قربانيان بمب هاي خوشه اي در افغانستان و جهان | آلمان و جهان | DW | 19.05.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

قربانيان بمب هاي خوشه اي در افغانستان و جهان

در دبلين پايتخت ايرلند نمايندگان حدود 100 کشور در بارۀ يک قرار داد بين المللي جهت منع بمب هاي خوشه اي با هم مشوره مي نمايند. اين کنفرانس از 19 تا 30 ماي مي ادامه مي يابد

تصویر نمادین از کاربرد بمب های خوشه ای

تصویر نمادین از کاربرد بمب های خوشه ای

بمب هاي خوشه اي ميراث شوم جنگ هاست که سال ها بعد از پايان آنها نيز قابل انفجار هستند، زيرا 40 درصد اين بمب ها در موقع استفادۀ آنها منفجر نمي گردند؛ تا اينکه سال ها بعد از آن مثلا ً طفلي در حال بازي و يا دهقاني در حال کار با آن برخورد نمايد.

تنها يک عدد اين بمب، موجب پاشان شدن 1000 عدد بمب هاي خورد تر و کشته شدن افراد غير نظامي مي گردد. به همين دليل نيزاين سلاح کشنده مورد انتقاد شديد سازمان هاي امدادي و مخالفان تسليحات قرار دارد. سازمان هاي امدادي مي گويند که حدود 98 در صد قربانيان اين بمب افراد غير نظامي اند که يک چهارم آن را اطفال تشکيل مي دهند.

اين بمب در افغانستان، جنگ عراق، لبنان و لائوس به کار رفته است. نظر به گزارش سازمان ها در امور معيوبين، هر سالي حدود 15000 تا 20000 انسان قرباني بمب هاي خوشه اي و ماين ها منفجر ناشده مي گردند.

ايالات متحده امريکا، روسيه، اسراييل، پاکستان، هند و چين در کنفرانس دبلين شرکت نمي کنند، زيرا اين کشور ها در راس توليد کنندگان بمب هاي خوشه اي قرار دارند.

ارتش آلمان نظر به اظهارات مسوولين آن در تصاحب چهار مدل گوناگون بمب هاي خوشه اي ا ست که بازهم نظر به گفتۀ مسوولين، آنها را هيچ گاهي در عمليات نظامي به کار نمي برند. نظر به اظهارات سازمان هنديکپ انترنشنل، 77 دولت داراي انبار بمب هاي خوشه اي هستند.

مطالب مرتبط

آگهی