قريشي: حالا پاکستان ازطالبان افغانستان حمايت نمي کند | افغانستان | DW | 27.03.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

قريشي: حالا پاکستان ازطالبان افغانستان حمايت نمي کند

پاکستان به روز جمعه اين ادعا ها را که بدون سروصدا از عناصر طالب درافغانستان حمايت مي کند رد کرده و مدعي شده است که براي تامين ثبات در افغانستان کوشش مي کند.

قریشی درسفرامریکا پیوسته از سیاستهای دموکراتیک واعتدالی درپاکستان سخن به میان می آورد

قریشی درسفرامریکا پیوسته از سیاستهای دموکراتیک واعتدالی درپاکستان سخن به میان می آورد

شاه محمود قريشي وزيرخارجه پاکستان درطول سفرش به ايالات متحده امريکا روي اين نکته تاکيد کرده است که بعد ازبرگشت حکومت غيرنظامي درسال 2008، پاکستان مي خواهد حامي سياستهاي " معتدل ودموکراتيک " باشد.

پاکستان عمده ترين حامي طالبان بود که درسال 1996 درافغانستان به قدرت رسيدند و درسال 2001 توسط حمله نظامي زيرفرماندهي ايالات متحده امريکا سرنگون شدند. رژيم طالبان يک نحله خشن ازاسلام را برمردم افغانستان تحميل مي کرد.

قريشي گفته است:

" دوستان نيز مي توانند تغيير کنند،...زماني بود که حکومت طالبان درافغانستان بود و پاکستان نيز با آن احساس آرامش مي کرد. اما امروز ما نمي خواهيم طالبان درافغانستان قدرت را دردست گيرند".

شاه محمود قريشي افزوده است:"آنچه مردم امريکا نياز به دانستن آن دارند اينست که مردم پاکستان ودموکراسي درپاکستان مشترکاً عمل مي کنند".

اوگفته است که پرداختن پاکستان به افغانستان مطابق به آرزوي مردم افغانستان مي باشد. قريشي اظهار داشته است که :" آنچه را ما براي رسيدن به اهداف يک افغانستان صلحجو، باثبات ودوست انجام داده بتوانيم، انجام مي دهيم ".

هم مقامات افغانستان وهم کشورهاي غريي مظنون اند که برخي دستگاههاي دولتي پاکستان وبه ويژه " آي اس آي " يا دستگاه استخبارات نظامي نيرومند آن کشور، با وجود اين سياست حکومت، از طالبان افغانستان حمايت مي کنند.

کاي آيده نماينده ويژه پيشين سازمان ملل متحد گفته است که بازداشت ملا عبدالغني برادر فرد شماره دوم رهبري طالبان توسط مقامات امنيتي پاکستاني که با حسن استقبال ايالات متحده امريکا همراه بود، موجب قطع آن مذاکرات مخفي ملل متحد با طالبان شده است که هدف آن آشتي درافغانستان بوده است.

قريشي دراين هفته درواشنگتن بود تا نخستين " مذاکرات ستراتژيک " را بامقامات ايالات متحده امريکا انجام دهد. هدف اين مذاکرات تامين همکاريهاي پيشرفته بين پاکستان وايالات متحده امريکا، فراتر ازجنگ عليه طالبان والقاعده بود.

فرانس پرس / رسول رحيم

ويراستار: ابراهيم خيل

آگهی