لکۀ تروریستی بر نام ناحیه سویکاو آلمان | آلمان و جهان | DW | 12.04.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

لکۀ تروریستی بر نام ناحیه سویکاو آلمان

زمانی که در ناحیۀ سویکاو ایالت زاکسن آلمان نقاب از چهرۀ راستگرایان تندرو برداشته شد، رسانه ها اصطلاح "حلقۀ تروریستی سویکاو" را به کار بردند. حالا باشندگان این ناحیه برای اعادۀ حیثیت منطقه شان تلاش می کنند.

جاده ای که تروریست های راستگرا در آن سکونت داشتند، فضای گوارای بهاری دارد. درختان شکوفه کرده اند و باغچه های خانه ها مملو از لاله و دیگر گل های بهاری اند. باشندگان منطقه که از یک سو مشغول هرچه زیباساختن خانه های خود هستند، از این که نام ناحیۀ شان با یک "حلقۀ تروریستی" گره خورده است، رنج می برند. همسایگان تروریست ها نمی خواهند در مورد چیزی بگویند، اما بالاخره یکی از فاصلۀ دورتری زبان می کشاید و می گوید: «دیگر بس است!».

در برابر ساختمان شماره 26، محل سکونت حلقۀ تروریستی، اولین گیاهان هرزه دارند می رویند. این حلقه تروریستی راست گرا مسوول قتل 10 تن شناخته شده است. پنجره های درهم ریختۀ این ساختمان را با تخته های پهن چوبی بسته اند و اطراف آن را کتاره گرفته اند تا کسی بدون اجازه وارد آن نشود. این ساختمان در 4 نوامبر سال گذشته در نتیجۀ یک انفجار به ویرانه مبدل شد.

در آن زمان دو باشندۀ ناحیۀ سویکا مفقودالاثر شده بودند، و اجساد شان بعدتر در یک موتر رهایشی یافت گردیده بود. از این موتر یک تفنگچۀ پولیس، که سرقت شده بود، نیز به دست پولیس افتاده بود. اعضای حلقۀ تروریستی سویکاو، که سه افراطی دست راستی بودند، در ده سال گذشته ده قتل را انجام داده اند. آنها فعالیت های تروریستی خود را در ناحیۀ سویکاو برنامه ریزی می کردند، و بیشتر خارجی های مقیم آلمان را هدف قرار می دادند.

حلقه تروریستی راست گرا در آلمان فعالیت های خود را در این خانه سازماندهی می کرد.

حلقه تروریستی راست گرا در آلمان فعالیت های خود را در این خانه سازماندهی می کرد.

از زمانی که این افراد به دام پولیس افتادند، تیلفون دفتر متیاس میرتس شهردار سویکاو کمتر خاموش مانده است. سخنگوی شهردار سویکاو می گوید: «خبرنگاران از سراسر جهان زنگ می زنند و همه می خواهند بدانند که شهروندان این ناحیه تا چه حدی راستگرای تندرو هستند». به قول وی شهردار تلاش می کند پاسخ های شایسته بدهد و او خود را از طرفداران خارجی ها معرفی می کند.

در مورد جنایت های حلقۀ تروریستی سویکاو و همچنان پیرامون تحقيقات مراجع رسمى تا کنون گزارش های زیادی ارایه شده است. سیاستمداران احزاب مختلف آلمان هم در این رابطه انزجار خود را ابراز کرده اند.

کشته شدگان شامل 8 ترکی تبار، یک یونانی و یک پوليس زن آلمانى بوده اند. تروريستان نیونازى همچنان چندين دزدى و تجاوز را انجام داده اند.

ناحیۀ سویکاو با همه سرسبزی و زیبایی خود با "حلقۀ تروریستی راستگرایان افراطی" لکه دار شده است. متیاس میرتس می گوید: «بسیاری از باشندگان سویکاو از این مسأله رنج می برند و در حالی که خود اصلاً در این جنایت دخیل نبوده اند و هیچ دیدگاه و یا موضعگیری راستگرایی افراطی نداشته اند، اکنون باید با آن بسازند».

اما پاک کردن لکۀ تروریستی از نام ناحیۀ سویکاو مدتی را در برخواهد گرفت.

دویچه وله/ صفی الله ابراهیم خیل

ویراستار: عارف فرهمند

DW.COM

آگهی