قسمت زياد هیرویین اروپا از افغانستان می آید | افغانستان | DW | 05.03.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

قسمت زياد هیرویین اروپا از افغانستان می آید

به قول یکی از کارشناسان INCB، در سال 2007 در امریکای جنوبی هزار تن، یعنی یک میلیون کیلوگرام کوکایین تولید شده که تنها 400 کیلوگرام آن برای مقاصد طبی بکار رفته است. تقریباً 99.9 درصد آن بطور قاچاق به شمال امریکا و اروپا ارسال شده است.

کشت و تجارت مواد مخدر در سراسر جهان روز بروز افزایش می یابد.

کشت و تجارت مواد مخدر در سراسر جهان روز بروز افزایش می یابد.

کشت و تجارت مواد مخدر در سراسر جهان روز بروز افزایش می یابد. این موضوع را شورای بین المللی نظارت بر مواد مخدر INCB در گزارش سالانۀ خود ذکر کرده است. این شورا وظیفه دارد تا بر رعایت قرارداد کنترول بر مواد مخدر نظارت کند. با وجود آنکه 160 کشور پای این قرارداد امضاء کرده اند، تجارت مواد مخدر روزبروز رونق بیشتر میگیرد.

شورای نظارت بر مواد مخدر از قارۀ افریقا به عنوان یکی از مهمترین بازار های مواد مخدر نام برده و گفته است که مبارزه برضد مواد مخدر در همه قاره ها شکل یکسان را به خود اختیار کرده است. به این معنی که وقتی مبارزه علیه تولید مواد مخدر در یک منطقه پیروز میشود، در منطقۀ دیگر تولید آن دوباره آغاز میگردد. شورای مذکور درین رابطه به گونۀ مثال از افغانستان نام برده است. در گزارش شورا آمده است که مقدار اعظم هیرویین که در اروپا به مصرف میرسد، از افغانستان می آید.

درین گزارش سالانه از کشور آلمان هم ذکر شده است. گفته میشود که تولید غیر قانونی چرس به شکل فنی آن در آلمان اوج میگیرد. در کشور آلمان تأسیسات دیگری هم وجود دارند که چرس را به طور قانونی، جهت استفاده در طبابت، پرورش میدهند. ادارۀ نظارت بر مواد مخدر نگرانی نشان داده که از تولیدات این تأسیسات سوء استفاده صورت خواهد گرفت. اما حکومت آلمان میگوید که آن مقدار مواد مخدر که بطور قانونی تولید میشود، تنها برای مقاصد طبی به مصرف میرسد.

مطالب مرتبط

آگهی