محاکمه عليه اجمل امير درهند به تعويق افتاد | آلمان و جهان | DW | 15.04.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

محاکمه عليه اجمل امير درهند به تعويق افتاد

محاکمه عليه يگانه فرد زنده مانده در حملات تروريستي ممبي که قراربود امروزچهارشنبه صورت گيرد، تا روز پنجشنبه به تعويق افتاد.

حمله برهوتل تاج محل در ماه نوامر سال 2008

حمله برهوتل تاج محل در ماه نوامر سال 2008

دليل اين تاخير را رييس قضات چنين ذکر کرد که دادگاه ويژه، وکالت وکيل مدافع اجمل امير قصاب، خانم انجلي واگماري را از او سلب کرده است، زيرا او قبل از محاکمه با شاهدان صحبت کرده است. مدعي العموم اجمل امير را که 21 ساله است، از جمله متهم به اعمال جنگجويانه عليه هند، قتل و آدم ربايي مينمايد بر اثر جنگهاي سه روزه در حدود 170 نفر به قتل رسيده بودند.

نظر به موارد اتهام، قصاب مسوول دوازده عمل جنايي است، از آن جمله قتل، آدم ربايي و قصد جنگ عليه هند. اوراق اتهامات عليه او حاوي 11000 صفحه مي باشد؛ او را خطر اعدام تهديد مي نمايد.

محاکمۀ قصاب، شهرت هند را به عنوان بزرگترين دموکراسي جهان، به آزمايش قرار مي د هد که آيا محاکمۀ او با دلايل و اسناد محکم و به صورت عادلانه صورت خواهد گرفت يا خير.

اجمل امير قصاب اعتراف کرده است که او شهروند پاکستاني است. در اين ميان حکومت اسلام آباد نيز اين را تأييد کرده است. اين مسأله در روابط ميان هند و پاکستان که در غير آن نيز متشنج است، بي تاثير نخواهد بود.

رام جيت ملاني کارشناس در امور حقوقي، در بارۀ اين محاکمه و نيز کلاً در مورد مبارزه عليه تروريسم به آدرس پاکستان مي گويد:

"پاکستان درست مانند ما از تروريسم رنج مي برد. اگر کسي چنين ديوي را مثل تروريسم يعني نوعي از فرانکين شتاين را خلق مي کند، زماني اين موجود عليه خالقش نيز عمل خواهد کرد. تروريسم چيزي نيست که به نفع پاکستان باشد. از يک سال به اين سو در آنجا يک حکومت د موکراتيک وجود دارد، بالاخره دموکراسي. اگر حکومت پاکستان با تمام نيرو عليه تروريسم مبارزه نکند، در آن صورت دموکراسي در پاکستان صدمه خواهد ديد و از ميان خواهد رفت."

اسلبرن/مبلغ

ویراستار:یاسر

آگهی