محمد حکيم تورسن، شماره22 | آلمان و جهان | DW | 07.08.2009

صفحه جدید دویچه وله را ببینید

سایت جدید دویچه وله هنوز کامل نیست. نظر شما می‌‌تواند کار ما را بهبود بخشد. از نسخه بتای دویچه وله دیدن کنید.

  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

محمد حکيم تورسن، شماره22

محمد حکيم تورسن فرزند محمد عظيم درسال 1333 خورشيدي در شهر کابل بدنيا آمده است. اواز دانشگاه کابل ليسانس دارد.

محمدحکیم تورسن

محمدحکیم تورسن

آقاي تورسن از سال 1358 تا سال1371 خورشيدي درپست هاي مختلف نهاد هاي امنيتي ايفاي وظيفه کرده است. تورسن نيز دردومين دورانتخابات رياست جمهوري افغانستان خود را نامزد اين کرسي کرده است. گفتگويي که درپي مي آيد؛ درباره ي خطوط اساسي سياسي وبرنامه هاي آقاي تورسن است.

دويچه وله : آقاي تورسن، مهمترين چالش افغانستان را نا امني تشکل مي دهد؛ شما براي تامين سرتاسري امنيت، چه برنامه داريد؟

محمد حکيم تورسن: واقعاً مشکلات امنيتي روز به روز بيشتر شده ومشکلات بيشتري را بار آورده است، ما درپلان(برنامه) آينده خود، عفو عمومي را اعلان مي کنيم بدون درنظر داشت اين که طالب است ويا حزب اسلامي، زيرا همين چيزها باعث شده است که جنگ درافغانستان ادامه يابد. همچنان بمبارد مان هاي خودسر خارجي ها را ما کنترول خواهيم کرد.

دويچه وله : برخي ها معتقدند که يکي از راه هاي تامين امنيت مصالحه ومذاکرده با طالبان ومخالفان مسلح دولت مي باشد، نظر شما دراين خصوص چيست؟

محمد حکيم تورسن: من پيشتر اشاره کردم که من عفو عمومي را اعلان مي کنم. من آرزو دارم مردم افغانستان با درک افغانيتي که دارند، مصالحه به ميان خواهد آمد. آنها مخالفان دولت فعلي هستند، من مطمين هستم دولتي که عدالت درآن استوار باشد، قانون بالاي همگي يکسان تطبيق گردد، زمينه کار براي مردم ما فراهم شود، از بمباردمان هاي خود سر جلوگيري شود، ازبي عدالتي ها جلو گيري شود، کساني که آزرده خاطر هستند، برمي گردند.

دويچه وله : آقاي تورسن، برخورد شما با حضورنيروهاي خارجي درافغانستان به چه شکل خواهدبود؛ اگر شما رييس جمهور آينده افغانستان شويد؟

محمد حکيم تورسن : تا زماني که ما ارتش ملي، پليس ملي وامنيت ملي را تقويت کنيم وبا صطلاح هاي مدرن مجهز نماييم، براي نيروهاي خارجي نيازمند هستيم. پلان( برنامه) ديگري ما اين است که ما بايد نيروهاي خارجي را درافغانستان قانونمند بسازيم، براي همسايه هاي خود وهم براي منطقه اطمينان دهيم، تا مطين شوند که هيچ، نه ازحريم هوايي ونه از حريم زميني افغانستان، بالاي همسايه ها تعرضاتي صورت نمي گيرد.

دويچه وله : خطوط اساسي سياست خارجي شما درمقياس همسايه ها، منطقه وجهان بر چه معيارهاي استوار خواهد بود؟

محمد حکيم تورسن: افغانستان هميشه يک کشور مستقل بي طرف وغيرمنسلک بوده، ما يکبار ديگر همين بي طرفي خودرا حفظ خواهيم کرد. ما روابط بسيار نيکي را با همسايه ها، منطقه وجهان برقررار خواهيم کرد، ما مغاير آن کشوري خواهيم بود که مغاير منافع ملي ما باشد.

