مذاکرات روسای جمهورایران وافغانستان برای احداث خط آهن وهمکاریهای اقتصادی | افغانستان | DW | 10.03.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

مذاکرات روسای جمهورایران وافغانستان برای احداث خط آهن وهمکاریهای اقتصادی

محمود احمدي نژاد، رييس جمهورايران، با چند روز تاخيروارد کابل پايتخت افغانستان شد. سيامک هروي يکي ازسخنگويان حامدکرزي، رييس جمهورافغانستان، نيزسفراحمدي نژاد به کابل را تاييد کرده است.

حامد کرزی رییس جمهورافغانستان با محمود احمدی نژاد رییس جمهورایران

حامد کرزی رییس جمهورافغانستان با محمود احمدی نژاد رییس جمهورایران

سيامک هروي افزوده است که هدف اصلي سفررييس جمهور ايران به افغانستان را گسترش وبهترساختن همکاري هاي اقتصادي ميان دو کشور تشکيل مي دهد. به گفته اين سخنگوي رييس دولت افغانستان، قصد کابل وتهران اين است تا همکاري هاي هرچه بيشتر ونزديکتر داشته باشند.

محمود احمدي نژاد که براي نخستين بار پس از انتخابات جنجال برانگيزافغانستان به کابل سفرکرده است، ازخواست ايران براي کمک به حکومت افغانستان سخن گفته است.

سيامک هروي درعين حال گفته، قراراست سران دوکشوردر رابطه با برنامه هاي درازمدت اقتصادي ميان افغانستان و ايران گفت وگو نمايند.

به گفته هروي، روساي جمهور دوکشور در نظر دارند تا بطور دقيق درباره احداث خط آهن ميان کشورهاي ايران، افغانستان وتاجيکستان بحث کنند. احداث چنين خط آهني مي تواند افغانستان را نه تنها براي بار نخست ازداشتن يکي از وسايل عصري حمل ونقل برخوردار سازد، بلکه ازطريق دوشنبه شهربا شبکه بين المللي خطوط آهن وصل کند.

گفته مي شود که مذاکرات ميان حامد کرزي ومحمود احمدي نژاد بيشتر ازچند ساعت دوام نخواهد کرد.

قراراست حامد کرزي ظهرامروز چهارشنبه عازم اسلام آباد پايتخت پاکستان شود.

رسانه ها/ رتبیل آهنگ

ویراستار: یاسر

آگهی