي در رسانه ها ومطبوعات افغانستان باز تاب داشته است.

دیدار روز چهارشنبه احمدی نژاد با کرزی بیانگر تحولات تازه ای درمناسبات منطقوی افغانستان به همسایگانش می باشد

دیدار روز چهارشنبه احمدی نژاد با کرزی بیانگر تحولات تازه ای درمناسبات منطقوی افغانستان به همسایگانش می باشد

شماره هاي اخر اين هفته روزنامه هاي چاپ کابل مملو از مطالب وموضوعاتي اند که حول محورهاي سفرمحمود احمدي نژاد رييس جمهور ايران به افغانستان وسفر کرزي به پاکستان ميچرخند.

احمدي نژاد که درنشست خبري مشترک با کرزي با لحن تند وانتقاد اميز عليه امريکا وغرب درکابل سخن رانده بود، مورد انتقاد شديدي شماري از روزنامه هاي کابل واقع شده است.

روزنامه غير دولتي " 8صبح " که صفحه ي نخست اش را به تيترهاي سفراحمدي نژاد به کابل اختصاص داده است در تيتر درشتي نوشته است« اينجا کابل است صداي جمهوري اسلامي ايران».

نوسنده با لحن تندي زير همين عنوان ادامه داده است.

« بخش عمده سخنان احمدي نژاد مغاير منافع ملي، شرايط موجود سياسي وروابط حياتي واستراتيژيک افغانستان با ايالات متحده امريکا بود. سوال اين است که دستگاه ديپلوماسي افغانستان پروتوکول اين سخنراني را چگونه تنظيم کرده بود که احمدي نژاد با استفاده از تربيون افغانستان وبرخلاف عرف ديپلوماتيک واحترام متقابل، عليه دوستان وشرکاي بين المللي افغانستان به رجز خواني پرداخت».

اين روزنامه در سرمقاله اش نيزروي اين سفررييس جمهور ايران به افغانستان نوشته است.

نوسنده مقاله پس از انتقادهاي جدي عليه اظهارات اقاي احمدي نژاد درکابل نوشته است.

« کل اگر طبيب بود سرخود را دوا کردي».

به ادامه نوشته است « بگذاريد مردم افغانستان خودشان درمورد سرنوشت شان تصميم بگيرند، اين مردم ديگر صغير نيستند تا به سر پرست وقيم خود منتصب نياز داشته باشند، اگر شما به حق حاکميت مردم ما احترام داريد بگذاريد مردم ما تصميم بگيرند، اينجا افغانستان است ونه تربيون وسکوي تبليغاتي شما ...».

روزنامه غير دولتي "ماندگار" نيز روي صحبت هاي احمدي نژاد مکث کرده نسبت به سياست جامعه جهاني ودولت افغانستان انتقاد وارد کرده است که موجب نگراني همسايه هاي افغانستان شده است.

اين روزنامه در سرمقاله اش اشاره کرده است که ما بايد نحوه مبارزه با تروريزم درکشور را به شيوه درست بررسي کنيم تا از يک سو نتيجه بخش باشد وازسوي نگراني ها وبي اعتمادي هاي همسايه هاي افغانستان را رفع کند.

نوسنده مينگارد:
« روشن است که هر قدر که مبارزه با تروريزم ادامه دار وبي نتيجه باشد به بي اعتمادي ميان ما وهمسايه هاي ما مي انجاميد که سرانجام خاک ما ميدان رقابت هاي ديگران خواهد شد ...».

روزنامه غير دولتي "چراغ" اين گونه سفرهاي منطقه اي را تضميني براي امنيت توصيف ميکند.

"چراغ" درسرمقاله اش سفر کرزي به پاکستان وسفراحمدي نژاد به افغانستان را ثمر بخش تعريف ميکند.

نگارنده اشاره به اهميت نزديکي روابط ميان کشورهاي افغانستان، ايران وپاکستان مينوسد:

« گرچه اين روزها کابل مرکز ثقل ديپلوماسي کشورهاي ذيدخل درتحولات جاري کشورگرديده اما تفاهم ومساعي کشور هاي همسايه وبخصوص اين سه کشور برادر و همدرد براي برقراري امرامنيت، ثبات وتوسعه خيلي حياتي وغير قابل انکار ميباشد که کابل بايد به ان بيتشر بپردازد».

درهمين حال که احمدي نژاد وکرزي در برابررسانه ها از تعارف هاي خيلي دوستانه ديپلوماسي استفاده ميکردند به نقل از رسانه ها ديدار کرزي با مقام هاي پاکستاني نيز خيلي ملايمتر ودوستانه تراز گذشته ها گزارش شده است.

گزارشگر: امين بهراد

ويراستار: رسول رحيم

آگهی