قتل هولناک خانم ذکیه توسط شوهر، برادرشوهروخانم برادرشوهرش درمیمنه | مجله حقوق بشر | DW | 17.03.2005
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مجله حقوق بشر

قتل هولناک خانم ذکیه توسط شوهر، برادرشوهروخانم برادرشوهرش درمیمنه

بنابرگزارشی که ازشهرمیمنه بدست آورده ایم ، بروزسوم ماه مارچ خانم ذکیه دخترحاجی مراد ، درمحلهء گنج بازارشهرمیمنه توسط شوهرش محمدعارف ، برادرشوهرش وخانم برادرشوهرش به قتل میرسند.

default

حاجی مراد پدرذکیه (مقتول) و غلام سخی( پدرقاتل) دوخویشاوند اند.

حاجی مراد ذکیه را برخلاف میلش وبا وجود مخالفت آشکارش به عقد عارف درمی آورد. پس ازعقد نیز ذکیه تسلیم این تصمیم جابرانه نمی شود وبه مخالفتش ادامه میدهد. شوهرش نیز با خشونت دربرابرش واکنش نشان میدهد. گفته میشود که ذکیه برای گرفتن طلاق به محکمه مراجعه می کند ، ولی محکمه بجای برخورد قانونی منازعه را به جرگهء موسپیدان راجع می سازد، وآنان ذکیه را به خانهء شوهرش برمیگردانند. پس ازاین خشونت وضرب وشتم عارف علیه ذکیه چنان افزایش می یابد که مقتوله احساس خطرجانی نموده وازموضوع به پدرش که درمزارشریف است اطلاع میدهد. پدرکه پابند عرف وسنن مضراست اقدامی نمی ورزد.

سرانجام بتاریخ سوم مارچ عارف شوهرذکیه همراه با برادرش وخانم برادرش ، نخست ذکیه را که 5 ماه حامله هست با مشت ولگد به قصد کشتن مضروب مسازند، بدنش را با شیشه های شکسته میدرند، وچون هنوزهم وی زنده میماند، ازگلو آویزانش می کنند. برای آنکه آثارقتل راپنهان کنند ، به تشناب می برندش ، برجسد وی تیل میریزند وآتش میزنند . صحنه را چنان می آرایند که گویا وی توسط انفجاراشتوپ سوخته است. به پدرش درمزارشریف اطلاع میدهند که دخترش توسط انفجاراشتوپ سوخته است. پلیس محل بعدازتفتیش محل حادثه درمی یابند که پای قتل عمد درمیان است. نخست عارف وبرادرش را به توقیف می کشانند ولی چون قاتلان منسوب به خانوادهء مرفه ای میباشند، با اعمال نفوذ دوباره آزاد میشوند. برعکس پدرذکیه که مردکم بضاعتی است نمیتواند، داد خواهی اش رابجایی برساند، اوفقط به کمیتهء زنان شهرمیمنه شاکی میشود.

بروزسه شنبه 15 مارچ آقای کریمی یک افسرپلیس شهرمیمنه ضمن تائید چگونگی قتل ، درمورد حادثه گفت : عارف ذکیه را به خانهء خویشان واقاربش نمیگذاشت ، درشب قتل گویا موافقت میکند که ذکیه به خانهء پدروخویشانش برود، ازقرارمعلوم نان روغنی هم پخته بود.

مقام پلیس نامبرده درمورد اینکه قاتلان ازتوقیف آزاد شده اند گفت: بلی درابتدا آزاد شدند ، اما حال زندانی میباشند و مدعی العموم علیه آنان اقامهء دعوا نموده است.

آقای کریمی افسرپلیس میمنه ؛ درمورد اینکه قبلاً ذکیه برای گرفتن طلاق ازمحمد عارف به محکمه مراجعه نموده بود ، اما محکمه ویرا به جرگهء موسپیدان راجع ساخته است، اظهاربی اطلاعی نمود..

چنین است نتیجهء شوم فقدان یک اقتداردولتی موثر، قراردادن عرف وعنعنات بجای قانون، ضعف ونفوذ پذیری مقامات عدلی وامنیتی.

قانون یا عرف ؟

رعایت عدل وانصاف وحل منازعات میان انسانها ازسپیدهء تمدن بشری تا امروز به اشکال مختلفی مروج بوده است، اما مقوله ی قانون حاوی معنای خاصی بوده که زاده ی ایجابات دنیای معاصراست. تطبیق قانون هم به پیش شرطهای نیازدارد. داد رسی به مشکلات حقوقی انسانها امروزازوظایف قوه قضاییه شمرده میشود که خود یکی ازارکان سه گانه ی دولت می باشد.

