″مبارزه عليه تروريسم بايد به شکل درازمدت باشد″ | مصاحبه ها | DW | 05.08.2008
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

"مبارزه عليه تروريسم بايد به شکل درازمدت باشد"

گفتگوبا خانم شانتي دُ سوزا مسوول موسسه تحقيقات وتحليلهاي دفاعي هند در رابطه با سفرحامدکرزي رئيس جمهورافغانستان و روابط هند وافغانستان.

من موهن سنگ:ما عليه تروريسم متحدانه و با تمام نيرو مبارزه مي کنيم

من موهن سنگ:ما عليه تروريسم متحدانه و با تمام نيرو مبارزه مي کنيم

دويچه وله: خانم شانتي د ُسوزا (Shanti D´ Souza) من موهن سنگ، نخست وزير هندوستان بعد از ديدارش با حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان در دهلي نو گفت که آن دو با هم موافقت کرده اند که به تروريسم فرصت آن را نمي دهند تا مانعي در راه روابط ميان کشور هاي شان ايجاد نمايد. او تاکيد کرد که "ما عليه تروريسم متحدانه و با تمام نيرو مبارزه مي کنيم." هندوستان چه نقشي مي تواند در منطقه و به ويژه در افغانستان در جهت مبارزه عليه تروريسم داشته باشد؟

شانتي د سوزا: هندوستان شديدا ً در رضايت خاطر افغانستان در راستاي مبارزه عليه تروريسم نقش دارد. ما بلا فاصله بعد از حمله بر سفارت هندوستان در کابل، مبلغ 450 ميليون دالر ديگر به کمک هاي خود براي افغانستان افزايش داديم که به اين ترتيب در مجموع کمک هاي هندوستان به افغانستان به بيش از يک ميليارد دالر بالغ مي گردد. مبارزه عليه تروريسم بايد خاصيت دراز مدت داشته باشد، نه با اعزام سربازان به افغانستان. در کنفرانس "سارک" (بنياد کشور هاي جنوب آسيا براي همکاري هاي منطقوي) نيز در بارۀ مبارزه عليه تروريسم در سطح منطقه گفتگو شد. من فکر مي کنم که اين کنفرانس يک راهبرد مفيد و مثبت در راستاي مبارزه عليه تروريسم در منطقه است.

دويچه وله: کابل همراه با دهلي جديد به اين نظر است که سازمان استخباراتي پاکستان درحمله بر سفارت هند در کابل دست داشته است. آيا در اين ميان از نگاه شما اسناد و شواهد در مورد دست داشتن سازمان استخبارات خارجي در اين حمله وجود دارد؟

شانتي د سوزا: بله، در اين ميان گزارشهاي وجود دارند؛ مثلا ً در "نيويارک تايمز" و "واشنگتن پست" (دو روز نامۀ امريکايي) و ديگر نشرات بين المللي که در آنها از نقش سازمان استخباراتي پاکستان (ISI) ذکر شده است. از اين گزارشها بر مي آيد که حمله بر سفارت هند در افغانستان، زير نظر (ISI) صورت گرفته است که به شمول آن در اين حمله، گروه حقاني هم نقش داشته است. گروه حقاني بسيار قوي است و گمان مي رود که در حمله بر هوتل "سرينا" در کابل و نيز در توطئه عليه حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان اين گروه نقش داشته است.

دويچه وله: قسمي که شما تذکر داديد، هندوستان به اضافۀ 750 ميليون دالر امريکايي که براي باز سازي افغانستان تخصيص داده است، اينک مبلغ 450 ميليون دالر ديگر نيز وعده کرده است. به اين ترتيب هندوستان در جملۀ کشور هاي بزرگ کمک کننده به افغانستان به حساب مي آيد. پرسش اين است که آيا هندوستان اين تعهداتش را عملي مي کند؟

شانتي د سوزا: من فکر مي کنم که هند از عهدۀ اين وظيفه موفقانه بيرون مي آيد و کمک هاي بيشتر از يک ميليارد دالر را از طريق دولت افغانستان انجام مي دهد. اکثر پروژه هاي که از طريق منابع هندي تمويل مي شوند، داراي خاصيت دراز مدت مي باشند. در اين جا خلق ضرفيت ها و تشکيل نهاد ها نقش مهم داشته و از اين طريق مي توان در راستاي ثبات بيشتر افغانستان در دراز مدت گام برداشت و به اين ترتيب از طريق ثبات بخشيدن به افغانستان، تروريسم را در منطقه ريشه کن کرد.

دويچه وله: مساعدتهاي در راه باز سازي افغانستان و ايجاد ثبات در آن کشور براي تمام منطقه مفيد تلقي مي شود، اما پاکستان به عميق شدن روابط ميان هند و افغانستان ، به حيث ضربه و گويا به عنوان توطئه عليه خودمي نگرد؛ چه مي توان کرد که پاکستان را نيز در امر ثبات بخشي افغانستان با هندوستان همگام ساخت؟

به نظر من اين سوال بسيار مهم است. و از نگاه بين المللي نيز همسويي پاکستان در اين راستا خيلي مهم پنداشته مي شود. پاکستان به افغانستان به عنوان عمق راهبرد نگاه مي کند و در نتيجه تلاش مي کند تا ثبات سياسي بر هم خورد. اگر کمک هاي بين المللي و به خصوص کمک هاي ايالات متحده امريکا به پاکستان، به عوض تقويۀ بخش ارتش پاکستان، به مناطق قبايلي سرازير گردد، در آن صورت پاکستان وادار به پذيرش مسئوليت بيشترخواهد شد. اکنون مشکل است گفت که پاکستان سياست خود را چگونه ارزيابي مي کند، به ويژه اگر توجه کنيم که پاکستان با مناطق قبايلي تعهدات و قرار داد هايي انجام داده است که در نتيجه القاعده و طالبان به فعاليت هاي شان در افغانستان افزايش داده اند. اين امر نظارت جامعه بين المللي را ا يجاب مي کند.

دويچه وله :خانم شانتي دسوزا يک جهان تشکر از شما.

 • تاریخ 05.08.2008
 • نویسنده مصاحبه کننده :دکترسید موسی صمیمی
 • چاپ این صفحه را چاپ کنید
 • لینک کوتاه https://p.dw.com/p/Er7O
 • تاریخ 05.08.2008
 • نویسنده مصاحبه کننده :دکترسید موسی صمیمی
 • چاپ این صفحه را چاپ کنید
 • لینک کوتاه https://p.dw.com/p/Er7O
آگهی