متکی: دختربن لادن مي تواند ازسفارت عربستان سعودي به خارج برود | آلمان و جهان | DW | 25.12.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

متکی: دختربن لادن مي تواند ازسفارت عربستان سعودي به خارج برود

وزيرخارجه ايران به روز جمعه گفته است: دختراسامه بن لادن که به سفارت عربستان سعودي درتهران پناه جسته است، درصورت تثبيت هويتش مي تواند ايران را ترک بگويد.

عمربن لادن، پسراسامه بن لادن، باهمسربریتانیایی اش

عمربن لادن، پسراسامه بن لادن، باهمسربریتانیایی اش

تلويزيون دولتي ايران ازقول آژانس خبري "ايسنا" آورده است که منوچهرمتکي وزيرخارجه ايران گفته است:

" لحظه اي پيش سفارت سعودي گفته است که يکي از دختران بن لادن درآن سفارتخانه مي باشد، ازاينرو وزارت خارجه به سفارت يادشده گفته است: هرگاه هويت او تاييد شود، مطابق به ميثاقهاي بين المللي او مي تواند با گذرنامه اي ايران را ترک بگويد". متکي افزوده است: " ما قادرنيستيم هويت اورا تاييد کنيم، اما سفارت مي گويد که او دختربن لادن است".

یکی دیگرازفرزندان بن لادن

یکی دیگرازفرزندان بن لادن

روزنامه "الشرق الاوسط" منسوب به عربستان سعودي در اوايل اين هفته ازقول عمربن لادن، چهارمين پسر بن لادن، نقل کرده است که يکي از دختران پدرش به نام "امان" که 17 سال دارد اخيراً به سفارت عربستان سعودي درتهران پناه آورده است ".

عمرهمچنان افزوده است که پنج تن از فرزندان ديگرپدرش به شمول يک همسر پدرش که بعد ازحمله به افغانستان درسال 2001 مفقود بوده اند، درايران پيدا شده اند ودرآنجا تحت نظارت درخانه اي زندگي مي کنند.

عمربن لادن پسربن لادن که درقطر زندگي مي کند، گفته است که يک ماه پيش تلفني ازبرادرش عثمان داشته است. او اين تلفن را پنهاني ازيک جوان ايراني به دست آورده بود. عمرافزوده است که تنها اينقدرمي داند که اعضاي خانواده اش تا هنوز زنده اند.

روزنامه بريتانيايي "دي تايمز" هم نوشته است که يازده تن ازفرزندان بزرگ بن لادن دريک ساختمان شديداً زيرمراقبتهاي امنيتي درخارج ازتهران زندگي مي کنند.

اين گروه خانوادگي بن لادن اندکي پيش از حمله يازدهم سپتامبر افغانستان را ترک گفته بودند وبا پاي پياده ازمرز ايران گذشته اند. درايران ايشان دريک ساختمان داراي حصار زنداني بوده اند.

درحالي که روزنامه " دي تايمز " مطالب بالا رانوشته است، يکي ازخويشاوندان بن لادن هم گفته، تاجايي که ممکن بوده است، آنها يک زندگي عادي داشته اند. يعني براي شان نان مي پخته اند، تلويزيون مي ديده اند، مطالعه مي کرده اند، اما ندرتاً جهت سفرهايي براي خريد کردن اجازه مي يافته اند.

روزنامه " دي تايمز" نوشته است که "امان" دختر بن لادن درجريان چنين بيرون برآمدنهاي نادري بوده است که ازخانه شان فرار کرده وبه سفارت عربستان سعودي پناه آورده است.

فرانس پرس/ رسول رحيمويراستار: ياسر

مطالب مرتبط

آگهی