مائويستهاي نيپال وامکان تحولات تاريخي دراين کشورهماليايي | آلمان و جهان | DW | 14.04.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

مائويستهاي نيپال وامکان تحولات تاريخي دراين کشورهماليايي

به نظر مي رسد که درانتخابات نيپال حزب مائويستهاي اين کشوربرنده مي شوند. مائويستها درانتخابات مجلس موسسان براي تدوين قانون اساسي اين کشورهماليايي بهترازآنچه پيش بيني مي شد، آراي مردم را به دست آورده اند.

شمارش آرا درنیپال شده ونتایج اولیه آن روشن گردیده است

شمارش آرا درنیپال شده ونتایج اولیه آن روشن گردیده است

نتايجي که تا به حال ازشمارش آراي حساب شده به دست آمده اند، حاکي ازپيروزي نامزدهاي حزب مائويست نيپال ، تقريباً درتمام حوزه هاي انتخاباتي است.

هواداران حزب مائويستي نيپال از روزگذشته به اينسو، به کوچه ها وبازارهاي شهرهاي بزرگ وکوچک کشور سرازيرشده وبه قول خودشان پيروزي " نيپال جيد" را جشن گرفتند.

مردم دربرابر حوزه رای دهی انتظار انداختن آرای شان را درصندوقها دارند

مردم دربرابر حوزه رای دهی انتظار انداختن آرای شان را درصندوقها دارند

شمارزيادي ازتحليلگران براين نظراند که حزب مائويستهاي نيپال يگانه نيرواي مي باشد که توانايي وارد آوردن اصلاحات جدي وضروري را دارد.بنابراستدلال ايشان، نيپال با داشتن تاريخ کهن ورسم ورواجهاي با ارزش نبايد آينده خود را به خاطر گذشته هايش ازدست بدهد.

کارشناسان امورسياسي درنيپال ، دليل پيروزي حزب مائويستي نيپال را عدم اعتماد مردم برساير احزاب اين کشور که سالهاي سال زمام امور را دردست داشته اند، مي دانند.

دراين ميان پرا چندا؛ رئيس حزب مائويستهاي نيپال ، پيروزي حزبش را پيروزي دموکراسي درکشورش خوانده وخاطرنشان ساخته است که تدوين قانون اساسي جديد، کارساده اي نيست وبراي انجام دادن اين وظيفه مهم بايد همه احزاب سياسي نيپال باهم مشترکاً همکاري نمايند. او درضمن ياد آورشده است که پيشبرد اداره " نيپال جديد" ولو که ازطرف مائويستها رهبري هم شود، بدون همکاري با جامعه جهاني و بدون درنظرگرفتن شرايط جهاني شدن، ناممکن است.

پراچندا رئیس مائویستهای نیپال پیشرفت بدون همکاری با دیگراحزاب را ناممکن دانسته است

پراچندا رئیس مائویستهای نیپال پیشرفت بدون همکاری با دیگراحزاب را ناممکن دانسته است

براين اساس رئيس حزب مائويستهاي نيپال به طورمستقيم آمادگي خود را براي همکاري با احزاب ديگر درکشورش وجهت همکاري با جامعه بين المللي اعلام نموده است وبدين ترتيب خواسته است تا اين ترس راکه مائويستها خواهان تشکيل يک حکومت تک حزبي ومقابله با جامعه جهاني مي باشند، ازبين ببرد.

قرار است تا نتايج نهايي انتخابات نمايندگان مجلس موسسان براي تدوين قانون اساسي نيپال درهفته هاي بعدي اعلام گردد. تاريخ دقيق آن تا به حال اعلام نشده است.

مطالب مرتبط

آگهی