مذاکرات روی سیاست مهاجرت آلمان را به کدام سو می برد؟ | مهاجرت به اروپا | DW | 05.07.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

مذاکرات روی سیاست مهاجرت آلمان را به کدام سو می برد؟

هورست زیهوفر وزیرداخله فدرال آلمان امروزپنجشنبه ضمن سخنرانی درپارلمان فدرال این کشوردرمورد مباحث سیاست های مهاجرت ابرازخوشبینی کرده وهمزمان ازطرح ایجاد مراکز ترانزیت دفاع نمود. زیهوفر تأکید کرد که این مراکز شبیه زندان نمی باشند، بلکه پناهجویان از آنجا اجازه ورود به آلمان را نمی داشته باشند؛ اما مهاجران می توانند ازاین مراکز به کشوریکه ثبت نام شده اند، برگردند. جزئیات بیشتررا دراینجا تماشا کنید.

ویدیو را ببینید 07:03
پخش زنده
07:03 دقیقه