محکمه: یکتن از افغانهای اخراج شده، باید سریعاً برگردانیده شود | آلمان و جهان | DW | 25.10.2017
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

محکمه: یکتن از افغانهای اخراج شده، باید سریعاً برگردانیده شود

یک پناهجوی افغان که اخراج شده است، براساس تصمیم محکمه اداری شهر زیگمارینگن، باید دوباره به آلمان برگردانیده شود. براساس فیصله محکمه او نباید از آلمان اخراج می گردید.

براساس گزارشهای رسانه های آلمان مکتوب مبنی بر دوباره برگردانیدن جوان پناهجوی افغان، از افغانستان به اداره امور مهاجران آلمان ارسال گردیده و به مقامهای این اداره نیزآنرا تسلیم داده شده اند. سخنگوی سارنوالی شهر زیگمارینگن ایالت بادن ورتنبرگ آلمان نیز امروز چهارشنبه  ۲۵ماه اکتوبر ۲۰۱۷، این مطلب را در برابر آژانس رسانه های آلمان تأیید کرده است. قبل از این همچنان روزنامه " شویبیشه تاگـِس بلات" در این مورد گزارش کرده بود.

پناهجویان اخراج شده افغان از آلمان به کابل رسیدند

این پناهجو از مسیر بلغاریا به توبینگن آمده بود و به تاریخ هشتم ماه جون تقاضای پناهندگی خودرا ارائه کرده بود. از دید اداره امور مهاجران آلمان، بلغاریا که همچنان عضویت اتحادیه اروپا را دارد، باید مسئولیت پناهندگی این جوان را به دوش می گرفت، نه آلمان. بنابراین جوان ۲۳ ساله مذکور ماه سپتامبر سال روان به بلغاریا اخراج گردیده بود.

اکنون سخنگوی محکمه گفته است که این تصمیم اداره امور مهاجرت تصمیم درست نبوده است و باید دوباره تصحیح گردد. به گفته او براساس شکایتنامه ای  پناهجوی مذکور که به محکمه زیگمارینگن ارائه شده است، اخراج او باید به تعویق میافتاد.

اما قبل از اینکه مقامهای آلمان مؤفق به برگردانیدن این جوان در ماه اکتوبر از بلغاریا به آلمان گردند، مقامهای بلغاریایی اورا به افغانستان پرواز داده اند.

اکنون به گفته مقامهای محکمه در آلمان " روشن نیست که او با رضاییت خودش به افغانستان رفته است یا خیر"

سخنگوی محکمه با صراحت در مورد گفته است: "اکنون اصل مهم اینست که اداره امور مهاجرت اورا دوباره به آلمان برمی گرداند."

    آژانسها/ ن.ف 

اعتراض علیه اخراج برنامه ریزی شده پناهجویان افغاناختلاف ایالت های آلمان بر سر اخراج پناهجویان افغان

DW.COM

آگهی