لیسه عالی غازی کاملاً از نو ساخته شد | گزارش های بازسازی | DW | 09.11.2011
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

گزارش های بازسازی

لیسه عالی غازی کاملاً از نو ساخته شد

لیسه عالی غازی یکی از مکتب های مشهور و با سابقه شهر کابل است. این لیسه که در سال های جنگ کاملاً ویران شده بود، اکنون به طور کامل از نو اعمار شده است.

لیسه غازی گهواره مردان بزرگ کشور

"لیسه غازی گهواره مردان بزرگ کشور"

پروژه کار اعمار مجدد لیسه عالی غازی که در سال 2007 آغاز شده بود، اکنون با 72 صنف درسی در سه منزل به مساحت 8200 متر مربع زمین به شکل پخته وبا امکانات عصری دیزاین واعمار شده است.

هزینه این پروژه را ایالات متحده امریکا تمویل کرده است. فاروق وردک، وزیر معارف افغانستان لیسه غازی را گهواره مردان بزرگ کشور خوانده، اکمال این پروژه را یک قدم بزرگ در انکشاف و بهبود معارف افغانستان توصیف کرده گفت:
"تعمیر جدید لیسه ذکور غازی که دارای 100 باب اطاق وسایر ملحقات ضروری می باشد، سنگ تهداب آن به تاریخ 30 برج اسد سال 1386 توسط رییس جمهور افغانستان گذاشته شد که USAID مسولیت تامین بودجه آن وUNOPS و شرکت EDE مسوولیت امور ساختمانی آن را به عهده داشت."

این تعمیر گنجایش 5400 تن دانش آموز را دارد و قرار است تا سال آینده تعمیر اداری این لیسه نیزتوسط شرکت یاد شده وUNOPS به هزینه مالی ایالات متحده امریکا اعمار گردد. معاون سفارت ایالات متحده امریکا برادامه همکاری های ایالات متحده امریکا با مردم افغانستان تاکید کرده و از تعهد صادقانه مملکت اش در برابر افغانستان صحبت کرده گفت:

"من افتخار می کنم که ایالات متحده امریکا با هزینه 15 ملیون دالر مکتب جدید را با 72 صنف درسی در بیش از 8000 متر مربع زمین اعمار کرده است. من همچنان خرسندم که تعمیر مکمل لیسه سردارکابلی نیز برای گشایش درماه آینده آماده خواهد شد."

دانش آموزان از داشتن تعمیر عصری ومجهز ابرازخرسندی می کنند. یکی از آنها به رادیو صدای آلمان گفت: " من محمد رضا یکی از دانش آموزان لیسه غازی هستم. مکتبی که برای ما اعمار شده، مدرن وعصری است ولابراتوارش که من دیده ام، هم خیلی مجهز می باشد."

برخی از شاگردان لیسه غازی وضعیت کنونی مکتب شان را با گذشته اش اصلاً قابل مقایسه نمی دانند. اجمل، یکی دیگر از دانش آموزان این لیسه اظهار داشت: "من از صنف اول تا حالا دانش آموز این مکتب بوده ام؛ من روزهای را دراین مکتب روی گلم، زیر خاک وروی نم گذشتانده ام وحتا برخی از دانش آموزان بیمار می شدند."

تعمیر جدید لیسه غازی با استاندارد های بین المللی وتمام نیازمندی های دانشجویان دیزاین واعمار شده و صنف های آن با کمپیوتر، اطاق های لابراتور، صالون کنفرانس وسایر نیازمندی های اموزشی مجهز می باشد.

امین بهراد، کابل
ویراستار:مبلغ

DW.COM

آگهی