مبلغ نفرت نمی تواند به آلمان سفر کند | آلمان و جهان | DW | 17.09.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

مبلغ نفرت نمی تواند به آلمان سفر کند

تری جونز واعظ امریکایی از حامیان فلم اسلام ستیز "بی گناهی مسلمانان" است، فلمی که پس از نشر در اینترنت اعتراضات خشنی را در کشورهای اسلامی و عربی برانگیخت؛ اکنون سفر وی از سوی دولت آلمان فدرال به این کشور ممنوع شده است.

فلم اسلام ستیز باعث شد که تظاهرات خشونت بار در شماری از کشورهای اسلامی راه اندازی شود.

فلم اسلام ستیز باعث شد که تظاهرات خشونت بار در شماری از کشورهای اسلامی راه اندازی شود.

یک سخنگوی وزارت خارجه آلمان روز یکشنبه 16سپتمبر/ 26 سنبله 1391، تایید کرده که این دستورصادرگردیده است. یک گروه کوچک افراط گرای دست راستی و اسلام ستیز به نام " پرو دویچلند" ( طرفدار آلمان)، اعلام کرده بود که امکانات آن را ارزیابی می کند تا تری جونز را به آلمان دعوت کند.

تری جونز،  درسال گذشته اعلام کرد که قرآن را می سوزاند و بدین ترتیب درسطح جهانی اعتراضات مسلمانان را تحریک نمود. این کشیش امریکایی از جمله حامیان فلم توهین آمیز به حضرت محمد پیامبرمسلمانان به شمار می رود که دربسیاری کشورهای اسلامی باعث تظاهرات خشونت آمیز و مرگبار گردید..

بحث روی نمایش فلم در آلمان

هانس پتیر فریدریش، وزیر داخله آلمان فدرال به گروه ها وسازمانهای ناسیونالیستی ( ملی گرا)  در آلمان هوشدار داده است که پخش  این « فلم بسیار بد در مورد محمد»، مسلمانان را در آلمان تحریک می کند. بنا براین از پخش آن باید خود داری شود.

تری جونز سال گذشته نیز اعلام کرد که قرآن را می سوزاند و باعث خشم مسلمانان شد.

تری جونز سال گذشته نیز اعلام کرد که قرآن را می سوزاند و باعث خشم مسلمانان شد.

قبلاً گروه " پرو دویچلند" یا " طرفدار آلمان" اعلام کرده بود که می خواهد این فلم را دربرلین نمایش بدهد. حکومت آلمان می خواهد بدون قید وشرط  مانع این کار شود. هانس پتیر فریدریش به  مجله " دیرشپیگل" گفته است:« علیه این کار باید با همه وسایل مجاز قانونی اقدام کرد».  وزیر داخله این کشورهوشدار داده است که  دست راستی های عوامگرایی وجود دارند که می خواهند « با استفاده از غفلت بر آتش افروخته شده تیل بریزند».

 گفته های  ضد ونقیض

داگن باخ، معاون گروه " پرو دویچلند" در گفتگویی با دویچه وله گفته است که هنوز در حزب آنها کدام فیصله ای درمورد به نمایش گذاشتن فلم " بی گناهی مسلمانان" صورت نگرفته است. وی گفته است که این ویدیو « به نحوی تهیه شده است که  اصلاً نمی توان دیدن چنین چیزی را به کسی توصیه نمود».  با این هم در وبسایت " پرودویچلند"  مقاله ای وجود دارد  که درآن درخواست شده این فلم نشر شود. درمقاله گفته شده که درغیر آن کسی حاضر نخواهد شد در مورد این فلم در آلمان بحث کند.

 " ما از مانع می پریم"، این عنوان مقاله دیگری در وب سایت "پرو دویچلند" است که در آن تقاضا می شود که هنگام نمایش این فیلم، درماه نومبر ازنمایندگان مسلمانان در برلین نیز دعوت شود.

پولیس امریکا سازنده فلم بی گناهی مسلمانان را تحت نظارت و تحقیق قرار داده است.

پولیس امریکا سازنده فلم" بی گناهی مسلمانان" را تحت نظارت و تحقیق قرار داده است.

دراین میان، برخی سیاستمداران حزب سوسیال دموکرات آلمان ( اس پی دی) وحزب سبزهای آلمان  با  ممانعت از نمایش  این فلم که درایالات متحده امریکا تولید شده و انتقادات بین المللی را به دنبال داشته است، مخالفت نموده اند . دیتر ویفیلزپوتس،  کارشناس امور داخلی حزب سوسیال دموکرات آلمان به روز نامه " تاگس سایتونگ" گفته است که ممنوع قرار دادن فلم، فقط می تواند آخرین گزینه باشد.

همچنان  فولکر بیک، مسوول اجرایی حزب سبزهای آلمان در پارلمان این کشور گفته است؛ دلیل قانونی برای ممنوعیت این ویدیو وجود ندارد.  برعکس یرزی مونتاگ،  کارشناس بخش قانون حزب سبزها از گروه " پرو دویچلند" تقاضا کرده تا از نشر این فلم خود داری کند. اوگفته است:« دراین فلم کدام هنری وکدام نظری وجود ندارد. این ( فلم) فقط ناسزاگویی است».

 دویچه وله / رسول رحیم

ویراستار: رضا شیرمحمدی   

DW.COM