«ما مهاجران سوریه را فراموش نمی کنیم» | آلمان و جهان | DW | 29.10.2014
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

«ما مهاجران سوریه را فراموش نمی کنیم»

آلمان می خواهد دست کم 500 میلیون یورو برای پناهجویان سوریه آماده سازد. با این مبلغ قرار است بار کشورهای همسایه سوریه سبک تر گردد. این کشورها به دلیل سرازیر شدن پناهجویان جنگ داخلی سوریه زیر فشار قرار گرفته اند.

Syrien Flüchtlinge Konferenz in Berlin 28.10.2014 Gruppenfoto

کنفرانس بین المللی مهاجران سوریه در برلین (28 اکتوبر 2014)

کنفرانس بین المللی مهاجران سوریه در برلین روز سه شنبه با یک اعلامیه مشترک پایان یافت. در این اعلامیه، شرکت کنندگان این همایش توافق شان را روی یک راه حل سیاسی بیان داشتند.

در پایان کنفرانس، فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان فدرال گفت: «امروز از برلین این پیام فرستاده می شود: جامعه جهانی مهاجران سوریه را تنها نمی گذارد». به گفته او، کشورهای همسایه قبل از همه لبنان و اردن، این پناهجویان را با مهمان نوازی ستایش انگیز پذیرفته اند. اما بار پناهجویان، این کشورها را که خود دولت های شکننده اند، تهدید می کند. از این جهت آن ها به حمایت بیشتر ضرورت دارند. آلمان برای سه سال آینده بالغ بر 500 ملیون یوروی اضافی در اختیار قرار می دهد. از آغاز این بحران به این سو، آلمان قبلاً مبلغ 650 میلیون یورو کمک کرده است.

Syrien Flüchtlinge Konferenz in Berlin 28.10.2014 Steinmeier Eröffnung

فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان

گیرد میولر، وزیر کمک های انکشافی آلمان اظهار داشته است که این وزارت امسال نیز 140 میلیون یورو را در اختیار قرار می دهد تا به اردون و و لبنان در قسمت تهیه سرپناه و مواظبت از پناهجویان در زمستان پیش رو کمک کند. علاوه بر این، آلمان در هفته های آینده 18 خیمه گاه تخریب شده پناهجویان را در شمال عراق بازسازی می کند. میولر گفت: «ما انسان هایی را فراموش نمی کنیم که درعقب جبهه با یک زمستان شدید رو به رو می باشند. در این زمستان نباید کسی در اثر گرسنگی، بینوایی و فقر بمیرد».

خستگی کشورهای پناهجوپذیر

بار مهاجرین به طور خاص بر آن کشور هایی سنگینی می کند که همسایگان بلافصل سوریه می باشند. آن ها از آغاز جنگ داخلی در چهار سال پیش به این سو، میلیون ها پناهجو را پذیرفته اند. ناصر جوده، وزیر خارجه اردن در برلین اشارت نمود که جمعیت سلطنت هاشمیه با سرازیر شدن یک و نیم میلیون پناهجو و مهاجران برای کار، 25 درصد افزایش یافته است. این امر تاثیر نهایت زیادی بر بخش خدمات دارد که غیر از آن نیز به کمبود تمویل منابع در این کشور صحرایی مواجه بوده است.

Jordanien Flüchtlingslager Azraq

خیمه گاه مهاجران سوریه در اردن

قبل از همه تامین آب به مخاطره افتاده است. مکاتب در شمال اردن می بایست 140 هزار شاگرد بیشتر را بپذیرند. شمار مریضانی که در شفاخانه های دولتی معالجه می شوند، حتا 250 درصد افزایش یافته است. شمار عملیات های جراحی 600 درصد بلند رفته است. این ها بیانگر آن اند که افزایش مسئولیت های اردن در مرز نهایی اش رسیده است. جوده گفت: «کشورهای پناهجو پذیر خسته شده اند». او افزود که هرگاه جامعه بین المللی می خواهد اردن این بار را بازهم حمل کند، باید از این کشور حمایت نماید.

لبنان می خواهد پناهجویان را برگرداند

لبنان نیز با سرازیر شدن پناهجویان احساس می کند ثباتش تهدید می شود. جبران باسیل، وزیر خارجه لبنان گفت که با توجه به جمعیت این کشور که چهار و نیم ملیون نفر می باشد، این کشور در تاریخ بشریت بیشترین شمار پناهجویان را قبول کرده است.

بسیاری از این پناهجویان در نواحی و قریه های کوچک جایگزین شده اند و برای مردم محل یک بار نهایت سنگین را به وجود آورده اند. آن ها در بازار کار داخل می شوند و مغازه هایی باز می کنند که با تصدی های لبنانی رقابت می کنند. این امر منجر به تشتجات و ناآرامی ها در کشور می گردد.

Frank-Walter Steinmeier Konferenz Flüchtlinge Syrien UN UNHCR Tammam Salam

فرانک والترشتاینمایر وزیر خارجه آلمان و تمام سلام نخست وزیر لبنان در کنفرانس بین المللی مهاجران سوریه در برلین

باسیل گفت: «ما خواهان حمایت هستیم». علاوه بر کمک، حکومت او به ویژه خواهان تفاهم در مورد ملاحظات بیروت است، تا دست کم یک بخش این پناهجویان دو باره به کشور زادگاه شان روان شوند. به طور مثال او گفت که پناهجویان از شهر حلب سوریه می توانستند در یک محل دیگر در سوریه پناهگاه یابند. آن ها نمی بایست به لبنان می آمدند.

تمام سلام، نخست وزیر لبنان قبل از آن در این مورد گفته بود که همراه با این پناهجویان، جنگجویان به اصطلاح "دولت اسلامی" و جبهه " النُصره" نیز به لبنان آمده اند. او افزود که این جنگجویان برای کشورش تهدید حیاتی به وجود آورده اند.

ستایش از آلمان

انتونیو گوتیرس، کمیسار عالی پناهجویان ملل متحد که همراه با فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان فدرال و گیرد میولر وزیر کمک های انکشافی این کنفرانس را برگزار کرده بودند، جد و جهد آلمان را برای سبک ساختن بار پناهجویان ستود. جمهوری فدرالی آلمان آمدن نزدیک به 80 هزار پناهجو را قبول کرده است. طبعاً چنین اقدامی نمی تواند مشکل را حل کند، اما بازهم فرصت های زندگی و امنیت را برای این انسان ها فراهم می سازد. گوتیرس گفت که سایر کشورها باید از این مثال سرمشق گیرند.

سازمان های غیردولتی در آلمان پیش از شروع این کنفرانس تقاضا کردند که جامعه دولت های غربی باید حمایت شان را از پناهجویان بیشتر سازند. یک مجموعه بیش از 50 سازمان غیردولتی ( ان جی او) خواهان دوچند ساختن کمک های بشری شدند. علاوه بر این باید اروپا دست کم 180 هزار پناهجوی اضافی را قبول کند.

DW.COM