قضاوتهاي مختلف آلمان وامريکا درقضيه بمباردمان تانکرها درقندوز | افغانستان | DW | 07.09.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

قضاوتهاي مختلف آلمان وامريکا درقضيه بمباردمان تانکرها درقندوز

حمله هوايي بردوتانکر ربوده شده توسط طالبان درقندوز سبب پيدايش شگافي بر قضاوت دوکشورآلمان وامريکا درمورد علل بروز اين حادثه شده است. هردو کشور مي کوشند تا خود را از اتهامات بي توجهي دربرابر مردم غيرنظامي مبرا نشان بدهند.

مرکل و براون دربرلین توافق کرده اند تا کنفرانس افغانستان را با اشتراک نیکولا سارکوزی همین امسال برگزار کنند

مرکل و براون دربرلین توافق کرده اند تا کنفرانس افغانستان را با اشتراک نیکولا سارکوزی همین امسال برگزار کنند

پس از حمله هوايي بردو تانکري که توسط طالبان درولايت قندوز افغانستان ربوده شده بود، فرانتس يوزف يونگ وزيردفاع الماني زيرفشارهاي شديدي قرار گرفته است. انگلا مرکل صدراعظم آلمان فدرال خواهان يک روشنگري سريع دراين حادثه شده است. مرکل دربرلين گفته است که آلمان همه اطلاعات لازم را دراختيار کميسيون تحقيق ناتو قرار مي دهد. او گفته است که بايد دراين تحقيق روشن گردد که آيا قربانيان ملکي هم دراين حادثه وجود داشته است. همچنان فرانک والترشتاين ماير وزيرخارجه آلمان فدرال خواهان يک روشنگري سريع شده است. دراين ميان نيروهاي کمک به حفظ امنيت درافغانستان يا " آيساف" اين گزارش روزنامه " واشنگتن پوست" را رد کرده است که دراين حمله 120 نفرکشته شده اند وبسياري ازآنها افراد غيرنظامي مي باشند. دراعلاميه آيساف آمده است که تحقيقات هنوز پايان نيافته است. يونگ وزيردفاع آلمان بازهم ازاين حمله هوايي دفاع کرده است. يونگ گفته است که يک تهديد مشخص براي سربازان آلماني وجود داشته است.

کرزی در روزنامه فرانسوی زبان فیگارو با شدت ازناتو انتقاد کرده وسوال کرده است که چرا ناتو برای نجات تانکری که دربستردریا گیرافتاده بود قوای زمینی نفرستاده است وازبمباردمان کار گرفته است

کرزی در روزنامه فرانسوی زبان فیگارو با شدت ازناتو انتقاد کرده وسوال کرده است که چرا ناتو برای نجات تانکری که دربستردریا گیرافتاده بود قوای زمینی نفرستاده است وازبمباردمان کار گرفته است

حمله هوايي توسط جتهاي جنگي امريکايي که فکرمي شود درولايت قندوز افغانستان موجب مرگ افراد ملکي شده است، سبب اختلاف بزرگ بين متحدان آلمان در ناتو و ايالات متحده امريکا شده است. تنشها ناشي ازنقشي است که آلمان دردستور دادن به اين حمله داشته است. مقامات افغانستان گفته اند که 70 درصد ازدهاتياني که دراطراف تانکرهاي دزديده شده توسط طالبان براي گرفتن تيل آمده بودند، دراين حمله کشته شده اند. اين درحالي است که تحقيقات مقامات نظامي افغانستان وناتو تازه آغازيافته است . به نظرمي رسد که هم مقامات امريکايي وهم مقامات آلماني مي خواهند ازاين اتهامات خود را مبرا نشان بدهند. فرانتس يوزف يونگ وزيردفاع آلمان گفته است که طالبان با اين دوتانکر " خطرحادي را براي سربازان آلماني " به وجود آورده بودند. مقامات آلماني گفته اند که اين تانکرها مي توانست به قسم بمبهاي انتحاري به کارگرفته شوند.

یونگ گفته است که با این تانکرها سربازان آلمانی درمعرض خطر حادی قرار گرفته بودند

یونگ گفته است که با این تانکرها سربازان آلمانی درمعرض خطر حادی قرار گرفته بودند

دراين ميان روزنامه فرانسوي زبان " فيگارو" منتشره فرانسه نوشته است که حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان با شدت حمله ناتو برتانکرهاي ربوده شده را انتقاد کرده است. کرزي از " محاسبه غلط " نيروهاي ناتو سخن به ميان آورده وپرسيده است چرا ناتو براي نجات اين تانکر که دربستريک دريا گيرافتاده بود، به جاي فرستادن نيروهاي زميني از قواي هوايي کارگرفته است.

انگلا مرکل صدراعظم جمهوري فدرالي آلمان و گوردون براون نخست وزيربريتانياي کبيرخواهان کنفرانسي درمورد افغانستان درهمين سال جاري شده اند. . براون ومرکل پس ازبازديدي دربرلين، گفته اند که هردو سياستمدار نامبرده مي خواهند چنين ابتکاري را به همراهي نيکولا سارکوزي رئيس جمهور فرانسه به راه اندازند.. قرار براين است تا دراين کنفرانس روشن شود که مردم افغانستان چگونه سرنوشت شان را خود قدم به قدم دردست گيرند و درکدام مدت زمان چه اهدافي مي توانند درافغانستان برآورده شوند. چند روز پيش يک سخنگوي سازمان ملل متحد ازيک کنفرانس جديد بين المللي درمورد افغانستان سخن به ميان آورد، لاکن سخنگوي نامبرده اين کنفرانس را براي بهار سال آينده عيسوي اعلام کرد.

خبررساني آلمان/ رسول رحيم

ويراستار: رتبيل آهنگ

مطالب مرتبط