مأموريت نيرو هاي مسلح آلمان در افغانستان و جهان | آلمان و جهان | DW | 13.02.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

مأموريت نيرو هاي مسلح آلمان در افغانستان و جهان

"از آلمان در سرزمين هندوکش نيز بايد دفاع گردد. اين به اين معناست که تمام اهداف و پروژه هاي نيروي مسلح آلمان بايد خود را بر آن اساس عيار سازد."

نیرو های مسلح آلمان در افغانستان

نیرو های مسلح آلمان در افغانستان

پيتر شتروک وزير دفاع آلمان (از سال 2002 تا سال 2005) اندکي بعد از حادثه تروريستي در 11 سپتمبر سال 2001 اين جملهء معروف را بيان داشت:

"از آلمان در سرزمين هندوکش نيز بايد دفاع گردد. اين به اين معناست که تمام اهداف و پروژه هاي نيروي مسلح آلمان بايد خود را بر آن اساس عيار سازد."

اما زمانيکه نيروي مسلح آلمان در سال 1955 تأسيس گرديد و جنگ سرد در روابط بين المللي حاکم بود، آلمان تنها حيثيت دفاع بلوک غرب را در مرز هايش در برابر بلوک شرق به رهبري روسيه داشت.

با پايان جنگ سرد و در هم ريختن ديوار برلين، مأموريت نظامي آلمان از محدوده مرزهايش خارج شد و به مناطق بيرون از کشور هاي عضو ناتو گسترش يافت. وزير دفاع آلمان طرح جديد نيروي مسلح کشورش را در سال 2002 چنين تعريف نمود:

"طرح جديد ارتش آلمان بر اساس عمليات احتمالي قرار دارد، به صورت دقيق در جهت پيش گيري از برخورد ها و حل بحران ها که مبارزه عليه تروريسم بين المللي نيز شامل اين طرح است."

اکنون 7000 هزار عساکر آلماني در خارج مشغول عمليات هستند که دقيقا ً نيم اين تعداد در افغانستان استقرار يافته است. مأموريت نيروي مسلح آلمان در سرزمين هندوکش تا کنون در جمله بزرگترين و خطرناک ترين عتمليات آن در خارج مي باشد.

نيم ديگر عساکر آلمان در کوزورو، در سواحل لبنان، جبوتي در افريقا، در درياي مديترانه، جبل الطارق، سودان، اتوپيا، اريتيره و گرجستان مستفر است.

آگهی