مدودوف رئيس جمهور جديد روسيه شد | آلمان و جهان | DW | 03.03.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

مدودوف رئيس جمهور جديد روسيه شد

بنابه اظهار کمسيون انتخابات درماسکو؛ ديميتري مدودوف معاون نخست وزيرروسيه درانتخابات روز يکشنبه براي رياست جمهوري کشور، 70.23% آراي مردم روسيه را به دست آورده است.

مدودوف درپناه حمایت پوتین با اکثریت چشمگیری رئیس جمهور جدید روسیه شد

مدودوف درپناه حمایت پوتین با اکثریت چشمگیری رئیس جمهور جدید روسیه شد

گفته مي شود که 69.61% کساني که حق راي دادن را داشته اند، دراين انتخابات شرکت کرده اند. جانشين ولاديمير پوتين رئيس جمهور کنوني روسيه به تاريخ 7 ام ماه مي کارش را آغاز مي کند.

مدودوف گفته است که سياست سلفش را ادامه مي دهد. وي مي خواهد ازامکانات استفاده نمايد تا روسيه راهش را ادامه بدهد وثباتش را تحکيم بخشد.

پوتين خودش مي خواهد نخست وزير روسيه گردد. نيروهاي مخالف حکومت درروسيه از دستکاريهاي فراوان درانتخابات سخن به ميان آورده اند. گنادي زيوگانوف رهبران حزب کمونيست وولاديمير شيرينوسکي رهبرحزب ماورای ملیگرا با تفاوت آراي زياد با مدودوف مقامهاي دوم وسوم را دراين انتخابات به دست آورده اند.

آگهی