مجلس نمايندگان به خروج سربازان اين کشورازعراق راي داد | آلمان و جهان | DW | 13.07.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

مجلس نمايندگان به خروج سربازان اين کشورازعراق راي داد

مجلس نمايندگان امريکا درآن دموکراتها اکثريت را دردست دارند مصوبه خروج نيروهاي امريکا ازعراق را تصويب نمود.

223 نفرازنمايندگان مجلس به خروج سربازان این کشورراي مثبت و201 نفرراي منفي دادند.

223 نفرازنمايندگان مجلس به خروج سربازان این کشورراي مثبت و201 نفرراي منفي دادند.

دراين مصوبه آمده است که خروج نيروهاي امريکايي ازعراق ظرف چهارماه يا 120 روز ديگربايد آغازگردد.

با آن که جورج بوش رييس جمهورامريکا تهديد نموده است که آن را ويتو مي کند مگربا آنهم 223 نفرازنمايندگان مجلس به آن راي مثبت و201 نفرراي منفي دادند.

قبل ازتصويب اين مصوبه حکومت امريکا طي گزارشي اظهارداشته بود که حکومت عراق اصلاحاتي را که امريکا دربخش نظامي ، سياسي واقتصادي ازآن کشورتقاضا داشته ، عملي کرده نتوانسته است بخصوص شماراندکي عراقيان درقواي امنيتي اين کشورجذب شده اند.

درحال حاضراوضاع عراق ، کشته شدن سربازان امريکايي درحملات انتحاري وبمبگذاري ها راازجمله اي برگه هاي براي راي مثبت به خروج نيروهاي امريکايي مي توان قلمداد نمود.