مارشال فهيم: دشمنان افغانستان توان جنگهاي جبهه يي را ازدست داده اند | مصاحبه ها | DW | 07.09.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

مصاحبه ها

مارشال فهيم: دشمنان افغانستان توان جنگهاي جبهه يي را ازدست داده اند

مارشال قسیم فهیم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان به برگشت دوباره رژیم طالبی درافغانستان باور ندارد.

مارشال قسیم فهیم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان

مارشال قسیم فهیم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان

مارشال قسيم فهيم معاون اول رياست جمهوري افغانستان درجمهوري فدرالي آلمان است. با توجه به اوضاع جاري افغانستان وانتخابات پارلماني که قريب دوهفته بيشتر بدان نمانده است، ناديه فضل خبرنگار راديو دويچه وله گفت وشنود تلفوني اي با ايشان داشته است :

دويچه وله:محترم مارشال فهيم معاون اول رياست جمهوري افغانستان. باتوجه به وضع نا امن افغانستان وگسترش نا امنيها، دوهفته بيشتربه انتخابات پارلماني افغانستان نمانده است. آقاي داکترعبدالله عبدالله ازجناح مخالف حکومت درمورد شفافيت انتخابات ابرازنگراني کرده است. آقاي کرزي رئيس جمهور افغانستان ازاتخاذ تدابيرويژه اي براي برگزاري انتخابات سخن به ميان آورده است. شما چه فکرمي کنيد، دولت چقدرقادراست چنين تدابيري را عملي بسازد؟

مارشال فيهم: به تناسب گذشته ها وضعيت امنيتي ، در مجموع در افغانستان خوب است. نيرو هاي امنيتي افغاستان، نيروهاي دفاعي افغانستان، در همراهي با آيساف در وضع بهتري قرار دارند.دشمنان افغانستان تا هنوز توان جنگهاي جبهه يي کلان را از دست داده اند؛ فقط به ماين گذاري ، ترور، انتحار و چنين مسايلي دست ميزنند.طبعيست که هنوز دشمن وجود دارد واحتمال چنين رويداد ها در چنين وضعي ممکن است.اما در خصوص تدابير براي انتخابات پارلماني، همانگونه که آقاي کرزي گفته اند، منهم تأکيد دارم و هم مطمئن هستم که برنامه ويژه اي را که در نظر است، يقين دارم که انتخابات پارلماني به بسيار خوبي انشاءالله انجام ميابد و مشکلات بسيار کلاني سر راه نخواهد بود.

دويچه وله: شما پيشتر اشارت کرديد که وضعيت درافغانستان تاحدي رضايت بخش است. اما تقريباً هيچ روزي نيست که درافغانستان خبرانفجار وانتحاري نباشد. درچنين وضعيتي نيروهاي مسلح بين المللي ضرب الاجلي را براي آغاز خارج ساختن نيروهاي شان ازافغانستان تعيين کرده اند. ايالات متحده امريکا سال 2011 را براي اين منظور تعيين کرده است. به نظرشما نيروهاي ارتش وپليس افغانستان تاچه حدي اين امکان را دارند که تا يک سال ديگر درتامين ثبات افغانستان کارآ باشند؟

مارشال فيهم :در ارتباط با توانمندي و ظرفيت نيروهاي دفاعي و امنيتي افغانستان ، نيروهاي امنيتي افغانستان اين تصميم را دارند.به هر حال افغانستان کشور مردم افغانستان است و مردم افغانستان خود ايشان بايد قادر شوند که امنيت خودرا خود تامين کنند.مسووليت نيروهاي بين المللي اين است که در قسمت تجهيز، تعليم، و تربيه نيروهاي امنيتي افغانستان نقش فعال خودرا بازي کنند.

به هر پيمانه که اين نيروها در تجهيز و تربيه نيروهاي افغانستان بهتر کار بکنند، به همان پيمانه اين ظرفيت وجود دارد که نيروهاي امنيتي افغانستان آمادگي خودرا بگيرند.

دويچه وله: با وجود نگراني هايي در آستانه انتخابات پارلماني افغانستان ، همچنان در نظر است جرگه صلح براي آشتي با طالبان برگزار شود. اين درحالي است که بخش هاي بزرگ مردم مخالف برگشت دوباره رژيم طالبي هستند. به نظر شما آيا امکان آن وجود دارد که همين جرگه صلح نتيجه لازم را در پي داشته باشد؟

مارشال فيهم:شما ميدانيد که هر دولت و هر رياست دولت در تأمين امنيت و آوردن صلح در کشورش ، مسووليت دارد.بناءًَ بايد از راه و طرق مختلف تلاش کند که در وطن خود صلح را بياورد.تشکيل جرگه صلح در افغانستان ، خود نشان دهنده اين بود که مردم افغانستان صلح ميخواهند، شانزده صد نفر با يک صدا جمع شدند وهمه از اکناف و اقشار مختلف وطبقات مختلف ، همه با يک صدا خواهان صلح بودند. در نيتجه در آنجا فيصله شد که براي تداوم جريان صلح در افغانستان شوراي عالي صلح تشکيل شود.

دولت افغانستان خودرا مکلف ميداند که اين شوراي عالي را تشکيل بکند، از اين شورا حمايت بکند و اين وشورا پروسه صلح را به پيش ببرد. مکلفيت اين شورا نيست که بايد طالب ها مجبور شوند و صلح کنند؛ ولي مکلفيت اينرا دارند که به حيثت يک ارگان مهم دولتي ، در قسمت زمينه سازي براي صلح و آرامش تلاش و سعي خودرا بکنند.

دويچه وله : آقاي معاون رئيس جمهور، ازشرکت شما دراين گفت وشنود متشکريم.

مارشال فهيم: ازشما هم تشکرمي کنم.

مصاحبه گر: ناديه فضل

ويراستار: رسول رحيم

مطالب مرتبط

آگهی