محمد البرادعی در تظاهرات ضد حکومتی مصریها شرکت میکند | آلمان و جهان | DW | 27.01.2011
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

محمد البرادعی در تظاهرات ضد حکومتی مصریها شرکت میکند

از روز سه شنبه به این سو که تظاهرات اعتراضی علیه حسنی مبارک، رییس جمهور مصر جریان دارد، دست کم 1000 تن از معترضان در این کشور بازداشت شده اند. از سوی دیگر، محمد البرادعی، اصلاح طلب ارشد مصر در این اعتراضها شرکت میکند.

محمد البرادعی، اصلاح طلب مشهور مصر و رییس سابق آژانس انرژی اتومی

محمد البرادعی، اصلاح طلب مشهور مصر و رییس سابق آژانس انرژی اتومی

یک مقام مصر به خبرگزاری فرانس پرس گفت: «از شروع تظاهرات، دست کم 1000 نفر در سراسر کشور بازداشت شده اند».

در همین حال، قرار است محمد البرادعی، حامی ارشد اصلاحات در مصر که جایزه نوبل را در کارنامه خود دارد، از اتریش به مصر برگردد و در اعتراضهای ضد حکومتی سهم بگیرد. عبدالرحمان سمیر، سخنگوی البرادعی گفت انتظار میرود که او شام پنج شنبه به قاهره فرود آید و در تظاهراتی که قرار است روز جمعه راه اندازی شود، سهم خواهد گرفت. البرادعی رییس سابق آزانس بین المللی انرژی اتومی است و در سال 2005 برنده جایزه صلح نوبل شده بود.

از سال گذشته که البرادعی از انجام وظیفه در خارج به کشورش برگشت، به عنوان یک حریف نیرومند حسنی مبارک نگریسته میشود. تصور میشود سهمگیری البرادعی در این اعتراضها موجی از حمایت برای معترضین ایجاد خواهد کرد.

قرار است روز جمعه معترضان اجتماعی بزرگی تشکیل دهند

قرار است روز جمعه معترضان اجتماعی بزرگی تشکیل دهند

در نخستین ساعتهای روز پنج شنبه نیز تظاهرات اعتراضی در شهرهای مصر ادامه یافت. معترضان خشمگین که سی سال است حکومت سرکوبگر حسنی مبارک را تجربه میکنند، علیه فساد، بیکاری و سختگیریهای حکومتی اعتراض میکنند. جنبش دموکراسیخواه «شش اپریل» گفته است که پنج شنبه «روز رخصتی نیست... اعتراض خیابانی ادامه خواهد یافت».

ناآرامیها در مصر روز سه شنبه شروع شد که برخی از آن به عنوان «اولین روز انقلاب مصر» یاد کردند. تظاهرکنندگان از حسنی مبارک خواستند که مانند حکومت تونس که بر اثر قیام مردمی واژگون شد، از قدرت کنارهگیری کند.

انتظار میرود در آخر هفته شمار معترضان افزایش یابد. قرار است معترضان روز جمعه بعد از ادای نماز، جمعیت بزرگی را تشکیل دهند. پولیس برای متفرق کردن تظاهرکنندگان بر آنها فشار میآورد و در این ناآرامیها دست کم چهار تظاهرکننده و دو پولیس کشته شده اند.

جماعتهای هماهنگ شده تظاهرکنندگان که شعارهایی چون «مبارک برو!» را سرمیدهند، توسط شبکههای آنلاین انترنتی سازماندهی میشوند. این جماعتهای معترض با نادیده گرفتن اعلانهای پولیس که تجمعها را غیرقانونی عنوان کرده است، با آن قوت و بزرگی وارد مراکز شهرها میشوند که ظاهراً باعث سستی و بیتحرکی پولیس شده اند.

اتحاد در اعمال فشار بر مبارک

معترضان اخطارهای پولیس را نادیده گرفته، به گردهمایی شان ادامه می دهند

معترضان اخطارهای پولیس را نادیده گرفته، به گردهمایی شان ادامه می دهند

معاز الصغبی، پژوهشگر در موسسه تحقیقاتی «ابتکار اصلاحات عرب» میگوید به دنبال واژگونی حکومت زین العابدین بن علی در تونس، چندین جنبش اعتراضی خواستار یک گردهمایی گسترده شدند. 25 جنوری را که در مصر روز «پولیس» میباشد، معترضان «روز خشم» نامگذاری کردند. به گفته او، فعالان انترنتی مانند جنبش «شش اپریل» در راه اندازی این راهپیماییها نقش داشتند.

الصغبی به دویچه وله گفت: «تقریباً همه جنبشهای مخالف در مصر به این شبکه پیوستند و برخی مانند حزب «الغاد» در سازماندهی تظاهرات فعالانه سهم گرفتند». به گفته او اعضای جماعت اخوان المسلمین نیز به صورت انفرادی در این تظاهرات سهم گرفتند، هرچند اخوان المسلمین همه اعضای خود را برای تظاهرات بسیج نکرده است.

خبرگزاریها/ عارف فرهمند

ویراستار: رسول رحیم