مدويديو و پوتين دو رقيب ويا دوعضو يک تيم | آلمان و جهان | DW | 07.05.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

مدويديو و پوتين دو رقيب ويا دوعضو يک تيم

پوتين با مليت گرايان و مخالفان سياست غرب صحبت ميكند، در حاليكه ميدويديو با ليبرالها، ميانه روان و واقعيت گرايان۰ اما هدف هردو مشترك است: بقاى وحدت جامعه ى ۱۶۰ مليونى روسيه و تحكيم نظام موجود درين بزرگترين كشور جهان۰

مردم روسیه هنوز پوتین را شخصیت سیاسی شماره یک می دانند

مردم روسیه هنوز پوتین را شخصیت سیاسی شماره یک می دانند

ديميترى ميدويديو از يك سالست كه در رأس دولت روسيه قرار دارد۰ نظر به قانون اساسى فيدراسيون روسيه، نخست وزير، كه ولاديمير پوتين سلف سياسى ميدويديو ميباشد، در سلسله ى مراتب پايينتر از رئيس جمهور قرار دارد، با آنكه پوتين چهره ى سازنده را از خود تبارز ميدهد۰

ليليا شيو سووا كارمند مركز كارنيگى مسكو عقيده دارد:

"باريكه نخست وزير تصاميم مهمى را ميگيرد، رئيس جمهور احساس ناراحتى ميكند۰هنگامي که ميشنود، مردم روسيه او را بحيث رئيس اصلى دولت نميبينند۰ آزرده مي شود.نظر به همه پرسيهاى اخير فقط ۱۲ در صد مردم روسيه ميدويديو را بحيث رئيس جمهور و شخصيت اول در صحنه ى سياسى ميشناسند۰ بقيه هنوز هم پوتين را درين مقام ميدانند۰ اكثر مردم را عقيده براينست، پوتين ۳ سال بعد در انتخابات رياست جمهورى خود را دوباره نامزد خواهد كرد۰ نظر به تغيير ماده ى مربوط در قانون اساسى مدت رياست جمهورى از ۴ به ۶ سال افزايش داده شده است۰

ديميترى ميد ويديودرست يكسال پيش بروز ۷ مى ۲۰۰۸ رسما" وظيفه ى خود را بحيث رئيس جمهور آغاز كرد۰ اوكه قبلا" از طرف پوتين براى پست رياست جمهورى پيشنهاد شده بود، در آغاز مارچ با بيشتر از ۷۰ در صد آراء انتخاب شد۰

روز بعد آن ميدويديو، پوتين را بحيث صدراعظم تعيين كرد۰ از همانوقت تا حال ايندو كشور را همسان گادى دو اسپه ميرانند۰ ميدويديو نسبت به سلف سياسى اش ليبرالتر جلوه ميكند۰ او پيش از انتخابش ارزش آزادى و ناوابستگى قواى عدليه را مورد تأكيد قرار داده بود، تا جاييكه در تابستان پيشين مسوده ى سختگيرتر شدن قانون رسانه ها را به سقوط مواجه ساخت۰

ليليا شيوسووا بيشتر به اين نظر است، اگر هم طرز گفتار ميدويديوبا پوتين تفاوت دارد، گوياى اختلاف شان نى، بلكه برعكس است:

"در واقع صحبت از پيشبرد يك ستراتيژى مشترك دو به دو بين ميدويديو و پوتين است بهدف بقاى سياسى تحت شرايط ناگوار سياسى"۰

پوتين بيشتر با مليت گرايان و مخالفان سياست غرب صحبت ميكند، در حاليكه ميدويديو با ليبرالها، ميانه روان و واقعيت گرايان۰ اما هدف هردو مشترك است: بقاى وحدت جامعه ى ۱۶۰ مليونى روسيه و تحكيم نظام موجود درين با ۱۸ مليون كيلومترمربع بزرگ مساحت ترين كشور جهان۰

کانال اول ودوم تلويزيون آلمان/ عبدالمجيد ملک

ويراستار: رسول رحيم

آگهی