مان موهن سنگه عازم واشنگتن شد | آلمان و جهان | DW | 21.11.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

مان موهن سنگه عازم واشنگتن شد

به روز شنبه مان موهن سنگه نخست وزيرهند ، کشورش را به عزم واشنگتن ترک گفت. انتظارمي رود که مسائل اصلي مذاکرات او، با اوباما تروريسم واقتصاد جهاني باشند.

نخست وزیرهند قرار است دراین سفر یک پیمان ضد تروریستی را با ایالات متحده امریکا امضا کند

نخست وزیرهند قرار است دراین سفر یک پیمان ضد تروریستی را با ایالات متحده امریکا امضا کند

مسافرت نخست وزيرهند به ايالات متحده امريکا که ازتاريخ 22 تا 26 نومبر را دربرمي گيرد، نخستين مسافرت رسمي او به واشنگتن پس از به قدرت رسيدن اوباما بوده وبا مراسم رسمي وتشريفات وضيافت شبانه درکاخ سفيد توام خواهد بود.

دراعلاميه اي که بدين مناسبت به هنگام عزيمت مان موهن سنگه انتشاريافته است ازمذاکره روي " خطرات جهاني وچالشهاي زمان ما مانند تروريسم بين المللي ، تغيير اقليم و رکود اقتصادي جهاني "، سخن به ميان آمده است. همچنان اوگفته است :" انتظارمي رود که اوضاع درافغانستان وسايرموضوعات منطقه اي نيز مورد بحث قرار گيرند".

هند که دراين سفر يک پيمان ضد تروريستي باايالات متحده امريکا امضا خواهد کرد، درلشکرکشي ايالات متحده امريکا به افغانستان به اتکاي واشنگتن روي پاکستان اين دشمن عمده اش راضي نيست.

دهلي جديد ابرازنگراني کرده است که کمک نظامي ومالي به پاکستان براي جلوگيري ازشورشگري طالبان درافغانستان وبخشي ازايالت شمال غربي پاکستان را، اسلام آباد براي تحکيم قدرت دفاعي خود عليه هند به کارمي گيرد.

نيروپاما راو، وزيرخارجه هند به روزجمعه ضمن گزارش به خبرنگاران گفته است:" هند درستراتژي اداره اوباما که دراوايل امسال براي با ثبات ساختن افغانستان طراحي شده است نظري دارد.

راو گفته است که ديدار نخست وزيرهند ازايالات متحده امريکا " فرصت را مساعد مي سازد تا نگراني خود را درمورد اوضاع پاکستان به ويژه درارتباط با فعاليتهاي تروريستي اي که ازدرون خاک پاکستان عمل مي کنند، بيان کنيم".

هند عناصري را دردستگاه حکومتي پاکستان متهم مي سازد ازشورشگري اسلامگرا درمنطقه تحت مناقشه کشمير حمايت مي کنند.

با حذف تحریم سی ساله بربرنامه اتومی غیرنظامی هند، روابط صمیمانه ای بین بوش و مان موهن سنگه به وجود آمد

با حذف تحریم سی ساله بربرنامه اتومی غیرنظامی هند، روابط صمیمانه ای بین بوش و مان موهن سنگه به وجود آمد

دهلي جديد " دوايررسمي" پاکستاني را متهم مي سازد که درماه نومبر سال گذشته درحمله ده مرد مسلح برمومبي که موجب کشته شدن 166 نفر به شمول شش امريکايي شد، دست داشته اند.

درآستانه سفرنخست وزيرهند به اياللات متحده امريکا، ليون پانيتا رئيس " سي آي اي " يا دستگاه استخبارات مرکزي ايالات متحده امريکا با ام کي نارايانان مشاور امنيت ملي دولت هند روي اوضاع منطقه مذاکره کرده است.

نخست وزيرهند دراعلاميه خود به بهبود قابل ملاحظه روابط ميان هند وايالات متحده امريکا درسالهاي اخيراشاره کرده وگفته است که هند مي خواهد به همکاري درساحات تجارت، سرمايه گذاري ، انرژي ، دفاع وتجارت تکنالوژي پيشرفته " محتواي بيشتري بيافزايد".

مذاکرات مان موهن سنگه واوباما درست فقط چند روز پس ازآن صورت مي گيرد که اوباما درهفته گذشته ازچين اين کشورغول آساي آسيايي ديدارکرد.

مان موهن سنگه نخست وزيرهند با جورج دبليو بوش رئيس جمهور سلف اوباما، روابط صميمانه اي داشت. بوش به دليل برطرف کردن تحريم سي ساله عليه برنامه اتومي غيرنظامي هند ازاعتبار برخورداراست.اقدام بوش توانست تا موقف مردود هند را دراين زمينه ازميان ببرد وهند بتواند به تکنالوژي غربي و انرژي اتومي ارزان دسترس پيدا کند.

راو گفته است که اين مذاکرات براي آن صورت مي گيردتا تفصيلات مختلف ومتعدد درمورد معامله اتومي غيرنظامي هند را جنبه نهايي دهد. همچنان اين سفر درآستانه به اجرا درآمدن پيماني صورت مي گيرد که به هند اجازه مي دهد مواد سوخت مصرف شده درتوليد برق اتومي را دوباره اِعمال کند.

ايالات متحده امريکا مشتاق آن است که دهلي جديد پيمان عدم آزمايش اتومي وپيمان عدم تکثير اتومي را امضا کند که هند آن را تبعيض آميز خواند وعليه امنيت ملي خود مي شمارد.

فرانس پرس/ رسول رحيم

ويراستار: صفي ابراهيم خيل

آگهی