مذاکرات امریکا وهند روی مسئله افغانستان وروابط اقتصادی | افغانستان | DW | 01.06.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

مذاکرات امریکا وهند روی مسئله افغانستان وروابط اقتصادی

ایالات متحده امریکا وهند دراین هفته به امید اینکه دستاوردهای مشارکت ستراتژیک شان را تحکیم بخشند، مذاکراتی درسطح عالی انجام می دهند.

مقامات ایالات متحده امریکا مکرراً کوشیده اند به هند ازمناسبات دوجانبه بین دوکشور اطمینان بدهند.

مقامات ایالات متحده امریکا مکرراً کوشیده اند به هند ازمناسبات دوجانبه بین دوکشور اطمینان بدهند.

این درحالی است که باوجود همکاریهای عمیق سیاسی واقتصادی شک وتردیدهایی درمیان شان وجود دارد.

نگرانی هند متوجه روابط رشد یابنده ایالات متحده امریکا، با پاکستان است که رقیب عمده هند دانسته شده و بازیگر کلیدی درجنگ ایالات متحده امریکا علیه تروریسم درافغانستان می باشد.مقامات ایالات متحده امریکا امکان دارد برهند فشار وارد کنند که بازارهای بزرگش را برروی شرکتهای انرژی ، خرده فروشی وبخشهای تعلیم وتربیت ایالات متحده امریکا بگشاید.

قراراست هیلاری کلینتون وزیرخارجه ایالات متحده امریکا و اِس . اِم کیرشنا وزیرخارجه هند هریک تیمهای بزرگی ازمقامات کشورهای شان را درمذاکرات واشنگتن که به روز چهارشنبه آغازمی شود وبه روزپنجشنبه درمهمترین نقاط خود می رسد، همراه داشته باشند.

مقامات ایالات متحده امریکا مکرراً کوشیده اند به هند ازمناسبات دوجانبه بین دوکشور اطمینان بدهند. این مناسبات که درزمان جورج دبلیو بوش رئیس جمهور پیشین ایالات متحده امریکا به شگوفایی خود رسیده بود، اکنون درزمان بارک اوباما رئیس جمهور موجود ایالات متحده امریکا نیز ازاولویت برخورداراست.

درماه نومبر، مان موهن سنگه نخست وزیرهند نخستین مهمان رسمی دولتی بارک اوباما بود که ازایالات متحده امریکا دیدار کرد.قراراست اوباما دراخیرامسال ازهند بازدید کند.

روبرت بلیک معاون وزارت خارجه ایالات متحده امریکا گفته است که :« هند ازآنجایی که بزرگترین دموکراسی جهان می باشد ، برای ایالات متحده امریکا اهمیت دارد».

بلیک افزوده است: هند« دومین اقتصاد جهانی است که سریعاً رشد می کند واقتصادی می باشد که منبع مهم صادرات برای ایالات متحده امریکا را تشکیل می دهد. همچنان بنابرهمین دلیل است که به طورفزاینده ای شریک مهم ایالات متحده امریکا می گردد و باایالات متحده امریکا نگرانیهای مشترکی در امورجهانی دارد».

مقامات ایالات متحده امریکا پیشرفتها درساحه تغییراقلیم، مسئله ایران ومشارکت استخباراتی را علایم مشخصه ء همکاریهای جدید با هند می دانند.

اما این مشارکت هنگامی که به مسئله افغانستان می رسد، دچار تنش می شود. زیرا رقابتهای هند وپاکستان برای نفوذ درافغانستان، هنگامی ایالات متحده امریکا می خواهد درسال 2011 شروع به بیرون کشیدن نیروهایش ازافغانستان بکند، با هم تصادم می کنند.

ایالات متحده امریکا درارتباط با نقشی که هند باید درافغانستان بازی کند، علامتهای مختلطی فرستاده است. این موجب آن شده است که برای دپلوماتهای هند بیم آن بوجود آید که وزنه ستراتژیک پاکستان درافغانستان سنگین ترمی شود.

"اودی بهاسکار" یک موسسه تحقیقاتی هندی که مرکزآن دردهلی جدید است، براین نظراست که « درارتباط با ایران، پاکستان ، تروریسم ومسائل هسته یی ایالات متحده امریکا تاهنوز قادرنیست که بگوید آیا هند بخش ازمشکل بوده است یا راه حل مشکل».

نومیدیها درساحه اقتصادی

ازچشم اندازه ایالات متحده امریکا نومیدی ای که وجود دارد ناشی از بطی بودن ابتکارات دربخش معاملات کلان اقتصادی می باشد. ازجمله منظورایالات متحده امریکا پیاده ساختن کامل توافقات روی همکاریهای هسته ای غیرنظامی می باشد که درسال 2008 منعقد شده است.

مقامات رسمی ایالات متحده امریکا تخمین می کنند که ازایجاد این راکتورها درهند برای شرکتهای امریکایی 10 ملیارد دالرمی رسد.

مان موهن سنگه نخست وزیرهند درماه نومبر سال گذشته گفته است که کدام مانع برسراجرای کامل این توافق وجود ندارد. لاکن چهارچوب بندی قانونی آن درپارلمان هند، بطی بوده وشاید با تاخیر بیشتر همراه باشد.

همچنان تصمیم برای باز کردن بازارهای هند برروی تجارت خرده ایالات متحده امریکا مانند « وال مارت» وسایرشرکتها به آهستگی پیش می رود. حجم تجارت خرده هند به 450 ملیارد دالرمی رسد. ایالات متحده امریکا همچنان می خواهد هند دروازه اش را برروی دانشگاهای خارجی بازکند.

همچنان غولهای صنایع تسلیحاتی امریکایی مانند " لاک هید مارتین کورپ" و شرکت " بوینگ" می خواهند، هند سرمایه گزاری دربخش تجهیزات نظامی اش را که تا ده سال دیگر به حجم 100 ملیارد دالر می رسد" آزاد " سازد.

هردوشرکت قبلاً یک مناقصه 11 ملیارد دالری را به هند برای 126 جت جنگی جدید پیشنهاد کرده اند.

تحلیلگران براین نظراند که معاملات اقتصادی سرانجام صورت می گیرند اما ایالات متحده امریکا دیگرفرا گرفته است تا صبربکند که هند با سرعت خودش دراین زمینه تصمیم بگیرد.

رویتر/ رسول رحیم

ویراستار: رتبیل شامل آهنگ

آگهی