مددي: جاي احمد ظاهر خاليست – اما او يگانه هنرمند ما نبود | مصاحبه ها | DW | 14.06.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

مددي: جاي احمد ظاهر خاليست – اما او يگانه هنرمند ما نبود

اگراحمد ظاهر امروز زنده مي بود، شايد 61 مين سالگردش را جشن مي گرفت وشايد...، اما افسوس وصد افسوس که چنين نيست. لاکن دوستداران احمد ظاهردرهمه جا حضوردارند ودرهرجايي که افغاني باشد، به احتمال زياد درآنجا آوازي ازاحمد ظاهرهم هست.

شصت و يک گل سرخ برای احمد ظاهر

شصت و يک گل سرخ برای احمد ظاهر

باري لطيف ناظمي قلمزن نام آور افغانستان نوشته بود:" اگرما را درخانه دوکتاب است؛ يکي آن ازحافظ است". وحالا مي توان با يقين گفت : اگرما را درخانه دو نوار موسيقي است ؛ يکي آن ازاحمد ظاهر است. اينکه رمزموفقيت احمد ظاهر درچه نهفته است؛ رازي است که شايد تنها به ژرف نگران معلوم باشد. ولي شايد پاسخ به اين پرسش را همه – بدون اينکه خود دليل آن را بيان کرده بتوانند، بعد ازشنيدن يک آهنگ احمد ظاهردريابند.

دوتن هنرمنداني که احمد ظاهررا دريافته بودند ، يکي حسين آرمان ماندولين نوازمشهورافغانستان وديگري عبدالوهاب مددي آوازخوان و پژوهشگر نام آوراين کشورمي باشند. کوتاه سخن اينکه ، اززبان اين دونخبه موسيقي افغانستان مطالب جالب وانتقادي را دررابطه با احمد ظاهرازبخش صوتي اين برنامه به خدمت تان تقديم مي نماييم .

آگهی