لاگارد نسبت به فروپاشی اروپا هشدار داد | آلمان و جهان | DW | 09.06.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

لاگارد نسبت به فروپاشی اروپا هشدار داد

منازعه بین کشورهای ضعیف تر و قوی تر حوزه پولی یورو شدت یافته است. لاگارد، رئیس صندوق بین المللی پول از عقبگرد کشورهای کوچکتر این حوزه ترس دارد. او تقاضا کرد تا پروژه اروپا بدون قید و شرط به پیش برده شود.

رئیس صندوق بین المللی پول درهم آمیزی حوزه پولی یورو را نه تنها در مسئله اسعار مشترک می بیند، بلکه همچنان بسیار سیاسی و از آن هم فرا تر، تاریخی می داند. خانم لاگارد برای پیشبرد پروژه اروپا، یک "بینش" را لازم می داند.

خانم کریستینه لاگارد، رئیس صندوق بین المللی پول در مصاحبه با روزنامه "زود دویچه تسایتونگ" گفته است: "پروژه اروپایی [یک اقدام] خارق العاده است. من می خواهم بگویم که حتا از منظر مجموع بشریت چنین است. آن ملت هایی که قرن ها با هم جنگ های خونینی داشتند، تصمیم گرفتند که چیزی بیشتر از صرف یک دولت منفرد بودن، با هم باشند". او تاکید نمود که سیاستمداران زیر فشار رای دهندگان پیوسته علایق و منافع کوتاه مدتی را می توانند ابراز کنند که منجر به رشد "آرزوی حاکمیت ملی" می گردد.

کریستینه لاگارد، رییس صندوق بین المللی پول

کریستینه لاگارد، رییس صندوق بین المللی پول

برعکس آنچه در این بحران بسیار مورد ضرورت است، تکیه بر مشترکات می باشد و این نباید صرف منحصر به حوزه بودجه و سیاست بانکی باشد. رئیس صندوق بین المللی پول در ادامه افزوده است که تلاش ها برای حفظ واحد پولی یورو تاکنون "بنا بر عدم اطمینان و تردید سیاستمداران در مورد بینش دراز مدت" کم ارزش داده شده است.

خانم لاگارد، رئیس فرانسوی تبار صندوق بین المللی پول در ضمن سایر مسائل، در این بحران مالی جانبداری اش را از بخشودن قرضداری ها و همچنان مشورت اقتصادی "پنج مرجع صاحب نظر" در آلمان ابراز داشت. بر مبنای نظر، میزان قرضداری هر کشور عضو حوزه پولی یورو هرگاه از 60 درصد افزایش یابد، باید همه اعضا آن را برعهده گیرند؛ اما بر عکس، حکومت آلمان فدرال که نمی خواهد خطرات بیشتر را بپذیرد.

لاگارد در این مورد گفته است: "این مودل را ما باید ازنزدیک ببینیم". او گفته است که حذف قرضه ها دست کم "یک علامت روشن" به بازارهای مالی نشان می دهد که "اروپا یک پروژه مشترک دارد" واعضایش می خواهند این پروژه را ادامه بدهند.

دویچه وله / رسول رحیم

ویراستار: عاصف حسینی

DW.COM

آگهی