مالی و دشواری بحران چندگانه | آلمان و جهان | DW | 16.03.2013
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

مالی و دشواری بحران چندگانه

برای حل بسیاری از بحران ها به مدیریت درست و دراز مدت نیاز است. اما این امر در مالی به زحمت قابل عملی است. امدادگران در این کشور در برابر شرایط پیچیده یی قرار دارند.

یک سال تمام گروه های افراطی اسلامگرا از شمال مالی در مسیر باماکو، پایتخت این کشور در حال پیش روی بودند. نزدیک بود که آنها در جنوری سال 2013 باماکو را اشغال کنند و به این وسیله کنترول تمام کشور را به دست آورند.

در چنین وضعیتی، دیونکوندا تراوری، رییس جمهور مالی از فرانسه، قدرت استعماری پیشین، خواهان کمک شد. فرانسوا اولاند به سرعت واکنش نشان داد؛ او بلافاصله سربازان فرانسه را به این کشور افریقایی اعزام کرد. آنها موفق شدند تا در قدم اول شورشیان را در شمال کشور عقب زنند.

شورشیان ممکن است زمانی بار دیگر حمله کنند؛ اما این یگانه دلیل برای نبود یک صلح دوامدار در مالی نیست. حالا مساله بر سر این است تا شرایط نامساعد اقتصادی و سیاسی این کشور تغییر داده شوند؛ شرایطی که قبلاً پیروزی اسلام گرایان افراطی را ممکن ساخته بود.

اهداف متناقض سازمان ها در مالی

سربازان فرانسوی در مالی

سربازان فرانسوی در مالی

ماموریت های سازمان های بین المللی در مالی در بسیاری از موارد با هم در تضاد واقع می شوند. خانم جینبه تراوره، سیاست شناس مالی گزارش می دهد که در سال های دهه هشتاد، کشورش تحت تاثیر برنامه بانک جهانی برای تغییر ساختارها و نهادهای اقتصادی قرار گرفت. در نتیجه آن، مکاتب بسته شدند و برنامه های آموزشی کاهش یافتند. به این ترتیب نظام درسی دولتی نتوانست همه شاگردان را جذب مکاتب کنند. به این دلیل خانواده ها کودکان شان را به مکاتب آموزش قرآن فرستادند. او در این باره توضیح می دهد: "بعد از آن، این شاگردان آموزش خود را در کشورهای اسلامی مانند عربستان سعودی، سودان یا مصر ادامه دادند. آنها با شهادت نامه ها برای تبلیغ به مالی برگشتند. آنها در کشورهای نامبرده غیر از شریعت و دعا چیزی نیاموختند و این امر کشور را به سوی مشکلات دینی کنونی سوق داد".

این نمونه نشان می دهد که سیاست بین المللی واحد در قبال مالی وجود ندارد. تا هنوز سیاستمداران و کارشناسان سازمان های بین المللی در مرحله ای نیستند تا همه پیامدهایی را در نظر بگیرند که از بعضی از تصمیم های آن ها ناشی می شوند.

بنا براین بانک جهانی باید مالی را کمک کند تا این کشور از دید اقتصادی با ثبات شود. اما مسوولان پیش از این درک نکردند که ثبات اقتصادی سال های بعد چه اهمیتی برای درس و آموزش و بعد برای ثبات سیاسی و اجتماعی این کشور دارد.

طرز فکر را باید تغییر داد

به این دلیل، سازمان های فعال بین المللی در مالی، قبل از همه مجمع اقتصادی کشورهای افریقای غربی پول و انرژی زیادی را مصرف می کنند تا صلح را در این کشور در دراز مدت و به صورت همه جانبه تامین کنند. قسمی که خانم جینبه تراوره توضیح می دهد که این مساله مهم است. او که از مداخله فرانسوی ها در کشور جهت راندن اسلامگرایان افراطی بدون قید و شرط حمایت کرده، می گوید: "حالا باید به مسایل بسیار اساسی کشور توجه کرد. در این مورد مهم است تا مردم مالی را با همدیگر آشتی داد و علیه عقب ماندگی مبارزه کرد؛ و باید طرز فکر در مالی تغییر داد".

DW.COM