مارشال فهيم: حاکميت دوباره طالبان خواب و خيالي بيش نيست | افغانستان | DW | 08.09.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

مارشال فهيم: حاکميت دوباره طالبان خواب و خيالي بيش نيست

مارشال محمد قسيم فهيم، معاون اول رييس جمهور افغانستان ميگويد حاکميت دوباره طالبان در افغانستان "خواب و خيالي" بيش نيست و اين گروه توانايي رويارويي با نيروهاي دولتي را ندارد.

قسیم فهیم، معاون اول رییس جمهور افغانستان

قسیم فهیم، معاون اول رییس جمهور افغانستان

فهيم که در آلمان به سر ميبرد، در گفتگويي با راديو صداي آلمان گفت که تلاش ميشود با تشکيل شوراي عالي صلح، صلح در افغانستان تامين شود. شوراي صلح که بخشي از مصوبههاي جرگه مشورتي صلح بود، اخيرا از سوي رييس جمهور کرزي تشکيل شد و قرار است در آينده نزديک اعضاي تشکيلدهنده آن اعلام شود.

تاهنوز تلاشها براي مصالحه با طالبان نتيجه نداده است. برعلاوه، خشونتها در افغانستان گسترش يافته است. مارشال فهيم در مورد اين که آيا شوراي عالي صلح براي تامين صلح در افغانستان کاري خواهد توانست، گفت: "اين مکلفيت اين شورا نيست که حتما بايد طالبها مجبور شوند صلح بکنند. ولي مکلفيت اين را دارند که منحيث يک ارگان مهم دولتي در قسمت زمينهسازي براي صلح و آرامش تلاش و سعي خود را بکنند".

معاون اول رييس جمهور معتقد است که تعدادي از اعضاي طالبان که از نظر ايدويولوژي مخالف ارزشهاي قانون اساسي افغانستان هستند، به روند صلح نخواهند پيوست و کوشش ميشود آن طالباني که "از روي مجبوريت" به اين گروه پيوسته اند، به روند صلح بپيوندند. او ميگويد طالبان مردم را به کشتن تهديد ميکنند و "شکي نيست که طالبها گروپ آدمکش و جنايتکار هستند و اگر از دست شان پوره شود، در برابر مردم تقصير نخواهند کرد و عملا نشان داده اند که کدام اعتنايي در برابر مردم ندارند".

Günter Knabe

گوینتر کنابه، کارشناس امور افغانستان و آسیای میانه

بخشي از برنامه ادغام مجدد و مصالحه با طالبان، به مشوقهاي اقتصادي به طالبان متمرکز است. منتقدين حکومت کرزي به اين باور اند که اختصاص دادن مشوقهاي اقتصادي زمينه شورشگري بيشتري را مهيا ميسازد و مردم به شدت فقير افغانستان ممکن است آن را نوعي بيعدالتي بدانند.

قسيم فهيم در مورد اين نگرانيها گفت: "به هيچ صورتي اين موضوع پاداش نيست. اين کساني که به جريان صلح بپيوندند، آنها اول قانون اساسي افغانستان را بپذيرند، آنها بايد مقررات و نظامنامههاي افغانستان را بپذيرند، قيموميت دولت افغانستان را بپذيرند. در مقابل آن، دولت افغانستان براي تامين امنيت آنها و براي زمينه سازي براي آسايش و زندگي کردن آنها مکلفيت دارد که مکلفيت خود را بايد انجام بدهد".

" وضعيت امنيتي خوب است"

تا ده روز ديگر انتخابات پارلماني افغانستان برگزار ميشود، انتخاباتي که ناامنيهاي گسترده آن را تهديد ميکنند. در بسياري ولايتهاي افغانستان، نامزدان انتخاباتي، خصوصا زنان، نتوانسته اند مبارزات انتخاباتي خود را به پيش ببرند. طالبان صريحا تهديد کرده اند که انتخابات را مختل ميکنند. چهار نامزد انتخابات و چند تن از کارمندان ستادهاي انتخاباتي کشته شده اند. بنياد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان گفته است که نامزدان با مشکلات گسترده امنيتي مواجه هستند.

اما معاون اول رييس جمهور افغانستان ديدگاه خوشبينانهتري دارد. او ميگويد وضعيت امنيتي در مجموع خوب است. آقاي فهيم ميافزايد: "مطمين هستم که برنامه ويژهاي که سر دست گرفته شده، يقين دارم که انشاالله انتخابات پارلماني به بسيار خوبي انجام ميگيرد و مشکلات بسيار کلاني بر سر راه نخواهد بود".

فهيم معتقد است که طالبان با تمام تلاشهايي که ميکنند، کاري براي مختل کردن انتخابات پارلماني کرده نميتوانند.

گوینتر کنابه

ويراستار: عارف فرهمند

مطالب مرتبط

آگهی