محاکمه پناهجوی متهم به قتل روانشناس آلمانی | مهاجرت به اروپا | DW | 22.10.2017
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

محاکمه پناهجوی متهم به قتل روانشناس آلمانی

یک روانشناس در یک مرکز مشاوره پناهجویان مورد حمله با چاقو قرار گرفت. اینک محاکمه فرد متهم آغاز گردیده است. این مرد ۲۷ ساله سوریایی درماه جون، یک کارمند ۳۰ ساله صلیب سرخ آلمان را در یک مرکز روانشناسی به قتل رساند.

فقط پنج ماه پس از قتل در یکی از مراکز درمانی پناهجویان در زاربروکن آلمان، محاکمه فرد متهم آغاز گردیده است. روز دوشنبه (۹ صبح به وقت محلی) محمد در برابر محکمه ایالتی شهر قرار می گیرد. این مرد ۲۷ ساله سوریایی صبح روز هفتم ماه جون، یک کارمند ۳۰ ساله صلیب سرخ آلمان را در مرکز روانشناسی صلیب سرخ مورد حمله با چاقو قرار داد و به قتل رساند. این روانشناس از سال ۲۰۱۴ جز کارمندان صلیب سرخ بود و در پروژه زیر نام "امید" کار می کرد، تا پناهجویانی را که تحت فشارهای روانی قرار دارند، در روند آغاز زندگی جدیدشان حمایت کند.

گفته می شود که محمد در این روز با ورود به اتاق این روانشناس، با دادن دست با او سلام وعلیکی کرده است. سپس او "ناگهان و بدون هشدار قبلی با دست دیگراش که آزاد بود، با یک چاقو که تیغه آن تقریبا ۱۳ سانتی متر بود، دو بار در بدن روانشناس ضربه بسیار شدید و عمیق وارد کرد. روانشناس ۳۰ ساله با وجودی که فورا مورد تداوی قرار گرفت، اما در نتیجه خونریزی شدید، جانش را از دست داد.

این عمل موجب وحشت شده و همکاران فرد قربانی مرکز روانشناسی تا حال به دلیل این امر رنج می برند. مارتین اربیلینگ، سخنگوی انجمن ایالتی صلیب سرخ به خبرگزاری آلمان گفته است که "کارکنان هنوز هم تحت مراقبت های روانشناختی قرار دارند و شوکی که گرفته اند هنوز هم نزد آنها موجود است". پس از این واقعه، کارمندان خود را ملامت می کنند که چرا نتوانسته اند جلو این واقعه را بگیرند. اربیلینگ می گوید که "چنین وقایع می تواند در هر مرکز درمان روانشناسی رخ دهد."

با این حال، اداره صلیب سرخ اکنون اقدامات جدیدی را روی دست گرفته است. با توجه به اطلاعات میشایل بورکرت، رئیس انجمن ایالتی صلیب سرخ در زارلند، تیم دوازده نفری کارمندان مرکز مشاوره روانشناختی به یک ساختمان دیگر که اتاق های انتظار مریضان جدا از دفتر و اتاق های مشاوره دهی اند، انتقال یافته اند. همچنین  کارکنان آموزش های دفاعی بدست می آورند.

بورکرت می گوید که روند مشاوره دهی در این مرکز دوباره جریان پیدا کرده است: "ما اقدامات امنیتی را روی دست گرفتیم". مثلا راه های فرار را ایجاد کردیم و یا مشوردهی اغلب باید از جانب دو کارمند صورت بگیرد.


دلیل این حمله کشنده هنوز هم مشخص نیست. به قول یکی از سخنگویان محکمه، فرد متهم در حال حاضر در کلینیک روانی بستری است. انتظار می رود که به تاریخ ۱۳ نوامبر در مورد این قضیه حکمی از جانب محکمه صادر گردد.

nka,ah (dpa)

DW.COM

آگهی