قحطی و کمبود مواد غذایی افغانستان را تهدید می کند | مجله حقوق بشر | DW | 11.08.2011
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

مجله حقوق بشر

قحطی و کمبود مواد غذایی افغانستان را تهدید می کند

سازمان غذایی جهان گفته است که احتمال دارد خشکسالی جاری در شمال، شمال شرق و غرب افغانستان یک و نیم تا دو ملیون انسان را در خزان سال روان با کمبود مواد غذایی رو به رو سازد. خشکسالی تولید گندم در این کشور را آسیب زده است.

فقر مشکل جمعی اکثریت مردم افغانستان است

فقر مشکل جمعی اکثریت مردم افغانستان است

سازمان غذایی جهان گفته است که این رقم علاوه برآن هفت میلیون انسانی است که در سرتاسر افغانستان با کمبود مواد غذایی مواجه اند.

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان از کاهش تولیدات گندم للمی در افغانستان گزارش داده است که قریب به 55 درصد تولیدات گندم افغانستان را تشکیل میدهد.

همچنان گندم آبی که تولیدات آن در هر جریب زمین نسبت به للمی بیشتر میباشد، از خشکسالی آسیب دیده است. میانگین تولیدات گندم آبی در هر هکتار زمین افغانستان (در صورتی که از کود مصنوعی استفاده نشود) به 2.7 تن میرسد. (در صورتی که از کود مصنوعی استفاده شود این مقدار به 3.5 تن افزایش مییابد.) این در حالی است که مطابق به گزارش وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان، تولیدات گندم للمی در یک هکتار زمین 1.1 تن میباشد.

به طور عادی افغانستان سالانه 4.5 میلیون تن گندم تولید میکند و حدود یک میلیون تن گندم از خارج وارد میشود. امسال 1.9 میلیون تن گندم کمتر تولید میشود و این نشان میدهد که باید مقدار بیشتر گندم جهت تامین غذای مردم از جاهای دیگری به افغانستان وارد گردد.

تولید گندم للمی در افغانستان کاهش یافته و بر میزان فقر افزوده است

تولید گندم للمی در افغانستان کاهش یافته و بر میزان فقر افزوده است

اداره انکشاف بین المللی امریکا گفته است: «ارزیابیهای بارندگی افغانستان براساس اطلاعات ماهواره یی حاکی از آن است که در بخشهای زیاد افغانستان بارندگی یا بیموقع بوده است و یا این که کافی نبوده است. در نتیجه، این منجر به از دست دادن مقادیر هنگفت تولیدات گندم للمی گردیده است. در مناطق شمال افغانستان و سطح مرتفع مرکزی این کشور این امر در سال جاری با نرسیدن آب کافی به گندم آبی و وضع خراب مالداری سبب کاهش درآمدها میگردد».

نیاز فزاینده به کمک غذایی درست هنگامی گزارش شده است که خود برنامه غذایی جهان برای تطبیق برنامه موجودش در افغانستان با کمبود شدید پول رو به رو است.

اسدالله ازهری، سخنگوی برنامه غذایی جهان به آژانس اطلاعاتی منطقه یی ملل متحد (ایرین) گفته است: «اصولاً برنامه غذایی جهان امسال در نظر داشت تا برای بیش از هفت میلیون افغان غذا تهیه کند، اما در حال حاضر پولی که برای این منظور وجود دارد، برای کمتر از چهار میلیون انسان کفایت میکند». به گفته او، برای نیازهای جدید مرتبط با خشکسالی به پول بیشتری نیاز است.

حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان به تاریخ 30 ام جون در یک نشست کابینه افغانستان نسبت به بروز خشکسالی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است: «خشکسالی موجود در برخی ولایات وضع زندگی مردم و وضع مالداری آنها را بسیار خراب میکند».

سلطان، یک دهقان 35 ساله از ولسوالی پغمان که از کابل فاصله زیادی ندارد، میکوشد توسط موتری از یک منبع آب که ده کیلومتر از قریه اش فاصله دارد، برای کشت گندمش آب بیاورد.

سلطان به «ایرین» در کابل گفته است: «در قریه من همه منابع آبی به شمول آبهای زیرزمینی خشک شده است و من مجبورم برای آبیاری به تانک آب، پول بدهم ... من بسیار پریشان هستم، زیرا بعد از دو ماه هنوز بلندی گندم من 20 سانتی متر است».

او گفته است که هرگاه آب کافی برای آبیاری وجود میداشت، گندمهایش آماده درو کردن میبود. با وجود آن که او با قیمت زیاد برای آبیاری گندمهایش آبی را که توسط تانک آورده میشود خریداری میکند، با آنهم خواهد توانست صرف 20 درصد تولیدات عادی را از مزرعهاش به دست آورد.

ارزیابی اوضاع ادامه دارد

یک مقام وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان گفته است که در مناطق آسیب دیده از خشکسالی واقع در شمال، شمال شرق، غرب و سطح مرتفع مرکزی افغانستان، ارزیابی ادامه دارد تا دانسته شود که چه شماری از مردم و برای چه مدتی به کمکهای غذایی نیاز دارند.

به دلیل خشکسالی، دهقانان شکایت دارند که کشت گندم آبی شان حاصل خوبی نداده است

به دلیل خشکسالی، دهقانان شکایت دارند که کشت گندم آبی شان حاصل خوبی نداده است

بخش زیاد این کمبود گندم که حدود آن تعیین نشده است می تواند توسط ذخیره های گندم دولت ویا واردات تجارتی آن جبران شود. اما برنامه غذایی جهان معتقد است که برای حمایت از قریب به یک ونیم تا دو میلیون انسانی که از خشکسالی آسیب دیده اند به کمکهای انسانی اضافی نیاز است.

کرزی از وزرای مالیه، تجارت و زراعت تقاضا کرده است که اقدامات فوق العاده یی روی دست گیرند و برای پاسخ دادن به نیازهای داخلی از هندوستان گندم وارد کنند.

برنامه غذایی جهان گفته است که ایالات متحده امریکا از سال 2009 به این سو، دو سوم کمکهایش به این سازمان در بخش افغانستان را کاهش داده است. اما ازهری افزوده است: «ما به تقاضای کمک مان از منابع پول دهنده ادامه میدهیم و این کار به ما امکان میدهد که در ماههای آینده به همه کسانی که نیازمند میباشند کمک کنیم».

سخنگوی برنامه غذایی جهان هشدار داده است: «در آن مناطق که از خشکسالی آسیب دیده اند، ناممکن است در زمستان بتوان به آنجاها رسید. بنابراین بسیار مهم است که کمکهای غذایی در این مناطق خیلی پیشتر از آن برسد که ارتباط با این مناطق توسط برفباری قطع شود».

آژانس اطلاعاتی منطقه یی ملل متحد/ رسول رحیم
ویراستار: عارف فرهمند

DW.COM

مطالب مرتبط

آگهی