محکمه استیناف از تعلیق فرمان منع سفر ترامپ حمایت کرد | آلمان و جهان | DW | 10.02.2017
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

محکمه استیناف از تعلیق فرمان منع سفر ترامپ حمایت کرد

یک محکمه تجدید نظر در سان فرانسسکو برقراری مجدد حکم منع سفر به امریکا برای مسافران هفت کشور عمدتاً مسلمان را رد کرد. انتظار می رود که حکومت علیه این تازه ترین حکم محکمه خواهان تجدید نظر شود.

سه قاضی از محکمه نهم تجدید نظر ایالات متحده امریکا نخواستند فیصله محکمه پائین تر را دایر بر تعلیق در آوردن حکم ممنوعیت سفر لغو کنند.

این مقررات جدید که توسط یک فرمان اجرائی رئیس جمهور ترامپ به تاریخ ۲۷ جنوری نافذ شده بود، قبلاً مانع آمدن مسافرانی از کشورهای ایران، عراق، لیبیا، سومالیا، سودان، سوریه و یمن به ایالات متحده امریکا می گردید.

تقاضای تجدید نظر در محکمه عالی ایالات متحده امریکا ممکن است. ترامپ با حروف بزرگ با سرعت پس از اصدار حکم بالا در روز پنج شنبه تویت کرده است که مبارزه قضائی در مورد این منع سفر پایان نیافته است.

حکومت تقاضا نموده بود تا این تدابیر بر مبنای اصل تدابیر عاجل دوباره برقرار گردند که قضات آن را موجه ندانستند.

حکم محکمه در سانفرانسسکو در مورد خود ممنوعیت سفر نبود، بلکه در مورد جواز نافذ شدن فوری دوباره آن بود. سه قاضی به طور قاطع دلایل وزارت عدلیه را رد کردند که رئیس جمهور به تنهائی دارای اختیارات در مورد سیاست مهاجران می باشد، بدون آنکه محاکم در مورد آن تجدید نظر بکنند.

در این فیصله محکمه خوانده می شود: «کدام سابقه حقوقی وجود ندارد که ادعای غیر قابل تجدید نظر بودن را تائید کند که در تضاد با ساختار اساسی دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی ما می باشد.»

برخی از کارشناسان حقوقی زیان این فیصله را چنین تفسیر کرده اند که محکمه مدعی است خود منع سفر خلاف قانون اساسی است. ایالت های واشنگتن و منیسوتا مدعی اند که این منع سفر توسط حکومت تخطی از قانون اساسی است. حکم محکمه در این مورد هنوز چیزی نگفته است.

سبک و سنگین کردن دو جانب مسأله

قضات محکمه تجدید نظر فدرال گفته اند که به هنگام تصمیم گیری در مورد اینکه لغو حکم را تائید کنند و یا برقراری مجدد ممنوعیت سفر را، آن ها دلایل الزام آور در مورد منافع عامه را از هر دو جانب سبک و سنگین کرده اند.

محکمه گفته است: «از یک سو عامه مردم منافع قوی در امنیت ملی و در توانائی رئیس جمهور منتخب برای نافذ گردانیدن آن دارند و از جانب دیگر عامه مردم منفعتی در آزاد بودن سفر دارند تا از جدا بودن خانواده ها جلوگیری کنند و از تبعیض آزاد باشند.»

قضاتی که شواهد را در قضیه روز سه شنبه استماع می کردند، گفته اند که شاهدی دال بر آن نبوده است که حکومت کسی را از آن کشورها نشان بدهد که تدارک برای حمله تروریستی در ایالات متحده امریکا داشته باشد.

وزارت عدلیه که وظیفه اش به اجرا در آوردن احکام قضائی است، گفته است که این فیصله را مورد بازبینی قرار داده و گزینه ها را سبک و سنگین می کند. جیف سیشنس کسی که رهبری مبارزه ترامپ در این وزارت را دارد، روز پنجشنبه به مثابه لوی سارنوال ایالات متحده امریکا سوگند یاد کرد.

حکم محدودیت موقتی و یا تعلیق حکم منع سفر در هفته گذشته توسط یک قاضی به نام جیمز رابرت در شهر سیاتل صادر شد و پس از ان ایالت واشنگتن و مینوسوتا این حکم را به چالش فرا خواندند.

منع سفر به اساس دین، خلاف قانون اساسی است؟

وکلای مدافع حکومت گفته اند که این منع سفر «اقدام قانونی» بر مبنای اختیارات ریاست جمهوری است و علاوه نموده اند که این هفت کشور نگرانی های تروریستی را به وجود آورده اند. با وجود این، ایالات مدعی شده اند که این فرمان که منع سفر بر مبنای دین صورت گیرد، خلاف قانون اساسی بود.

محدود گردانیدن ورود به ایالات متحده امریکا از وعده های مرکزی ترامپ در کارزار انتخاباتی سال ۲۰۱۶ بود. او در اصل پیشنهاد نموده بود که منع سفر موقتی برای همه مسلمانان باشد و در قبال این چالش حقوقی در برابر فرمانش اظهار درماندگی نموده است.

فرمان منع سفر ترامپ انتقادات گسترده ای را به وجود آورده است که از جمله انگلا مرکل صدراعظم آلمان فدرال نیز از آن انتقاد نموده است.

rr/af/rc/gsw (AP, Reuters)

DW.COM