مذاکرات اقتصادي ستراتژيک بين امريکا وچين | آلمان و جهان | DW | 27.07.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

مذاکرات اقتصادي ستراتژيک بين امريکا وچين

روابط ميان چين و ايالات متحد امريکا ميتواند نسبت به هر رابطۀ ديگر تأثيرات بزرگي بر قضاياي بين المللي داشته باشد.بر هيچ چالش بين المللي اي، بدون همکاري ايالات متحد امريکا و چين نميتوان غالب شد.

اقتصاد چین وامریکا چنان باهم جوش خورد ه اند که هیچ معضله بین المللی را بدون مشارکت این دوقدرت نمی توان حل کرد

اقتصاد چین وامریکا چنان باهم جوش خورد ه اند که هیچ معضله بین المللی را بدون مشارکت این دوقدرت نمی توان حل کرد

در مارچ سال 2009 مرکز ستراتيژي و مطالعات بين المللي، تحقيقاتي را در مورد روابط ميان ايالات متحد امريکا و چين به نشر رساند. اين انستيتوت طرح ستراتيژي براي سياست خارجي، که مقر آن در واشنگتن است، در همان اولين سطر متن مطالعاتش تأکيد کرده است که، روابط ميان چين و ايالات متحد امريکا ميتواند نسبت به هر رابطۀ ديگر تأثيرات بزرگي بر قضاياي بين المللي داشته باشد. و در آخرين پراگراف اين مطالعات آمده است، که: بر هيچ چالش بين المللي اي، بدون همکاري ايالات متحد امريکا و چين نميتوان غالب آمد.

در رديف اول اين چالش ها، از بحران بين المللي اقتصادي و مالي نام برده شده است. تيموتي گايتنر، وزير ماليۀ ايالات متحده امريکا به حق ضمن ملاقاتش در پيکِنگ به تاريخ اول جون تأکيد کرد، که:

«تحول مؤفقانه در جهت يک اقتصاد متوازن و باثبات، مستلزم تغييرات بنيادي سياست اقتصادي و تنظيم اقتصاد مالي ميباشد. عده اي ازين تغييرات مهم بايد از طرف ايالات متحد امريکا و چين صورت بگيرد. زمانيکه ما در واشنگتن و پيکنگ موفق باشيم، اين براي اقتصاد باقي جهان تعيين کننده مي باشد. و مؤثريت سياست ايالات متحد امريکا تا اندازه اي وابسته به چين؛ و مؤثريت سياست چين وابسته به سياست ما مي باشد.»

تیموتی گیتنر میزبان معاون نخست وزیر چین، خود درچین زبان چینی آموخته است

تیموتی گیتنر میزبان معاون نخست وزیر چین، خود درچین زبان چینی آموخته است

اقتصاد هاي ملي آخرين ابرقدرت و قدرت منطقه اي درحال عروج چين، با هم بافت خورده اند. چين کالاهاي مصرفي ارزان قيمت را به بازار هاي امريکا صادر ميکند. و بخاطر رشد مداوم اقتصادي، يعني براي ايجاد کار و بالاخره ثبات اجتماعي نيازمند اين بازار ها هم ميباشد. ظرفيت تجارت دو جانبه در سال 2008 به تقريباً 400 مليارد دالر بالغ ميگرديد، که کسر جانب ايالات متحد امريکا در آن به 266 مليارد دالر مي باشد. از سال ها کسر در تجارت امريکا با چين باعث ناراحتي در واشنگتن ميگردد.

بر اساس ارقام وزارت ماليۀ ايالات متحد امريکا، در حدود يک ربع قرضه هاي خارجي آنکشور از طرف چين تمويل ميگردد. به اين صورت چين بزرگترين کريدت دهنده براي ايالات متحد امريکا ميباشد. زيرا بخاطر طرحهاي رشد اقتصادي ايالات متحد امريکا، نيازمنديهاي پولي بيشتر شده بود، هيلري کلينتن وزير خارجۀ ايالات متحد امريکا اواخر ماه فبروري در پيکنگ چنين گفت:

«اعتماد دومدار حکومت چين در قبال قرضه هاي دولتي ايالات متحد امريکا برايم قابل قدر است. از نظر من اين يک اعتماد مدلل است. ما دلايل زيادي داريم، مبني بر اينکه ايالات متحد امريکا و چين ازين بحران مؤفقانه بدر آمده و مشترکاً باعث حل بحران مالي جهاني ميگردند.»

وین جیا باو نخست وزیرچین درماه مارچ امسال نگرانی اش را ازسرمایه گذاری دالری چین ابراز داشت

وین جیا باو نخست وزیرچین درماه مارچ امسال نگرانی اش را ازسرمایه گذاری دالری چین ابراز داشت

بااينهم اعتماد چين نسبت به دالر متزلزل شده است. وين جيا باو نخست وزير چين به تاريخ 13 ام ماه مارچ گفته است که او درمورد سرمايه گذاريهاي دالري چين نگران مي باشد. نوربرت والتر رئيس بخش تحقيقات " دويچه بانک " اين نگراني چين را داراي يک اساس مي داند. او مي گويد:" اين عيان است که چينيها دررابطه با سرمايه گذاريهاي مالي شان کاري کرده اند که بسيار بسيار يک جانبه است. اين چينيهاي نابخرد همه تخمهاي مالي شان را دريک سبد گذاشته اند. اين کاري است که معمولاً نمي کنند. همين امراست که مايه دلدردي شديد چينيها شده است".

با اينهمه دلدردي، چينيها بازهم براي خوشي خاطر واشنگتن ، بارديگرهم پولهاي اضافي شان را به دالر سرمايه گذاري خواهند کرد. اين براي آن است که هيچ بازار ديگري نمي تواند اينقدر پول را جذب بکند.

با چنين روابطي، مذاکرات ستراتژيک اقتصادي درواشنگتن دست کم ازنظر فرهنگي بسيارهيجان انگيز است ، زيرا دراين مذاکرات تيموتي گيتنر وزيرماليه امريکا که درچين، زبان چيني تحصيل کرده است، با وانگ کيشان معاون نخست وزيرچين ملاقات مي کند.

ماتياس فان هاين/ خالد صديقي

ويراستار: رسول رحيم