مأموريت ارتش آلمان در افغانستان گرانتر از آن تمام ميشود که تا کنون انتظار برده ميشد | مصاحبه ها | DW | 21.05.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

مصاحبه ها

مأموريت ارتش آلمان در افغانستان گرانتر از آن تمام ميشود که تا کنون انتظار برده ميشد

با درنظرداشت برنامه هاي صرفه جويي در بودجۀ دولت آلمان فدرال، اتحاديۀ ارتش آلمان از کاستن بودجه براي مأموريت هاي بيرون مرزي نظاميان اين کشور هشدار داده است.

اولریش مخالف آنست که اقدامات صرفه جویانه حکومت آلمان شامل حال ماموریت سربازان آلمانی درخارج ازاین کشور هم شود

اولریش مخالف آنست که اقدامات صرفه جویانه حکومت آلمان شامل حال ماموریت سربازان آلمانی درخارج ازاین کشور هم شود

اولريش کيرش رئيس اين اتحاديه بروز پنجشنبه به راديو تلويزيون آر بي بي آلمان گفت: مأموريت هاي سربازان ما در خارج از کشور بايد از برنامه هاي صرفه جويي کاملاً و بصورت قطع بدور بمانند. وزارت دفاع آلمان گزارش هاي را رد کرده است که در آنها گفته شده است مأموريت هاي بيرون مرزي گرانتر از آن تمام ميشود که وزارت دفاع ميگويد.

رئيس اتحاديۀ ارتش آلمان همچنان گفت: "در حال حاضر کلمۀ ,بي بديل بودن, بسيار بکار برده ميشود. تنها چيزي که ميتواند ,بي بديل, باشد همانا پول براي مأموريت هاي نظامي در افغانستان، کوسوو و همچنان در شاخ افريقا و يا در سواحل لبنان است. به گفتۀ اولريش کيرش افزون بر آن بايد مطمئن شد که سربازان همانطوري آموزش ببينند که اين مأموريت ها را بخوبي انجام بدهند. او افزود که صرفه جويي درين عرصه پيامد هاي سنگيني خواهد داشت.

به اساس يک گزارش رسانه ها "جنگ افغانستان" براي آلمان بمراتب گرانتر از آن تمام خواهد شد که تا کنون گمان ميرفت. جريدۀ ماهوار اقتصادي بنام "منيجر مگزين" چاپ آلمان از قول انستيتوت آلماني براي تحقيقات اقتصادي نوشته است که ادامۀ جنگ در افغانستان براي آلمان سالانه 3 ميليارد يورو تمام ميشود. اين رقم با آنچه وزارت دفاع آلمان گفته است اختلاف زياد دارد. اين وزارت در مأموريت افغانستان در سال

روان ميلادي از مصرف تقريباً يک ميليارد يورو سخن زده است.

طبق اين گزارش انستيتوت تحقيقاتي مذکور از مصرف مجموعي تقريباً 36 ميليارد يورو در سهمگيري آلمان در "جنگ افغانستان" يادآور شده است، آنهم در صورتيکه به شمار کنوني سربازان آلماني در افغانستان افزوده نشود و خروج اين نيرو ها از سال 2013 ميلادي آغاز شده و تا سال 2016 خاتمه يابد.

يک سخنگوي وزارت دفاع آلمان اين ادعا ها را که گويا مأموريت ارتش آلمان در افغانستان گرانتر از آن تمام ميشود که رسماً قلمداد شده است، "بي اساس" خوانده است.

ارتش آلمان از آغاز مأموريت خود در افغانستان تا کنون 43 سرباز خود را از دست داده است. مأموريت اين ارتش در افغانستان، که بمنظور حمايت از روند بازسازي افغانستان است، درين اواخر هرچه بيشتر با خشونت هاي تندروان مواجه است. همين ديروز نيرو هاي آلماني مستقر در ولايت کندز باز هم هدف يک سوء قصد قرار گرفتند. شب گذشته حملۀ ديگري بر يک گزمۀ نظاميان آلماني در حومۀ فيض آباد صورت گرفت. بقول ارتش آلمان درين حملات کسي کشته و يا زخمي نشده است.

هر يک از اين حوادث و همچنان سربازاني که در افغانستان کشته ميشوند و يا زخمي و يا با تکليف هاي رواني به وطن برميگردند، بر مخارج ارتش آلمان اثر ميگذارند.

فرانس پرس / صفي ابراهيم خيل

ويراستار: رسول رحيم

آگهی