دموکراسی به یک معنای قانونیت نیزمی باشد. نهادهای حل معضلات درجوامع انسانی به اشکال جرگه ها وشوراها نیزوجود میداشته باشند. گرچه دراشکال تطبیقی دموکراسی شاید بتوان ازاین نهادهای سنتی پس ازآوردن اصلاحاتی درشکل ومحتوای آنها به مثابه ی ابزاریک دموکراسی مشارکتی استفاده نمود، ولی بیم آن وجود دارد که برخی فیصله های این نهاد ها تاثیرسوءای برای عدالت ازخود بجا بگذارند.

ناگفته پیداست که قانون ازهیچ ودرخلا بوجود نمی آید، بلکه درپهلوی سایرعوامل به عرف وعنعنات توجه می نماید، ولی این عرف وعنعنات را ازچنان محتوای غنی برخوردارمیسازد، که خلاء های احتمالی به سود تطبیق عدالت ازمیان برود.

قانون برای آنکه تطبیق گردد، نیازبه یک فضای امن دارد واینکاری است که تنها میتواند ازیک دولت نیرومند وباکفایت متصورباشد. درفقدان چنین دولتی دستگاه امنیتی وحتا دستگاه عدلیه خود به ابزاربیدادگرای زورمندان تبدیل میشود، واصل قانون وعدالت ، فدای قدرت یک مصلحت های ناجایزمیگردد.

اخبارحقوق بشر

سازمان دیده بان حقوق بشر

وضع حقوق بشردرافغانستان را خراب خواند

آژانس رویترز ازقول سازمان امریکایی " دیده بان حقوق بشر" نقل نموده است که جنگسالاران افغان وافراد آنان دربسیاری نقاط افغانستان مرتکب تجاوزگسترده ای علیه زنان وکودکان، قتل وزندانی نمودن غیرقانونی ، نفی بلد اجباری، تجارت انسان وازدواجهای اجباری میگردند.

سازمان" دیده بان حقوق بشر" افزوده است : نیروهای نظامی وپلیس محلی حتا درشهرکابل به دستگیری های خودسرانه، آدم ربایی، باجگیری ، شکنجه وقتل بدون مجوزمحکمهء مظنونان به جرایم دست میزنند.جنگسالاران وگروههای مسلح به شمول بقایای طالبان دربخش بزرگ کشورمسلط بوده ، بطورمعمول حقوق بشرراپامال میکنند.این پامال نمودن حقوق بشر معمولاً درقسمت دختران وزنان مرئی میباشد.

کشته شدن دوزندانی افغان

توسط شکنجهء عساکرامریکایی

خبرگزاری فرانسه بروز12 مارچ اطلاع داد که درسال 2002 میلادی دوزندانی افغان، درزندانهای امریکا درافغانستان پس اززنجیرپیچ شدن ، مشت ولگد کاری ومضروب شدن توسط عساکرامریکایی جان خودرا ازدست داده اند. این گزارش را خبرگزاری متذکره به حوالهء روزنامهء مشهورامریکایی نیویارک تایمز انتشارداده است.نیویارک تایمز نیزگزارشش را به اساس یک گزارش سازمان امریکایی "دیده بان حقوق بشر" که ازروی یک تحقیقات منتشرنشدهء " بخش جرایم ارتش" امریکا تهیه شده است ، درمعرض اطلاع عامه گذاشته است.

یکی ازسربازان امریکایی بنام ویلی. و. براند ، دریک بازجویی سری ایکه ماه گذشته درتکساس به جرم قتل درافغانستان متهم گردید.

براند اعتراف نموده است که زندانی ایرابنام دلاور پس ازپنج روزشکنجه توسط ضربات زانوی خود کشته است.این گزارشها نخستین اشارت رسمی به قتل دوزندانی بنام دلاور وملا حبیب الله دربازداشتگاه پایگاه نظامی بگرام می باشد.این گزارش برعلاوهء ضرب شتم همچنان حکایت ازبکاربرد اعمال قبیح جنسی دربرابرزندانیان می نماید. دربدوامردر4 دسمبرسال 2002مقامات نظامی ایالات متحدهء امریکا علت قتل دلاوروحبیب الله را درسلولهای انفرادی ناشی ازمرگ طبیعی دانسته بودند.

افغانستان

نیاز به آوردن اصلاحاتی درنظام قضایی خود دارد

مانویل المیدا ای سلوا، سخنگوی ادارهء کمکهای ملل متحد به افغانستان گفته است که نظام قضایی افغانستان ، برای حراست ازحقوق بشری شهروندان این کشور نیاز به آوردن اصلاحات دارد.

اوگفته است مسئلهء حقوق بشر با آوردن اصلاحات درنظام قضایی کشورمرتبط است. بروز یکشنبه 13 ماه مارچ وی درکابل گفته است که ازنگاه ملل متحد، بخاطرآنکه مردم بتوانند شکایات شانرا برسانند، بازجویی صورت گیرد، ودرقسمت مردم عدالت رعایت گردد، به یک پلیس موثر ویک دستگاه عدلی موثرضرورت احساس می شود.

آگهی