محافل عروسی در کابل | مجلهء جوانان | DW | 17.06.2011
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مجلهء جوانان

محافل عروسی در کابل

آرایش غلیظ: کسی که میخواهد زیبا باشد، معلوم است که باید رنج بکشد. این گفته به طور خاص برای زنان افغان در هنگام عروسی شان صدق میکند. بین 6 تا 9 ساعت خود را آرایش و پیرایش میکنند تا برای روز عروسی آماده باشند.

آرایش غلیظ: کسی که میخواهد زیبا باشد، معلوم است که باید رنج بکشد. این گفته به طور خاص برای زنان افغان در هنگام عروسی شان صدق میکند. بین 6 تا 9 ساعت خود را آرایش و پیرایش میکنند تا برای روز عروسی آماده باشند.

لاس ویگاس در کابل: بسیاری مالکان سالونهای عروسی مردم را با آرایههای پر زرق و برق، چراغها و ساختمانهای مجلل به سوی خود جلب میکنند. هزینه یک مراسم عروسی میتواند تا 20 هزار دالر امریکایی باشد. در حالیکه به طور اوسط درآمد یک افغان سالانه 1200 دالر امریکایی است.

لاس ویگاس در کابل: بسیاری مالکان سالونهای عروسی مردم را با آرایههای پر زرق و برق، چراغها و ساختمانهای مجلل به سوی خود جلب میکنند. هزینه یک مراسم عروسی میتواند تا 20 هزار دالر امریکایی باشد. در حالیکه به طور اوسط درآمد یک افغان سالانه 1200 دالر امریکایی است.

شوق عروسی و رنج آن: بسیاری افغانها با شوق تمام مراسم عروسی پرمصرف برپا میکنند. شور و شوق بسیاری آنها دیری نمیپاید. بسیاری از خانوادهها برای پرداختن هزینه محفل عروسی قرضدار میشوند.

شوق عروسی و رنج آن: بسیاری افغانها با شوق تمام مراسم عروسی پرمصرف برپا میکنند. شور و شوق بسیاری آنها دیری نمیپاید. بسیاری از خانوادهها برای پرداختن هزینه محفل عروسی قرضدار میشوند.

مردانه و زنانه: محفل عروسی مردانه و زنانه جدا از هم برگزار میشود. دیوار یا پردهء کلانی مردان و زنان را از هم جدا میسازد. در یک عروسی متوسط دست کم 500 مهمان دعوت میشوند.

مردانه و زنانه: محفل عروسی مردانه و زنانه جدا از هم برگزار میشود. دیوار یا پردهء کلانی مردان و زنان را از هم جدا میسازد. در یک عروسی متوسط دست کم 500 مهمان دعوت میشوند.

خود نمایی: خودنمایی کردن در عروسیهای افغانستان رسم است. بسیاری زنان قیمتیترین جواهر وغلیظترین آرایشهای شان را به نمایش میگذارند.

خود نمایی: خودنمایی کردن درعروسیهای افغانستان رسم است. بسیاری زنان قیمتیترین جواهر و غلیظترین آرایشهای شان را به نمایش میگذارند.

موسیقی: وسایل موسیقی زنده در عروسیها عمدتاً غربی است. داماد در بدل مبلغی پول، گروه موسیقی را میآورد. گروه موسیقی در سالون مردانه برنامه اجرا میکند که صدای شان در سالون زنانه نیز شنیده میشود.

موسیقی: وسایل موسیقی زنده در عروسیها عمدتاً غربی است. داماد در بدل مبلغی پول، گروه موسیقی را میآورد. گروه موسیقی در سالون مردانه برنامه اجرا میکند که صدای شان در سالون زنانه نیز شنیده میشود.

رسم و رواج: رسم و رواج عروسی و آرایش عروسی در افغانستان متفاوت است. در اینجا زنان جامه های محلی پوشیده اند تا اتن کنند. دو بار لباس پوشیدن در عروسی تنها خاصهء عروس و داماد نیست، بلکه برای بسیاری زنان یک امر عادی میباشد.

رسم و رواج: رسم و رواج عروسی و آرایش عروسی در افغانستان متفاوت است. در اینجا زنان جامه های محلی پوشیده اند تا اتن کنند. دو بار لباس پوشیدن در عروسی تنها خاصهء عروس و داماد نیست، بلکه برای بسیاری زنان یک امر عادی میباشد.

نقطه اوج: نقطه اوج هر عروسی در افغانستان همان نان شب است. قاعده بر آن است که هر قدر غذاهای رنگارنگ روی میز چیده شود، همانقدر میزبان ثروتمندتر معلوم میشود و عروسی باشکوهتر.

نقطه اوج: نقطه اوج هر عروسی در افغانستان همان نان شب است. قاعده بر آن است که هر قدر غذاهای رنگارنگ روی میز چیده شود، همانقدر میزبان ثروتمندتر معلوم میشود و عروسی باشکوهتر.

مهارت گارسونها: وقتی که حدود هزار مهمان گرسنه منتظر غذا هستند، گارسونها باید عجله کنند. گارسونها آن قدر با سرعت و مهارت کار میکنند که در نیم ساعت بدون این که غذا سرد شود، همه چه را آماده میسازند.

مهارت گارسونها: وقتی که حدود هزار مهمان گرسنه منتظر غذا هستند، گارسونها باید عجله کنند. گارسونها آن قدر با سرعت و مهارت کار میکنند که در نیم ساعت بدون این که غذا سرد شود، همه چه را آماده میسازند.

رسوم زیادی در محفل عروسی در افغانستان وجود دارد. یکی از آنها نوشیدن شربت توسط عروس و داماد از یک گیلاس است.

رسوم زیادی در محفل عروسی در افغانستان وجود دارد. یکی از آنها نوشیدن شربت توسط عروس و داماد از یک گیلاس است.

شادمانی و پایکوبی: شادمانی و پایکوبی تا دیروقت شب ادامه مییابد. در وقت پایکوبی هیچ کس فکر نمیکند که میزبان شاید آن قدر قرضدار شده باشد که در تمام زندگی قادر به بازپرداخت آن نباشد. در این لحظه، داماد هم به این فکر نیست.

شادمانی و پایکوبی: شادمانی و پایکوبی تا دیروقت شب ادامه مییابد. در وقت پایکوبی هیچ کس فکر نمیکند که میزبان شاید آن قدر قرضدار شده باشد که در تمام زندگی قادر به بازپرداخت آن نباشد. در این لحظه، داماد هم به این فکر نیست. هستند مردانی که چون توانایی مصرف عروسی را ندارند، مجرد باقی میمانند.