لحن صميمانه درمذاکرات دورقيب سرسخت | آلمان و جهان | DW | 07.04.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

لحن صميمانه درمذاکرات دورقيب سرسخت

ولاديمير پوتين رئيس جمهورروسيه وجورج دبليو بوش رئيس جمهور ايالات متحده امريکا درآخرين مذاکراتي که اين دو انجام دادند، براي مسائل مورد مناقشه راه حلي نيافتند، اما لحن هردو رئيس جمهور آشتي جويانه بود

با همه اختلافات لاینحل بین دوکشور بوش وپوتین راضی اند

با همه اختلافات لاینحل بین دوکشور بوش وپوتین راضی اند

اختلافات ولاديمير پوتين رئيس جمهور روسيه و جورج بوش رئيس جمهور ايلات متحده امريکا در باره نصب سپر موشکي آمريکا در اروپاي شرقي همچنان به قدرت خود باقي مانده است. پوتين بعد از مذاکرات شان که در شهر سوچي در کنار درياي سياه انجام يافت گفته است:

" ما برموضع خود قرارداريم وتغييرنکرده است. اما يک سلسله علايم مثبتي وجود داشت . ايالات متحده امريکا نگراني ما را شنود دربدو امر اين کاررا درچهارچوب مذاکرات دو جمع دو، درهمينجا وامروزپذيرفته است . ما مي بينيم که رئيس جمهور ايالات متحده امريکا مي خواهد به صورت جدي وصادقانه اين مشکل را حل بکند. ما ازاين موضع استقبال مي کنيم ."

باهمه اختلاف نظر ها لحن وبرخورد دو رئیس جمهورصمیمانه بود

باهمه اختلاف نظر ها لحن وبرخورد دو رئیس جمهورصمیمانه بود

بوش و پوتين در سوچي چهارچوب موافقتنامه کلي را براي از ميان برداشتن اختلافات شان روي برنامه آمريکا براي استقرار سيستم دفاع ضد موشکي در اروپاي شرقي به امضاء رساندند. در اين موفقتنامه موضوعات مهم براي روابط آينده ميان آمريکا وروسيه نيز داخل گرديده است. جوج بوش اظهار مينمايد:

"امضاي چهارچوب اعلاميه ستراتزيک امروز عموق وپهناي همکاريهاي مان را نشان مي دهد. همچنان دراينجا اختلافات نظرمان نيز ديده مي شوند. اين اعلاميه حاکي ازآن است که با وجود اختلافات ما مي توانيم همکاري بکنيم ."

بيشتر از 20 بار هر دو رئيس جمهور در دوران رياست جمهوري شان همديگر را ملاقات نموده اند. در سوچي اين آخرين باري است که اين دو در مقام رئيس جمهور همديگر شان را ملاقات مينمايند. پوتين صرف چهار هفته ديگر در مقام رياست جهوري باقي ميماند. جانشين وي ديمتري مدويدوف نيز در اين مذاکرات شرکت کرده بود.

روابط شخصی دو رئیس جمهور نزدیکتر از روابط کشورهای شان است

روابط شخصی دو رئیس جمهور نزدیکتر از روابط کشورهای شان است

روابط شخصي هر دو رئيس جمهور بهتر از روابط سياسي بين کشور هاي شان است. بوش ، پوتين را يک رهبر قوي ميخواند و او را احترام مينمايد، زيرا او آنچه را فکر مينمايد بصورت واضح وصريح اظهار مينمايد. روسيه به ويژه در ارتباط با توسعه ناتو- پيمان انتلانتيک شمالي - در شرق اروپا و نصب سپر موشکي آمريکا در جمهوري چک و در اوکرايين باعث درد سر تعداد زيادي گرديده است. در نشست سران کشور هاي عضو ناتو در بخارست ،عضويت اوکرابين و گرجستان در ناتو رد گرديد.ولي گفته اند هر کشور حق عضو شدن را دارند. دراجلاس بخارست، بوش نتوانست خواست اش را بقبولاند تا اين دوکشور عضويت ناتو را بدست بياورند. اين موضوع باعث خوشنودي روسيه گرديده است ولي در عين زمان ناتو از نصب سپر موشکي آمريکا در اروپا شرق حمايت مينمايد.

آگهی