مخالفت کرزي با امريکا در مذاکرات مستقيم آن کشور با طالبان | افغانستان | DW | 20.04.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

مخالفت کرزي با امريکا در مذاکرات مستقيم آن کشور با طالبان

حامد کرزي رييس جمهور افغانستان به روز يکشنبه گفته است که تلاش هاي ايالات متحده امريکا در مذاکرات با طالبان جهت جلوگيري از افزايش شورش آنها به ناکامي مواجه خواهد شد، اگر حکومت افغانستان در اين مذاکرات دخيل نباشد.

ادارۀ اوباما اعلام کرده است که با افزایش شمار سربازان در افغانستان، از اين کشور حمايت مالي بيشتري خواهد کرد و به منظور مقابله با طالبان، فعاليت هاي ديپلوماسي شان را در منطقه بيشتر مي سازد.

ادارۀ اوباما اعلام کرده است که با افزایش شمار سربازان در افغانستان، از اين کشور حمايت مالي بيشتري خواهد کرد و به منظور مقابله با طالبان، فعاليت هاي ديپلوماسي شان را در منطقه بيشتر مي سازد.

حامد کرزي رييس جمهور افغانستان به روز يکشنبه گفته است که تلاش هاي ايالات متحده امريکا در مذاکرات با طالبان جهت جلوگيري از افزايش شورش آنها به ناکامي مواجه خواهد شد، اگر حکومت افغانستان در اين مذاکرات دخيل نباشد.

ادارۀ اوباما رييس جمهور ايالات متحده امريکا اعلام کرده است که شمار سربازان آن کشور را در افغانستان افزايش مي دهد و همزمان با آن، از اين کشور حمايت مالي بيشتري خواهد کرد و به منظور مقابله با طالبان، فعاليت هاي ديپلوماسي شان را در منطقه بيشتر مي سازد.

اما حامد کرزي در مصاحبه اي با تلويزيون (CNN)، با راهبرد فرمانده های نظامي ايالات متحده امريکا در افغانستان در رابطه با گفتگويي مستقيم امريکا با طالبان به غرض تعقيب آنان و همکاري با مليشه هاي محلي مخالفت کرده است. او در اين مصاحبه گفته است:

"اگر شما مي خواهيد با برخي از فرمانده های محلي مشخص از نگاه تاکتيکي در سطح محلي گفتگو کنيد، اقدام خوبي است. اما اين اقدام بايست در توافق با حکومت افغانستان هم در سطح محلي و هم ولايتي صورت گيرد. بدون در ميان گذاشتن اين امر با اداره افغانستان، اين روند صلح به جاي نخواهد رسيد."

پليس هاي افغانستان در حالت کنوني مجهز به سلاح کافي نيستند، آموزش حرفوي آن ها داراي کمبودي هاي است. به اين دليل آنان در مقابله با شورشيان طالبان به مشکلات روبرو مي شوند

پليس هاي افغانستان در حالت کنوني مجهز به سلاح کافي نيستند، آموزش حرفوي آن ها داراي کمبودي هاي است. به اين دليل آنان در مقابله با شورشيان طالبان به مشکلات روبرو مي شوند

بعد از آنکه نيرو هاي بين المللي به رهبري ايالات متحده امريکا، رژيم طالبان را در سال 2001 به خاطر مهمان داري از شبکۀ القاعده که از طرف امريکا مسوول حملات11 سپتمبر شناخته شد، به سقوط مواجه کردند، طالبان به مناطق قبايلي پاکستان عقب نشيني کردند. آن ها بار ديگر در آنجا به سازماندهي شان پرداختند و به حملات و عمليات تروريستي شان از آنجا در افغانستان ادامه دادند.

ايالات متحده امريکا به تعداد 17 هزار سرباز بیشتر به افغانستان اعزام مي دارند. تعداد سربازان نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان در حال حاضر به 70 هزار می رسند. رهبران کشور هاي عضو ناتو نيز موافقه کرده اند که به غرض تأمين امنيت انتخابات به تاريخ 20 ام اگست امسال، 3 هزار سرباز ديگر به افغانستان اعزام کنند.

همچنان به اساس گزارش (AFP) افغانستان در نظر دارد تا نيروي پليس آن کشور را با 15 هزار ديگر افزايش دهد. افغانستان اکنون داراي 82 هزار پليس مي باشد که با نيرو هاي اضافي مورد نظر، تعداد مجموعي آن ها به 97 هزار

پليس خواهد رسيد.

محمد حنيف اتمر وزير داخله تأييد نمود که ايالات متحده امريکا وعده کرده است که افغانستان را در قسمت افزايش و آموزش پليس و مجهز ساختن آن ها با وسايل جديد کمک مي نمايد.

پليس هاي افغانستان در حالت کنوني مجهز به سلاح کافي نيستند، آموزش حرفوي آن ها داراي کمبودي هاي است. به اين دليل آنان در مقابله با شورشيان طالبان به مشکلات روبرو مي شوند.

اِ. ايف. پي/ مبلغ

ويراستار: آهنگ

آگهی