لوي درستيز امريکا اقدامات کرزي عليه فساد را مورد سوال قرار داد | افغانستان | DW | 04.03.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

لوي درستيز امريکا اقدامات کرزي عليه فساد را مورد سوال قرار داد

لوي درستيز ايالات متحده امريکا دربرابر اين ادعاي حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان که " گامهاي قابل توجهي " عليه فساد درافغانستان برداشته شده است، گفته است که هنوز زود است دراين زمينه قضاوت کرد.

مایک مولین قضاوت در مورد قابل توجه بودن اقدامات حکومت کرزی علیه فساد را پیش ازوقت می داند

مایک مولین قضاوت در مورد قابل توجه بودن اقدامات حکومت کرزی علیه فساد را پیش ازوقت می داند

دريا سالار مايک مولين به روزچهارشنبه درواشنگتن گفته است : واشنگتن نگران آنست که عدم اقدام عليه فساد درافغانستان مي تواند جنگ عليه طالبان را تضعيف کند. مايک مولين لوي درستيز يا رئيس ستاد مشترک ارتش ايالات متحده امريکا گفته است : " بسيار زود خواهد بود" درمورد آنچه کرزي گفته است اظهار نظرکرد. اين درحقيقت نوعي تاييد آن تنشي است که دراين ارتباط بين ايالات متحده امريکا و حکومت افغانستان وجود دارد.

مولين به شنوندگان دردانشگاه کنساس که درعين زمان براي ژورناليستها درپنتاگون نيز پخش مي شده است گفته است:" اقداماتي بايد ازجانب حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان وسايررهبران آن کشور جهت از بين بردن فساد درافغانستان صورت مي گرفت". مقام نامبرده گفته است که فساد " چيزي نيست که يک شبه ازبين برده شود... ولي ازآنجايي که درگذشته بدان توجه نشده است. اکنون بدان توجه مي شود وتازماني که فساد ادامه داشته باشد ما نمي توانيم بطور مثبتي پيشرفت کنيم ".

مايک مولين علاوه کرده است :

کرزي که درسال گذشته اعتبارش بعد از اتهام تقلب درانتخاب مجددش با چالش مواجه شده بود، " همان طور که انتظارمي رفت توسط مردمش انتخاب شد واکنون او بايد دراين ساحه اقداماتي بنمايد" .

حکومت اوباما محتاط است که مبادا درملاء عام حرف مسئله آفريني درمورد کرزي بگويد، مي خواهد طوري نشان بدهد که ايالات متحده امريکا ازحکومت جديد پشتيباني مي کند، زيرا اکنون ايالات متحده امريکا ومتحدانش عملياتي را براي بيرون کشيدن طالبان ازمناطق پرجمعيت به راه انداخته اند.

مولن گفته است که " جنبه نظامي اين ( عمليات) بدون موفقيت درسايرساحات کامياب شده نمي تواند".

علاوه بر مسئله فساد، اخيراً ايالات متحده امريکا در ارتباط با چندين موضوع ديگر با حکومت افغانستان برخورد انتقادي داشته است.ازجمله مي توان تصميم برممانعت ازموجوديت خارجيان درکمسيون انتخابات و وضع محدوديتهاي برنامه ريزي شده توسط حکومت کرزي درمورد آزادي رسانه ها را ذکر کرد.

رويتر/ رسول رحيم

ويراستار: عبدالمجيد ملک

مطالب مرتبط

آگهی