محکمه عالی اروپا راجع به منع پوشیدن چادر در محل کار تصمیم می گیرد | آلمان و جهان | DW | 31.05.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

محکمه عالی اروپا راجع به منع پوشیدن چادر در محل کار تصمیم می گیرد

این سوال که آیا یک شرکت می تواند کارمندان مسلمان خود را از پوشیدن چادر ممانعت نماید، به محکمه عالی اروپا رسیده است که باید راجع به آن حکم کند. اکنون سارنوال کل این محکمه طرحی را در زمینه ارائه کرده است.

Deutschland Berliner Arbeitsgericht Kopftuchverbot für Lehrerinnen an Berliner Schulen

تصویر از آرشیف

در اتحادیه اروپا یک کارفرما می تواند پوشیدن چادر را در صورتی که حامل نشان مذهبی باشد منع نماید. این نتیجه گیری ای است که از جانب یولیانه کوکات سارنوال کل محکمه عالی اروپا به قضات محکمه ارائه شده است.

با آنکه نتیجه گیری نهایی خانم کوکات به مفهوم حکم نهایی محکمه نمی باشد، اما در اکثر موارد قضات محکمه عالی اروپا دیدگاه ها و برداشت های او را تایید می کنند.

به باور خانم کوکات در صورتی که کارمند مسلمان یک شرکت از پوشیدن چادر در محل کار منع گردد، تبعیض صریح علیه یک مذهب نیست. به گفته او منع پوشیدن چادر در محل کار در صورتی می تواند مدار اعتبار باشد که شرکت قبلاً در دستورالعمل و موازین عمومی خود حمل نشان های سیاسی، فلسفی و مذهبی در محل کار را منع کرده باشد. اما منع پوشیدن چادر نباید براساس پیشداوری علیه باورهای مذهبی و یا مذاهب باشد. افزون بر این براساس طرح خانم کوکات، متناسب بودن منع پوشیدن چادر با وجود آن باید از جانب یک محکمه بررسی گردد.

تواضع مذهبی

خانم کوکات جمع بندی خود به محکمه را چنین خلاصه می کند: "در حالی که یک کارمند نمی تواند با وارد شدن در محل کار جنسیت، رنگ پوست، منشای اتنیکی، گرایش جنسی و معیوبیت خود را کنار بگذارد، می توان در ارتباط به گرایشات مذهبی از وی تا حدی خواهان تواضع گردید."

این قضیه در محکمه مربوط به خانمی است که به حیث پذیرش مراجعین یک شرکت امنیتی در بلجیم کار می کرد و به دلیل این که می خواست بعد از سه سال کار در جریان وظیفه چادر بپوشد از کار اخراج شده است. شرکت مذکور گفته است که در محل کارش حمل نشان مذهبی، فلسفی و سیاسی ممنوع می باشد.

صدور حکم در ماه های آینده

خانم مذکور از این شرکت امنیتی در بلجیم تقاضای پرداخت غرامت کرده است. یک محکمه بلجیم مسئاله را به محکمه عالی اروپا ارائه کرده است تا آن را با توجه به قانون "منع تبعیض مذهبی" در اتحادیه اروپا بررسی کند. در نهایت بازهم در روشنی تصمیم محکمه عالی اروپا، محکمه عالی بلجیم می تواند تصمیم خود را در این زمینه اعلام کند. در اطلاعیه محکمه عالی اروپا تذکر رفته است که در قبال این مورد وضعیت به دقت بررسی می گردد که وضعیت کلی متذکره مواردی به شمول " تظاهر به علامات مذهبی" این خانم مسلمان و مسئولیت های او در شرکت مذکور و نیز " هویت ملی بلجیم" را احتوا می کند. اعلام تصمیم نهایی محکمه عالی اروپا اما چند ماه دیگر وقت می گیرد.

DW.COM