مانکل: سربازان اسرائيلي به من گفتند سلاح داريد وبعداً ماشين ريشم را به من نشان دادند | مجله حقوق بشر | DW | 04.06.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

مجله حقوق بشر

مانکل: سربازان اسرائيلي به من گفتند سلاح داريد وبعداً ماشين ريشم را به من نشان دادند

هينينگ مانکِل نويسنده نامدار سويدني ، يکي از سرنشينان کشتي امدادي بود که بروز سي ويکم ماه مي مورد يورش خشونت بار نظاميان اسراييلي قرار گرفت و در اين حمله نه نفر جان خودرا از دست دادند.

هنینگ مانکل نویسنده سرشناس سویدنی چشمدیدهایش را ازحمله سربازان اسرائیلی برکشتیهای امدادی برای نواز غزه حکایت می کند.

هنینگ مانکل نویسنده سرشناس سویدنی چشمدیدهایش را ازحمله سربازان اسرائیلی برکشتیهای امدادی برای نواز غزه حکایت می کند.

با آنکه اين حمله نيرو هاي نظامي اسراييلي در سرتاسر جهان محکوم گرديد، ولي امدادگران سرنشين اين کشتي پس از دستگيري توسط نيروهاي اسراييلي مورد بازجويي قرار گرفتند، که يکي از اين جمله فعالين امداد هاي بشري هينينگ مانکِل بود.

او اکنون از باجويي نيروهاي اسرييلي آزاد شده است ودرسرآغاز يک سفر خوانش کتابهايش، به روز پنجشنبه سوم ماه روان ميلادي در برلين، شمه اي از چشمديد هاي خويش را در يک نشست مطبوعاتي بيان داشت.

مانکل در "صحنه ي خلق" در برلين حين آنکه خيلي خسته به نظر ميرسيد درقرار مطبوعاتي ايکه از قبل تعين شده بود، شرکت کرد.

او در سرآغاز گفت: فقط در باب چشم ديد هاي خويش در مورد رويدادي که صبح روز دوشنبه سي و يکم ماه مي اتفاق افتاد صحبت خواهد کرد. مانکل در مورد حمله ي نظاميان نقاب پوش اسراييلي که با سلاح سنگين مسلح بوده وبر کشتي حامل آنان يورش بردند، گفت:

« شماري از سرنشينان کشتي مارا سالمندان تشکيل ميداد، آنها کمي اهسته تر حرکت ميکردند، يکي از اين سالمندان با دنده برقي مورد حمله قرار، دنده برقي به بازويش اصابت کرد وبا حالت نهايت دردناک به زمين افتاد».

اما اينکه واقعأ در کشتي ماوي مارماره رويداده است ، در کشتي ايکه نه نفر جان خودرا از دست داد، به قول خودش نميتواند گزارش دهد.اما مانکل رفتار نظاميان اسراييلي را به دزدان دريايي تشبيه نمود.

کشتي مذکور در آبهاي بين المللي مورد حمله قرار گرفت وسرنشينان چنين يک کشتي به گروگان گرفته شدند.

اسرائيل دليل اين حمله خشونتبارش را پيداشدن سلاح درکشتي خوانده است.همچنان ادعا شده است که درکشتي مانکل نيز سلاح پيدا شده است.

ولي مانکـِل خود در اين زمينه گفت: « ما ازايشان پرسيديم چه نوع سلاحي . درعرشه اين کشتي سلاحي وجود ندارد. من درحالي که روي زمين دراز کشيده بودم ، از آنها پرسيدم چه نوع سلاحي نزدما وجود دارد. او ماشين ريشم را به من نشان داد » .

مانکِل اضافه کرد که او مخالف يهوديان يا " انتي سميتيست" نيست . او همبستگي با انسانهاي غزه که با شدت به کمک ضرورت داشتند رفته بود. مانکل افزوده است که دريک اقدام تازه کمک رساني بازهم شرکت مي کند.

بتينا کولب / ناديه فضل

ويراستار: رسول رحيم

آگهی