لوي درستيز امريکا براي توضيح دلايل تبديلي ميک کريستل عازم کابل شده است | افغانستان | DW | 25.06.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

لوي درستيز امريکا براي توضيح دلايل تبديلي ميک کريستل عازم کابل شده است

لوي درستيز امريکا به روز پنجشنبه عازم افغانستان شده است تا توضيح بدهد که تصميم حکومت اوباما براي برکناري مک کريستل " مانع پيشرفت" جنگ عليه طالبان نمي شود.

مایک مولن : چیزی از استراتژی ما تغییر نمی خورد

مایک مولن : چیزی از استراتژی ما تغییر نمی خورد

دريا سالار مايک مولن لوي درستيز يا رئيس ستاد مشترک ارتش ايالات متحده امريکا به عزم سفري عازم افغانستان وپاکستان شده است تا به رهبران کشورهاي منطقه اطمينان بدهد که کنار رفتن جنرال ستنلي مک کريستل ازفرماندهي کل نيروهاي بين المللي درافغانستان، جنگ را از مسيرش بيرون نمي کند.

مولن گفته است:« پيام من واضح است. چيزي ازستراتژي ما تغييرنمي خورد. چيزي ازماموريت ما تغيير نمي خورد».

مايک مولن ا يک روز پس ازآنکه جنرال ستنلي مک کريستل فرمانده کل نيروهاي بين المللي بنا براظهارات توهين آميزش نسبت به مقامات ارشد ايالات متحده امريکا درمجله " رولنگ ستون" مجبورشد ازوظيفه اش کناره گيري کند، اين مطالب را اظهار داشته است.

روبرت گيتس وزيردفاع ايالات متحده امريکا گفته است که : نمايش به دور ازاحترام ميک کريستل " غيرقابل قبول" بود و انتخاب جنرال ديويد پتريوس به حيث قوماندان جديد نيروهاي بين المللي درافغانستان « بهترين انتخاب ممکن دراين شرايط خراب » بود.

گيتس تاکيد کرده است که درجنگ افغانستان يک حرکت به پيش رونماشده است. او با توجه به افزايش ميزان تلفات دراين جنگ از اين ماموريت دفاع کرد.

گيتس گفته است:« من معتقد نيستم که ما پيشرفت نکرده ايم. ما يک اندازه پيشرفت کرده ايم».

گيتس علاوه کرده است : « اين پيشرفتها نسبت به آنچه ما پيش بيني مي کرديم آهسته تر ودشوار تراند».

وزيردفاع ايالات متحده امريکا ازتغيير درفرماندهي جنگ افغانستان جانبداري کرده است وافزوده است که مشکلاتي که متحدين با آن مواجه اند نبايد " تفسيرسوء شود" واين تصميم واشنگتن نبايد به مثابه تضعيف تعهدش نسبت به افغانستان تلقي شود.

بارک اوباما رئيس جمهور ايالات متحده امريکا ضمن کنفرانس مطبوعاتي اي با همتاي روسي اش، درمورد قابليتهاي جنرال ديويد پتريوس فرمانده جديد نيروهاي بين المللي درافغانستان گفته است:« او نه تنها تجارب فوق العاده اي درعراق دارد، نه تنها درنوشتن متن طرح ستراتژي عليه شورشيان کمک کرده است ، بلکه ازنزديک با نقش پردازان به شمول کرزي آشنا هست».

ازجانب برخي ازاعضاي قوه مقننه از اوباما تقاضا مي شود که تغييراتي را در تيم دپلوماتيک آن کشور درافغانستان درجهت ترميم مناسبات بين نظاميان وغيرنظاميان وهمچنان تحکيم مناسبات با حکومت حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان به وجود آورد.

اما سخنگوي وزارت خارجه ايالات متحده امريکا گفته است که هيلاري کلينتون نسبت به اجراات دپلوماتهاي آن کشور درقسمت پيشبرد سياست ايالات متحده امريکا درافغانستان اطمينان کامل دارد.

مايک مولن لوي درستيز يا رئيس ستاد مشترک ارتش ايالات متحده امريکا، ضمن حمايت ازتصميم بارک اوباما رئيس جمهور آن کشور براي برکناري ميک کريستل گفته است که اين اقدام براي آن ضروري بود تا به امريکاييان نشان داده شود که ارتش امريکا درپاسخ گفتن به غيرنظاميان يک نهاد "بيطرف" باقي مي ماند.

مولن افزوده است:« مابايد به حيث يک ابزار بيطرف دولت باقي بمانيم. قطع نظر از اينکه کدام حزب درقدرت وکدام فرد اداره امور را دردست دارد، مابايد دربرابر ايشان مسوولانه واحترام آميز رفتارکنيم».

لوي درستيز امريکا درارتباط با برخورد تحقيرآميزي که ازجانب مک کريستل درمورد معاون رئيس جمهورامريکا درمجله " رولنگ ستون" صورت گرفته است گفت:

« صادقانه هنگامي که من براي اولين بارآن را خواندم نزديک بود مريض شوم".

سروصدايي که ازمصاحبه مک کريستل با مجله " رولنگ ستون" به وجود آمد ، همزمان است با شک وترديدهايي درکانگرس ايالات متحده امريکا پيرامون نحوهء پيشرفت جنگ نامحبوب درافغانستان.

کساني که ابراز ترديد مي کنند، به نتايج نوميد کننده لشکر کشي درهلمند، فساد شايع دردستگاه حکومت افغانستان وتاخير دراجراي عمليات درقندهار اشاره مي کنند.

لوي درستيز امريکا برعکس گفته است که روند تشويق کننده درهلمند به وجود آمده است. گيتس درمورد علت تاخير عمليات نظامي درقندهار گفته است:« درواقعيت امر عمليات درقندهار ازچندين هفته بدينسو به راه افتاده است».گيتس درادامه گفتارش افزوده است:« زمان بيشتري لازم است تا براي رسيدن به نتيجه مطلوب ( درقندهار) يک چهارچوب سياسي تشکيل شود».

گيتس گفته است که درنشست کاخ سفيد اوباما نخستين کسي بوده است که پيشنهاد تبديلي مک کريستل را مطرح ساخت.

گيتس گفته است که قوماندان جديد نيروهاي بين المللي درافغانستان شايد سمت وسويي درانطباق تاکتيک ها با اوضاع به وجود آورد، اما راهيافت کلي ما نسبت به جنگ افغانستان درجايش باقي مي ماند.

سناتورهاي کليدي گفته اند که انتظار دارند به روزسه شنبه تقرر جنرال ديويد پتريوس به حيث فرمانده کل نيروهاي بين المللي با سهولت مورد تاييد سناي آن کشور قرار گيرد.

فرانس پرس/ رسول رحيم

ويراستار: رتبيل شامل آهنگ