كوريايي شمالي بارديگر در لست كشور هاي تروريستي قرار خواهد گرفت | آلمان و جهان | DW | 09.06.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

كوريايي شمالي بارديگر در لست كشور هاي تروريستي قرار خواهد گرفت

به روز دو شنبه، هشتم جون، در كوريايي شمالي دادگاه عالي دو ژورناليست هاي امريكايي را به دوازده سال كار اجباري محكوم كرده است.

كوريايي شمالي دو ژورناليست هاي امريكايي را به دوازده سال كار اجباري محكوم كرد

كوريايي شمالي دو ژورناليست هاي امريكايي را به دوازده سال كار اجباري محكوم كرد

دادگاه عالي كوريايي شمالي اين دو خانم خبرنگار را متهم به داخل شدن غير قانوني به كشور و ”جنايت سنگين” نموده است. كوريايي شمالي به اين طريق مي خواهد سياست تشنج زدايي بارك اوباما را خنثي سازد.

کورياي شمالي براي ايالات متحدۀ امريکا باعث ايجاد درد سر شده است وحکومت اوباما را وادار به واكنش مي كند. نظر به گفته معاون سخنگوي رياست جمهوري، اوباما در مورد محکوم نمودن دو ژورناليست امريکايي عميقاً متأثر شده و سعي دارد تا به هر طريقي امكان آزادي آنها را فراهم كند.

تعدادي از ناظران در واشنگتن انتظار مي برند که قرار است بيلد ريچاردسن، گورنر شهر مکسيکوي جديد، ميانجي حكومت امريکا، به خاطر آزادي ژورناليستان را به عهده داشته باشد. ريچاردسن در تلويزيون امريکا اظهار داشته است که او قبلاً در دهۀ 90 نيز در جهت آزادي امريکايي ها از زندان کوريا به طور موفقيت آميزي فعاليت نموده است:

"من فكر مي كنم که آنها بالاخره آزاد خواهند شد. من در اين رابطه خوشبين هستم. اما در مورد کورياي شمالي نمي توان مطمن بود. آن ها مي دانند کشورهاي جامعۀ بين المللي آن ها را نظارت مي نمايند. آن ها مي خواهد جلب توجه كنند. اما آنها طور ديگر فكر مي كنند. ما به ديپلوماسي مروج، با معامله و معاملات متقابل فکر مي کنيم. آنها طرح هاي خاص خود شان را تعقيب مي نمايند. اما مهم اين است که مشکلات را از هم جدا نگهداشت. بدين لحاظ من متيقن هستم که ما به آزادي هردو موفق مي شويم."

ولي دقيقاً اين جدايي باعث مشکلات خواهد شد. بالاخره کورياي شمالي معضلۀ سياست خارجي امريکا را آشكار ساخته است. هيلري کلينتون وزير خارجۀ امريکا قبل از اولين سفر آسيايي اش، با کورياي شمالي حتي يک قرارداد صلح را در نظر گرفت، درصورتيکه اين كشور برنامه اتمي خويش را متوقف كند. اما جواب به آن خيلي واضح بود: کورياي شمالي آزمايش اتمي زير زميني را انجام داده و يک راکت بُرد طويل و چندين راکت بُرد کوتاه را پرتاب نمود. اين امر باعث اعتراضات بين المللي و محکوم نمودن کورياي شمالي از جانب شوراي امنيت ملل متحد گرديد.

حالا امريکايي ها مي خواهند کورياي شمالي را دوباره در لست کشور هاي تروريستي قرار دهند که اين امر باعث ممنوعيت هر نوع معاملات تجارتي شرکت هاي امريکايي با اين كشور گرديده و از طريق آن مي خواهند به تعزيرات ملل متحد نايل گردد. هيلري کلينتون در تلويزيون امريکا اظهار داشت:

"ما تمام تلاش هاي خويش را به خرچ خواهيم داد تا جريان پول به کورياي شمالي را مانع گرديم. اگر ما حالا دست به اقدامات مهم و موثري در برابر کورياي شمالي نزنيم، در آن صورت ما از يک مسابقۀ تسليحاتي در آسياي شمال شرقي حمايت خواهيم کرد."

دست كم کشورهاي چين وروسيه هم از تحريمات اقتصادي عليه کورياي شمالي جانب داري نمي كنند و آن ها از کنترول کشتي هاي باربري در برابر ساحل کورياي شمالي اصلاً حمايت نخواهند کرد. بدين لحاظ مساله براي رئيس جمهور اوباما مشکل خواهد بود. او قبل از سفرش به جانب پاريس چنين اظهار داشت:

"اين را نبايد هيچ کسي بپذيرد که ما به سادگي به راهي خواهيم رفت که کورياي شمالي در مسير آن به طور دوامدار تمام منطقه را بي ثبات مي سازد."

پولرت/ انوشويراستار: مبلغ

آگهی