مبارزات انتخاباتي غيررسمي نامزدهاي شوراي ملي درافغانستان شروع شده است | مصاحبه ها | DW | 24.04.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

مصاحبه ها

مبارزات انتخاباتي غيررسمي نامزدهاي شوراي ملي درافغانستان شروع شده است

با آنکه هنوز معلوم نيست قانون انتخابات افغانستان براساس فرمان رئيس جمهوري که توسط ولسي جرگه رد شده است، تنفيذ مي يابد يا نه، کمپاين انتخابات پارلماني به شکل غيررسمي آغاز شده است.

هنوز کس نمی داند که ازاین صندوقها رایهای اصلی بیرون خواهند آمد یا اوراق تقلبی

هنوز کس نمی داند که ازاین صندوقها رایهای اصلی بیرون خواهند آمد یا اوراق تقلبی

گفته شده است که يکي از عوامل تعويق جرگه مشورتي صلح نيزمصروفيت شمار از افراد متنفذ و صاحب صلاحيت اجتماعي وبرخي از وکلا برحال درکارزارهاي رقابت انتخابات پارلماني ميباشد.

اقاي داود شجاع زاده ،آمرتنظيم جلسات کميسيون هاي ولسي جرگه افغانستان ويک کانديداي کرسي پارلمان اينده اين کشور از ولايت باميان ميگويد « برنامه ها وتبليغات انتخاباتي اش را به تقاضاي مردم اين ولايت شروع کرده است». به گفته وي ودرنخستين روزهاي ثبت نام شمار ازافراد تحصيل کرده، دانشجويان دانشگاه هاي افغانستان مربوط به ولايت باميان وعده اي ازمردم باميان داوطلبانه کمپاين به نفع وي را اغاز کرده اند. شجاعزاده ابراز اميدواري کرد که انتخابات پيش رو با توجه به علاقه مردم نسبت به عمليه هاي دموکراتيک درخصوص سرنوشت شان؛ يک انتخابات سالم وشفاف خواهد بود.

اما او اين نکته را اضافه داشت « درصورتيکه حکومت همانند انتخابات رياست جمهوري درانتخابات مداخله نکند مردم افغانستان طرفدار انتخابات سالم، دموکراتيک وشفاف هستند».

دراين شب وروزها که جلسه هاي اعتماد گيري وکمپاين هاي غير رسمي در کابل وولايات به شدت ادامه دارد شجاع زاده « ميگويد محروميت مردم باميان وبي توجهي وکلاي قبلي اين ولايت موجب شده است تا وي درانتخابات پيش رو به عنوان يک کانديد اشتراک کند».

او ميگويد:

« نماينده گي مردم يک مسوليت برزگ است، طبيعي است که اگر کسي براي مردم کار بکند به وعده هايش عمل خواهد کرد، من با احساس که دارم صداي مردم باميان را بلند خواهم کرد وهميشه درخدمت مردم خود خواهم بود وکتاهي نخواهم کرد، من درطول 27 ساليکه کارکرده ام وبخصوص در طول 4 ساليکه درشواري ملي مسول عمومي تنظيم جلسات کميسيون هاي ولسي جرگه بوده ام تاکيد بيشتر من روي لايحه ي وظايف بود ه است».

شجاع زاده ميگويد «در طول نه سا ل گذشته نظر به ولايت هاي نا امن، به ولايت باميان هيج توجهي نشده است». وي معتقيد است که دربرنامه هاي بازسازي وانکشاف ولايت هاي امن بايد نمونه هاي براي ولايت ها نا امن ميبودند، درحاليکه مسولان امور به اشتباه بيشترين بوديجه را ولايت هاي نا امن اختصاص ميدهند واين پروژه هاي بازسازي به دليل نا امني هيجگاه به درستي تطبيق نميگردند.

او ميگويد که بسياري از افراديکه به کرسي پارلمان نامزد ميشوند وحتا هم اکنون وکيل برحال هستند از وظايف اصلي وصلاحيت يک وکيل بي خبر اند، به قول وي تامين قانونيت، نظارت از بوديجه هاي انکشافي، انکشاف متوازن ونظارت براعمال حکومت در سياست هاي داخلي وخارجي اش از عمده ترين مسوليت هاي يک وکيل است، درحاليکه ساير افراديکه به انتخابات اشتراک ميکنند مردم را کلينيک، سرک، مسجد ومکتب وعده ميدهند.

باميان از جمله ولايات است که هنوز برق وجاده قير شده ندارد شجاعزاده از ايجاد يک سلسله پروژه هاي کوچک روستايي به کمک دونرهاي بين المللي ياد اوري کرده، به صداي المان گفت:

« در دورنما ما پروژه هاي کلاني را بايد روي دست بگيريم، انتقال لين وارداتي تا ساختن بند هاي که سروي شده اند، راه سازي وميدان سازي بخصوص ميدان هوايي که درشهيدان باميان سروي شده است براي جلب توريزم از اهميت خاصي برخوردار ميباشد، اگر توريزم را ما درولايت باميان احيا کرده بتوانيم سالانه مليون ها دالر به عايد ملي اضافه شده ومردم نيز ازان استفاده خواهند کرد».

به باور شجاع زاده فساد اداري درسطح افغانستان وبه خصوص در ولايت باميان موجب عدم انکشاف شده است وي ميگويد تا زمانيکه فساد اداري از جامعه برداشته نشود کسي توقع انکشاف را نداشته باشد.

سيد محمود دانشجوي سال اول دانشگاه کابل از ولايت باميان کانديد شدن افراد تحصيل کرده را به کرسي پارلمان به فال نيک ميگيرد وي ميگويد:

« تا حال ارباب ها، خان ها وبيگ ها به پارلمان افغانستان راه داشتند که به سرنشت مردم هيج تاثيري نداشته اند، حالا که افراد تحصيل کرده، با دانش وکارشناس جزئت کانديد شدن را بدست اروده اند ما ازاين روند استقبال ميکنيم».

داود شجاع زاده داراي تحصيلات ماستري دررياضي وفزيک از جمهوري فدرال روسيه بوده وبه زبان هاي روسي وانگليسي صحبت کرده مي تواند؛ وي بان هاي دري وپشتو را زبان مادري اش مينامد.

شايان ياد آوري که قرار است به تاريخ 27 سنبله سال جاري انتخابات پارلماني افغانستان برگزار گردد.

گزارشگر: امين بهراد

ويراستار: رسول رحيم

مطالب مرتبط

آگهی