محاکمه متهمان به حمله هراس افگنانه درمادريد | آلمان و جهان | DW | 15.02.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

محاکمه متهمان به حمله هراس افگنانه درمادريد

محاکمه متهماني که درحادثه حمله هراس افگنانه درمادريد پايتخت اسپانيا فکر مي شود دست داشته اند ، امروززيرتدابيرامنيتي شديد آغازگرديد.

لوحه ای که درآن به اسپنانیایی مرگ نوشته شده است دربرابریک قطارتخریب شده دراثرانفجاربمب

لوحه ای که درآن به اسپنانیایی " مرگ " نوشته شده است دربرابریک قطارتخریب شده دراثرانفجاربمب

درنتيجه انفجاري که دريازدهم ماه مارچ سال 2004 توسط هراس افگنان دريک قطارشهري صورت گرفت ، 191 نفربه قتل رسيدند و 1000 نفرديگرزخمي شدند.

دراين محاکمه بايد 29 تن ازکساني که متهم مي باشند به سوالات قاضيان پاسخ بگويند. ازجمله هفت تني که ازمظنونان اصلي شمرده مي شوند مطابق به قوانين اسپانيا به خاطرارتکاب قتل اين همه افراد و شرکت دريک سازمان هراس افکنانه به 40000 سال حبس تهديد مي شوند.

آگهی