”ماموريت ارتش آلمان در افغانستان بايد تنها به دفاع از خود محدود نماند” | آلمان و جهان | DW | 14.12.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

”ماموريت ارتش آلمان در افغانستان بايد تنها به دفاع از خود محدود نماند”

”ارتش آلمان نيازمند وضاحت است كه بر آن اساس اجازه ي آن را داشته باشد تا بتواند با كاربرد همه وسايل عليه شورشيان مبارزه كند و اجازه ي كشتن آن ها را نيز داشته باشد.”

سربازان “KSK “ يا واحد نخبه ي كوماندوي نيرو هاي ويژه ي ارتش آلمان

سربازان “KSK “ يا واحد نخبه ي كوماندوي نيرو هاي ويژه ي ارتش آلمان

جرو بحث ها در آلمان در باره ي حملات هوايي در قندز كه به كشته شدن تعداد زيادي از مردم غير نظامي آن ولايت منجر شد، ابعاد وسيع تر مي گيرد.

بر اين اساس، هنس پيتر اوهل، كارشناس امور امنيتي احزاب متحد مسيحي و همزمان عضو حزب سوسيال مسيحي آلمان در گفتگويي با روز نامه ي ”نوي اوسنابروكر سايتنوگ”، امروز دوشنبه خواهان ”ماموريت قوي تر براي ارتش آلمان در افغانستان” شد. اوهل اظهار داشت:

”زمان آن رسيده است تا صادقانه بود و ماموريت در افغانستان را چنان سروسامان داد تا ارتش آلمان از توانايي عمل كامل برخورد دار شود.”

او افزود كه با صلاحيت هاي در حد و چارچوب حقوق پليس در افغانستان، زمينه فعاليت هاي ارتش آلمان محدود است. او تاكيد كرد:

”ارتش آلمان نيازمند وضاحت است كه بر آن اساس اجازه ي آن را داشته باشد تا بتواند با كاربرد همه وسايل عليه شورشيان مبارزه كند و اجازه ي كشتن آن ها را نيز داشته باشد.”

”ارتش آلمان نيازمند وضاحت است كه بر آن اساس اجازه ي آن را داشته باشد تا بتواند با كاربرد همه وسايل عليه شورشيان مبارزه كند و اجازه ي كشتن آن ها را نيز داشته باشد.”

او به ادامه گفت كه اين امر ديگر براي سربازان ما قابل پذيرش نيست كه آن ها در يك منازعه ي شبيه جنگ اجازه داشته باشند تا فقط براي دفاع از خود فير كنند. و كنفرانس افغانستان در ماه جنوري براي ما چانس اصلاح و تجديد نظر را (در زمينه ي صلاحيت ما در چارچوب ماموريت فعلي ما) مي دهد.

هنس پيتر اوهل، كارشناس امور امنيتي احزاب متحد مسيحي آلمان علاوه كرد كه”يك ماموريت صادقانه كه واقعيت هاي سرزمين هندوكش را مد نظر قرار دهد” ضروري است.

اين اظهارت زماني صورت مي گيرد كه بحث و گفتگو در آلمان در باره ي حملات كشنده ي هوايي در قندز بر دو تانكر، در رسانه ها داغ تر مي شود و اپوزيسون از تخطي ارتش آلمان در چارچوب ماموريت آن سخن مي گويد.

سوسيال د موكرات هاي آلمان در اين ميان ادامه ي وجود “KSK “ يا واحد نخبه ي كوماندوي نيرو هاي ويژه ي ارتش آلمان را زير سوال قرار داده اند. راينر ارنولد، كارشناس امور دفاعي حزب سوسيال دموكرات آلمان اظهار داشت در صورتي كه كوماندوي نيرو هاي ويژه ي ارتش آلمان واقعاً مسوول حملات هوايي در قندز شناخته شود، در آن صورت نبايد در شكل فعلي اش به حيات ادامه دهد. او از كارل– تيودور سو گوتنبرگ، وزير دفاع تقاضا كرد تا جهت روشنگري در باره ي پيشامد قندز نبايد تا برگزاري كميسيون تحقيقاتي منتظر بماند. او افزود كه اين وزير سوسيال مسيحي نمي تواند در مقامش دست به اشتباهات بيشتري زند.

رهبري حزب چپ هاي آلمان گفته است، در صورت ثابت شدن معلومات غلط در باره ي پيشامد قندز از جانب كارل– تيودور سو گوتنبرگ، وزير دفاع بايد او از مقامش استعفا كند. اما وزير دفاع آلمان در گفتگويي با يك تلويزيون آلماني اظهار داشت كه او باوجود همه فشار ها، بر مقامش به عنوان وزير دفاع پابرجا باقي خواهد ماند.

AFP / مبلغ

ويراستار: آهنگ

مطالب مرتبط

آگهی