قرارداد انتقال گازترکمنستان ازطريق افغانستان به پاکستان وهند نزديک به نهايي شدن است | آلمان و جهان | DW | 31.07.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

قرارداد انتقال گازترکمنستان ازطريق افغانستان به پاکستان وهند نزديک به نهايي شدن است

پس ازبيش ازيک سال انتظار،مذاکرات روي کاراحداث پايپ لاين انتقال گازترکمنستان ازطريق افغانستان به پاکستان وهند ؛ به مثابه يک راه بديل دربرابرايران که حدس زده مي شود 3.5 مليارد تمام شود، درماه آينده دراسلام صورت گرفته وپيش نويس قرارداد آن امضا خواهد گرديد.

پایپ لاین ازطریق افغانستان بدیلی برای وارد کردن گاز از ایران پنداشته می شود

پایپ لاین ازطریق افغانستان بدیلی برای وارد کردن گاز از ایران پنداشته می شود

رسماً اعلام شده است که به تاريخ 22-23 ماه آگست کميته سربراه سازنده بانک توسعه آسيايي که ازاين پروژه حمايت مي کند ودرآن ترکمنستان ، افغانستان ، پاکستان وهند شرکت دارند، دراسلام آباد اجلاس مي نمايد.

اين کميته چهارچوپ قرارداد ومقدارگازي را که ترکمنستان به اين کشورها انتقال بدهد، مورد مذاکره قرارمي دهد.

ايالات متحده امريکا با پايپ لايني که گاز را ازايران به پاکستان وهند انتقال دهد و تقريباً 7 مليارد دالرتمام مي شود مخالف است وحال به پايپ لايني که ازافغانستان مي گذرد بديلي براي رساندن گازبه اين کشورهاي نيازمند به انرژي مي نگرد.

رسماً گفته شده است که قبلاً شک وترديدهايي درمورد ظرفيت گازترکمنستان ابرازشده است، وهند تقاضا نموده است تا جانب سومي بايد تصديق نمايد که ذخايرگازازطريق پايپ لاين کفاف مي دهد.

همچنان مقامات رسمي گفته اند که ترکمنستان دراين نشست ذخايرگازش را تخمين نموده وهند وپاکستان مقاديرگازي را که بدان نيازمند اند؛ اظهارمي دارند.

انتظارمي رود که اين پايپ لاين انتقال گازترکمنستان ازطريق افغانستان به پاکستان وهند، حدود 100 مليون مترمکعب معياري گاز را انتقال بدهد که هندوستان به 60 مليون مترمکعب معياري آن ضرورت دارد.

مطالب مرتبط