مباحثات آتشين پيرامون اعزام نيروهاي اضافي فرانسه به افغانستان | آلمان و جهان | DW | 01.04.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

مباحثات آتشين پيرامون اعزام نيروهاي اضافي فرانسه به افغانستان

پس ازآنکه چپهاي فرانسه دربرابر طرح نيکولاس سارکوزي رئيس جمهور کشور براي اعزام سربازان بيشتربه افغانستان مخالفت کردند، مباحثات آتشيني درپارلمان آن کشور به وجود آمده است.

سارکوزی که بیشتر برنزدیکی با سیاستهای جهانی امریکا تاکید می ورزد

سارکوزی که بیشتر برنزدیکی با سیاستهای جهانی امریکا تاکید می ورزد

سوسياليستهاي فرانسه با توجه به اينکه دريک نظرپرسي 68% مردم فرانسه با اعزام سربازان بيشتر به افغانستان مخالفت کردند، موضوع راي گيري درهردو اتاق پارلمان را روي ماموريت افغانستان نيروهاي نظامي فرانسه مطرح ساخته اند.

فرانسو فيلون نخست وزيرفرانسه خطاب به نمايندگان پارلمان کشور ضمن مخالفت با طرح راي گيري گفته است که درزمان حکومت پيشين درسال 2001 دراين زمينه بدون راي گيري جهت شرکت درماموريت ناتو تصميم گرفته شده بود.

فيلون افزوده است:" تازماني که ماموريت ناتو درافغانستان تقويت نگردد، حکومت کابل دردست طالبان سقوط مي کند واين " شکست واقعي براي همه آن کساني مي باشد که ازآزادي دفاع مي کنند".

فيلون درآستانه مذاکرات سران ناتو دربخارست به راديوي فرانسه گفته است: " اوضاع درکابل واطراف آن بهبود يافته است اما درمناطق ديگر بديترشده است. "

سوسياليستها مي خواستند راي اعتماد را دراين رابطه دربرابر حکومت سارکوزي درپارلمان مطرح سازند، اما ازآنجايي که جناح راست منسوب به سارکوزي دردرون پارلمان يک اکثريت استوار دارد، آنها نتوانستند به چنين کاري مبادرت ورزند.

دراين مناظرات پارلماني انتقادات شديدي ازجناح چپ وهم ازدرون صفوف طرفداران سارکوزي عليه گرايش به موضع بسياردوستانه با امريکاي سارکوزي، صورت گرفت.

منتقدان برمتعهد شدن هرچه بيشتر حکومت نسبت واشنگتن ابرازتاسف کرده وازمشي مستقل سياست خارجي فرانسه که پس ازجنگ جهاني دوم که توسط شارل دوگل تدوين شده و مشخصه اين کشور بوده است ، ياد بود نمودند.

سارکوزي درهفته گذشته با اظهار اين مطلب که نيروهاي نظامي کشورش را درافغانستان افزايش مي دهد، سياستمداران را دردرون فرانسه خشمگين ساخته است. هرچند شمار دقيق سربازاني که به افغانستان فرستاده خواهند شد، تا اکنون معلوم نيست ودراجلاس سران ناتو روشن خواهد گرديد. منابع مطلع درپاريس گفته اند که برعلاوه 1600 سرباز فرانسوي که اکنون درافغانستان توظيف بوده وبيشتر دراطراف کابل پايتخت افغانستان اجراي وظيفه مي نمايند، 1000 سرباز ديگر نيز به افغانستان اعزام خواهد گرديد. گفته مي شود که بين 100-200 تن ازسربازان نيروهاي ويژه فرانسه نيز دراين عمليات شرکت خواهند ورزيد.

حمايت مردم فرانسه ازفرستادن سربازان بيشتر به افغانستان اندک است ونظرخواهي اخير نشان داده است که تنها 15% مردم جانبدار آن بوده و 68 % با آن مخالف اند. با توجه به همين مخالفتها است که فيلون گفته است فرانسه براي تقويت نيروهايش درافغانستان شرايطي دارد. ازجمله اين شرايط ازدياد کمکها براي بازسازي واعزام سربازان ازکشورهاي ديگرمي باشد.

مطالب مرتبط

آگهی