قرار داد جديد جهت ادامۀ استقرار سربازان امريکايي در عراق؟ | آلمان و جهان | DW | 22.08.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

قرار داد جديد جهت ادامۀ استقرار سربازان امريکايي در عراق؟

اين نشانه ها افزايش مي يابد که واشنگتن بر آن است تا موقعيت خود را در عراق چنان محکم سازد که استقرار سربازان آن صورت دوامدار را به خود گيرد

رایس وزیر خارجۀ ایالات متحده امریکا با مالکی نخست وزیر عراق در بغداد

رایس وزیر خارجۀ ایالات متحده امریکا با مالکی نخست وزیر عراق در بغداد

کوندوليزا رايس وزير خارجه ايالات متحده امريکا ديروز 5 شنبه وارد بغداد شد. "قراد داد امنيتي" مهم ترين موضوع مذاکرۀ او با مقامات عراقي در اين سفر است، و ادامۀ استقرار سربازان امريکايي در عراق در مرکز اين مذاکرات قرار دارد. پيتر فليپ نگاهي دارد به پس منظر اين گونه توافقات:

مشروعيت اشغال عراق به وسيلۀ شوراي امنيت سازمان ملل متحد بعد از حملۀ ايالات متحده امريکا بر کشور صورت گرفت، زماني که معاهدۀ 1483 در 22 مي سال 2003 به سربازان ايالات متحده امريکا و متحدين آن رسما ً صورت حقوقي بين المللي براي اشغال عراق بخشيد، و نيز با تمام مسئوليت و الزامات بين المللي براي ايالات متحده امريکا که در آن معاهده درج شده بود. با وجوديکه اين معاهده معناي يک "ماموريت" از طرف سازمان ملل متحد را نداشت، اما از جانب واشنگتن چنين تفسير مي گردد. و نيز تمديد هاي مجدد اين معاهده از طرف ايالات متحده امريکا به عنوان قبول حضور امريکا از جانب جامعه جهاني در عراق تعبير مي شود. تمديد آخري در 18 ام دسمبر سال 2007 صورت گرفت و به تاريخ 31 دسمبر سال 2008 پايان مي يابد. اين جاي سوال است که آيا اين معاهده بار ديگر تمديد خواهد شد. اما به هر صورت اهداف نخستين دستياب شده اند: صدام حسين سرنگون شد و نيز سلاح هاي کشندۀ دسته جمعي (با وجودي که به آن صورت وجود نداشتند) نابود شده اند.

حالا ايالات متحده امريکا سعي مي کند تا با عراق به بستن يک قرارداد روي ادامۀ استقرار سربازان امريکايي دست يابد. تا تاريخ 31 جولاي و اشنگتن و بغداد در نظر داشتند تا به قراردادي دست يابند که بر آن اساس "روابط دوجانبه در زمينه هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و امنيتي تنظيم گردد." اما اين قرار داد ميان جورج دبليو بوش، رييس جمهور ايالات متحده امريکا و نوري المالکي، نخست وزير عراق حالا عملي نمي گردد، زيرا تا هنوز هردو کشور روي جزئيات يک چنين قرار دادي با هم به توافق نرسيده اند.

با وجود آن که حکومت عراق يک طرح زماني مشخص براي اخراج سربازان امريکايي را به دليل هراس از اوج گيري دوبارۀ قهر و خشونت رد مي کند، اما مقامات امريکايي در مذاکراتي که تاکنون صورت گرفته است، حتي اشارتا ً نيز از اخراج سربازان شان سخن نگفته اند. دقيقا ً عکس قضيه اعتبار دارد:

اين نشانه ها افزايش مي يابد که واشنگتن بر آن است تا موقعيت خود را در عراق چنان محکم سازد که استقرار سربازان آن صورت دوامدار را به خود گيرد. اعمار بزرگترين سفارت امريکا در محل به نام "منطقۀ سبز بغداد"، ويک محل نظامي امنيتي به مصرف ميليارد دالر در منطقه امن از جمله اين نشانه ها است که بر اساس آن ها ايالات متحده امريکا در نظر دارد که زمان طولاني در عراق بماند.

آگهی