دويچه وله : آقاي تورسن معضل خط ديورند هميشه به عنوان يک چالش درازمدت ميان افغانستان وپاکستان وجود داشته، شما با اين معضل چگونه برخورد خواهيد کرد؟

محمد حکيم تورسن : سالهاي متمادي است که همين خط ديورند مشکل ميان افغانستان وپاکستان بوده است؛ من درارتباط با خط ديورند به مثابه يک رييس جمهور تنها تصميم گرفته نمي توانم من دراين خصوص لويه جرگه را تشکيل خواهم داد،چون مربوط مردم افغانستان است. البته با مشارکت مثبت پاکستان وساير همسايه ها وشوراي امنيت ملل متحد، تادراين لويه جرگه ما حضور داشته باشند تا مساله ديورند را في مابين افغانستان وپاکستان حل گردد.

دويچه وله : آقاي تورسن برنامه هاي شما در خصوص انکشاف اقتصادي افغانستان مثلاً دربخش هاي صنعت ويا زراعت چه مي باشد؟

محمد حکيم تورسن: شما مي دانيد که افغانستان يک کشور زراعتي است؛ ما درقدم اول توجه روي زراعت خواهيم داشت. ما درپلان( برنامه) کوتاه مدت خود بند هاي آبگرداني را اعمار خواهيم کرد تا زمين هاي \{بدون آب\}را تحت پوشش قرار دهد وازاين طريق سهولت براي دهقانان ما فراهم گردد. ما حاضر هستيم که براي دهقانان کم زمين خود زمين هاي دولتي را با اقساط طويل المدت توزيع کنيم، درکنار آن تخم هاي اصلاح شده وکود کيمياوي. همچنان ما آرزو داريم که زراعت خود را به مدرنيزه شدن تشويق کنيم، براي دهقانان دراقساط طويل المدت تراکتور فراهم سازيم .

همچنان دربخش صنعت، ما ازتمام تاجران ملي وحتا کشورها خارجي تقاضا خواهيم کرد تا درافغانستان سرمايه گذاري نمايند. ما تلاش خواهيم کرد تا مطابق امکانات سرمايه گذاران زمينه را فراهم نماييم.

دويچه وله : آقاي تورسن شما با مولفه وحدت ملي چه برخورد خواهيد کرد؟

محمد حکيم تورسن : شعارما ست که بياييد وطن خودرا اعمار بسازيم؛ بدون درنظر داشت مسايل قوم، زبان، سمت، حزب وغيره چون ما درسي سال گذشته جزويراني وبدبختي هيج چيزي ديگري نديديم ودردولت بعدي ما هيچکسي به شمول خودم اجازه نخواهند داشت که براساس قوم، مذهب، سمت و زبان تعيينات داشته باشند.

دويچه وله : آقاي تورسن، درنظام هاي دموکراتيک به تساوي حقوق زنان ومردان به عنوان يک اصل نگريسته مي شود، شما اگر برنده شويد نوع نگاه شما به تساوي حقوق مردان وزنان چگونه خواهد بود؟

محمد حکيم تورسن : درسه دهه جنگ بزرگترين آسيب را دوقشر اين وطن؛ يعني جوانان وزنان متحمل شدند، ما براي دلخوشي زنان يک وزارت ويا دو زارت را به خانمها نخواهيم داد، ما براساس شايسته گي، لياقت وتوانمندي به وظيفه استخدام خواهيم کرد براي ما زن ومرد بي تفاوت است ودرکناراين ما براساس عنعنات وفرهنگ خود نقش زنان را بارز خواهيم دانست وبراي شان احترام خواهيم داشت.

دويچه وله : اقاي تورسن شما اگربرنده شويد درخصوص تامين آزادي بيان ورسانه ها چه برنامه داريد؟

محمد حکيم تورسن: بياييد که قبول کنيم که رسانه ها رکن چهارم دولت است، واقعاً درتامين امنيت، دربهبودي اوضاع وخرابي اوضاع رسانه ها هميشه نقش داشته، زماني که رسانه ها دولت را به نقد مي گيرند شما قبول بکنيد که آنها اصلاً خواسته ها مردم ونقايص ما را برملا مي سازند، ما رسانه ها را حمايت وپشتيباني مي کنيم.

دويچه وله : جهان سپاس از شما اقاي تورسن که وقت تان را با ما صرف کرديد؟

محمد حکيم تورسن: تشکر ازشما که به ما فرصت داديد.

امين بهراد، کابل

ویراستار: یاسر