مبارزان حقوق بشر | مجله حقوق بشر | DW | 29.12.2004
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مجله حقوق بشر

مبارزان حقوق بشر

با آنکه جمعيت زيادی از باشنده گان روی زمين آرزو مند زندگی دز فضای آرام و آزاد اند ، ولی در تمامی جهان کمتر گوشه يست که در امن و امنيت کامل باشد .

default

در کشوری جنگ داخلی شعله ورست و در مملکت ديگر آتش جنگ از بيرون افروخته، و در جايی هم خود کامه ی هر آن ظلم و جبر بر مردم روا ميدارد . و همين جاست که حق زندگی آرام و آزاد از مردم گرفته ميشود .

برای همين هم است که بازهم از جمع همين مردمان زمين چند نفری دست به دست هم داده تلاش کمک برای بشريت را خط مشی خويش ميسازند .

اتحاديه ی کرايسکی Kreisky يکی از اتحاديه ای دفاع از حقوق بشر است که در اکتوبر سال هزار و نهصد و هفتاد و شش بنيان گذاری گرديد .

اين اتحاديه که به منظور کمک های بشری در سرا سر دنيا و دفاع از حقوق بشر به کار آغاز نمود، تا اکنون مؤفق شده است در نه برنامه ی توضيح جوايز از نود شخصيت و گروه مختلف تجليل نمايد .

يکی از شخصيت های دريافت کننده ی جايزه ی حقوق بشر

کن سارو ويوا Ken Saro Wiwa نويسنده ی کينيايست که در سال هزار نهصد و نود و پنج اعدام گرديد. همچنان ليلا سناح سياست مدار جناح مخالف کردستان در سال هزارو نهصد ونودو پنج از همين بنياد به دريافت جايزه نايل آمد . سرگی کوايف کار شناس حقوق بشر از کشور روسيه ،Uri Avnery مبارز صلح اسراييلی ، سياستمدار اقليت های رومانی Nocolae Gherghe و اتحاديه ی حقوق بشر ترکيه از جمله شخصيت ها و اتحاديه هاييست که از همين بنياد به دريافت جوايزی نايل آمده اند.همچنان فيصل حسينی در سال هزارو نهصد ونود ويك ، نلسن مانديلا رييس جمهور سابق افريقای جنوبی در سال هزارو نهصد وهشتادو يك ، رييس جمهور کوريای جنوبی Kim Dae Jung در سال هزارو نهصد وهشتادو يك و راديکا کو مو را سوامی مبارز حقوق از کشور سريلانکا نيز از جمع شخصيت های دريافت کننده جايزه حقوق بشر از همين بنياد اند .

************************************
گوناگون از حقوق بشر

خانم الفريده ژالينيکاتريشی شام جمعه هفدهم دسامبر جايزه ی نوبل را با يک مدال در وين تسليم شد .

در محفل تجليل از جايزه ی نوبل خانم ژالينيک اعضای سفارت سويدن ، اتريش و سردبير کميته ی نوبل و اشخاص عاليرتبه ديگر نيز حضور بهم رسانيده بودند .

خانم ژالينيک برای خودداری از تجمع مردم از تجليل و مراسم رسمی به همين منظور درا ستکهلم خودداری نموده بود.

************************************

سازمان دفاع از حقوق بشر بعد از ديدار و نشست سران آلمان و روسيه به روز های بيست و بيست و يك دسمبر تقاضا نمود که گر هارد شرودر نخست وزير آلمان نبايد در رابطه با نقض حقوق بشر در چچن ، در برابر ولاديمير پوتين رييس دولت روسيه خاموش بماند .

اين سازمان قتل ، شکنجه ، تجاوزات جنسی و حتی محو و نابود کردن ها را در چچن و به ويژه سياست روسيه را در اين زمينه صريحأ انتقاد نمود.

************************************

به گزارش يونيسف ، سازمانهای جهانی به اتفاق اتحاديه های محلی افغانستان مؤفق شده اند در جريان همين امسال دست کم چها هزار مسلح خورد سال را از حمل اسلحه سبک دوش نموده و با مهيا نمودن زمينه ی آموزش و کار به سمت زندگی عادی رهنما گردند.

گزارش شده است که سه هزارونهصدو نودو هشت جوان و نو جوان بين سنين چهارده تا هفده سال از مجموعأ پانزده ولايت افغانستان در اين رابطه ثبت نام شده اند ، و تلاش بر آنست تا برای آنها زمينه ی کار مناسب مهيا گردد .

************************************

بنابر اعتراض شديد خبر نگاران بدون مرز حکم زندان فاطمه نيصرين از ده سال به پنج سال تخفيف يافت . فاطمه نيصرين دختر بيست ود ساله ييست که به جرم نوشتن پيرامون نقض حقوق بشر در ملداويا محکوم به ده سال زندان شده است .

آگهی